Rozmowa na telefon: Nie ma jak studia

Rozmowa na telefon: “Nie ma jak studia”

Jak w tym szczególnym czasie przebiegają studia na brytyjskich uczelniach? Blisko 4 tysiące studentów z 50 placówek uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Większość uczelni prowadzi zajęcia w trybie łączonym: wykłady on-line oraz ćwiczenia w małych grupach. Najgłośniej jest o uniwersytetach w Manchesterze, gdzie studenci utknęli w domach i akademikach, zmuszeni do samoizolacji, a zajęcia odbywają się wyłącznie przez internet. W przypadku Manchester Metropolitan University studenci mogą liczyć na pomoc finansową. Z kolei uniwersytet w Glasgow podał, że studentom, którzy utknęli w akademikach zwróci miesięczny czynsz, wraz z opłatą za wyżywienie w stołówce.

Opowiada: Zuzanna Kicka studentka I roku Królewskiej Walijskiej Akademii Muzyczno-Teatralnej (Royal Welsh College of Music & Drama) w Cardiff. Absolwentami uczelni są m.in. Sir Anthony Hopkins, Aneurin Barnard (Hunky Dory, Prawda o Emanuel) i Rob Brydon (aktor, komik, prezenter radiowy i tv). Swoje 60-lecie uczelnia świętowała 10 lat temu, galowy koncert z tej okazji odbył się w Pałacu Buckingham z udziałem patrona Kolegium, księcia Walii.


 

Emisja w środę (07.10.2020) ⏰ 6:45 & ⏰ 19:30 & ⏰ 21:30

Powtórka w niedzielę (11.10.2020) ⏰ 20:00;

Czas BST, czyli np. angielski, letni.

Od poniedziałku 12.10.2020 podcast będzie dostępny do odsłuchania w tym miejscu

 Sanktuarium Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej w Londynie

Chcesz dowiedzieć się więcej o cudownym wizerunku MB, bardzo ważnym dla pokoleń polskich emigrantów?

ZAPRASZAMY

Niedziela FM prezentuje: Szachy sposobem na życie

foto: sunwaychessfestival.com

Niedziela FM prezentuje: Szachy sposobem na życie

Z cyklu “Niedziela FM prezentuje” polecamy: Rozmowa z Mateuszem Paszewskim, mistrzem i trenerem szachowym. Urodził się w 1995 roku w Siemianowicach Śląskich, szachy od najmłodszych lat są jego pasją, dzięki niej m.in. biegle posługuje się językiem angielskim i zwiedził sporą część Europy. Rozmawiała red. Anna Przewoźnik.

Słuchaj na antenie Radio BOBOLA:
Wtorek (29.09.2020) 21:20
Sobota (03.10.2020) 11:15

SŁUCHAJ RADIA LUB OGLĄDAJ TRANSMISJĘ Z KOŚCIOŁA

Sanktuarium Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej w Londynie

Chcesz dowiedzieć się więcej o cudownym wizerunku MB, bardzo ważnym dla pokoleń polskich emigrantów?

ZAPRASZAMY

Spotkanie ze św. Andrzejem

Spotkanie ze św. Andrzejem

W każdy pierwszy wtorek miesiąca po Mszy św. o godz. 19:00 (BST) można spotkać się ze św. Andrzejem Bobola w specjalnym nabożeństwie, które regularnie ma miejsce w londyńskim kościele pod Jego wezwaniem Zachęcamy do włączenia się w propagowanie kultu św. Andrzeja. Można to czynić na różne sposoby, np. przez przekazanie tej informacji swoim bliskim, krewnym i znajomym. To najlepsza droga, by doświadczyć w krótkim czasie orędownictwa Św. Andrzeja Boboli, gdyż świadectwa cudów potwierdzają, że On “dba” o swoich czcicieli. Jeśli nie możliwa jest Twoja fizyczna obecność w kościele, możesz włączyc się do wspólnej modlitwy za pomocą transmisji w Radio BOBOLA lub video.

UWAGA! w dn. 1.12.2020 ze względu na odbywające się rekolekcje nabożeństwo nie zostanie odprawione. Zapraszamy do indywidualnej modlitwy za wstawiennictwem naszego patrona. Pomocne może być skorzystanie z poniższych materiałów.

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI – PATRONA POLSKI
(Do codziennego odmawiania)
Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów oraz uszanowanie praw każdego człowieka. Wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują ją do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen.

Wyślij intencję do nabożeństwa do św. Andrzeja Boboli

audio i tekst nowenny do św. andrzeja Boboli w czasie epidemi


Św. Andrzej Bobola – Patron Polski. Patron Jedności

Tekst i grafiki: Małgorzata Mularczyk/swietyandrzejbobola.pl

Rozdarliśmy Kościół – Ciało Chrystusa
i Chrystus jest podzielony.
To jest grzech nas, ludzi Chrystusowych.
To jest zgorszenie, które dajemy światu.

Biskup Józef Zawitkowski

 

W czasach Andrzeja Boboli różnice międzyreligijne, kulturalne i społeczne miały znaczenie większe i wyższą temperaturę niż we współczesnej Europie. Kresy, na których działał Męczennik, stanowiły obszar wzajemnego przenikania kultur Wschodu i Zachodu, gdzie granice polityczno-ekonomiczne, kulturowe oraz etniczne nie były wyraźne ani trwałe, gdzie występowały zarówno tendencje integracyjne, jak i dezintegracyjne.

To spotkanie międzycywilizacyjne ludzi różnych narodowości – Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Żydów,  Niemców, których cechowało pokrewieństwo językowe i wspólne pochodzenie, było zarazem spotkaniem osób mających różnych wyznanie: katolickie, prawosławne, unickie czy judaizm. Dochodziło tu zarówno do powstawania szczególnych więzi, jak i antagonizmów. Wspomniane wyżej uwarunkowania, a przy tym ogromne przestrzenie, powszechne niemal ubóstwo, zacofanie cywilizacyjne oraz bezwzględność w walce o wpływy i przekonania religijne były istotnym wyzwaniem dla opowiadającego się za Unią Brzeską misjonarza katolickiego, który dążył do Chrystusowej jedności.

Apostoł Polesia spełniał swoją posługę, poruszając się w różnych kręgach kulturowych i społecznych. Mieszkańcom wiosek przekazywał ducha Ewangelii, niosąc wiarę w miłującego Ojca. Był członkiem wspólnoty jezuickiej i doradcą na dworze królewskim Jana II Kazimierza Wazy. Wchodził w dialog z kapłanami prawosławnymi. Pragnął jedności Kościoła, za którą był gotów oddać życie, tak jak pięćdziesięciu jego współbraci, którzy zginęli wówczas na Polesiu.

Przyciągał do siebie ludzi zarówno za życia, jak i po śmierci.
Po czterdziestu pięciu latach od czasu męczeństwa, przy jego trumnie modlili się i katolicy i prawosławni i unici, wypraszając łaski.
W sercu Kościoła, w Bazylice Watykańskiej, 30 października 1853 r. odbyła się beatyfikacja św. Andrzeja Boboli – pierwsza uroczysta polska beatyfikacja, co jest tym bardziej znamienne, że Polski nie było wówczas na mapach świata.

Nawet w komunistycznej Moskwie, do wystawionego na pokaz ciała Męczennika w gmachu Higienicznej Wystawy Ludowego Komisariatu Zdrowia, ludzie ciągnęli gromadami, by się przy nim modlić.

Z chwilą kanonizacji święty Andrzej Bobola stał się patronem jedności w ramach Kościoła powszechnego. I znów uroczystość ta przyciągnęła pod Bazylikę Świętego Piotra liczne rzesze wiernych, podobnie jak i powrót relikwii do ziemi ojczystej, podczas którego wierni wszystkich stanów i profesji oddawali mu hołd.

Po 50. latach Jan Paweł II wspominał: „W roku 1938 byłem naocznym świadkiem powrotu męczennika do Ojczyzny. Albowiem jego trumna, jego relikwie wracały do Polski poprzez różne miasta, między innymi Kraków, zanim dotarły do Warszawy. I pamięć tego spotkania ze świętym męczennikiem pozostaje dla mnie niezatarta.”

Święty Andrzej Bobola skupiał wokół siebie ludzi w czasach trudnych doświadczeń naszej Ojczyzny. Jednał ich w modlitwie i w działaniu. W działaniu ku odrodzeniu narodowemu, ku ocaleniu Polski przed najazdem ze Wschodu, a także ku sprawiedliwości społecznej.

W sierpniu 1920 roku tysiące osób szły w procesji w Warszawie, odmawiając Nowennę do św. Andrzeja Boboli w intencji ocalenia Warszawy i Polski przed bolszewizmem.

W trudnych czasach komunizmu, Święty Andrzej Bobola patronował Jasnogórskim Ślubom Narodu Polskiego, które Prymas Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński napisał 16 maja 1956 roku, w dniu jego święta patronalnego. Śluby te złożono 26 sierpnia, w trzechsetlecie Ślubów Lwowskich króla Jana II Kazimierza Wazy, którego autorstwo przypisuje się Świętemu Andrzejowi Boboli.

Wokół Patrona Kresów powstawała i powstaje wspólnota sumienia, do której można odnieść ewangeliczną obietnicę: “Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich» (Mt,18, 19-20)

Jan Paweł II w „Programie odnowy Kościoła w Polsce” z 1998 roku szczególnie mocno akcentował potrzebę jedności: „Jedność Kościoła jest oparta na Prawdzie i miłości Boga i człowieka, której daje świadectwo. Prawda, która jednoczy Kościół i wyzwala człowieka do nadziei życia wiecznego, to żywy Chrystus, posłany przez Ojca w mocy Ducha Świętego, aby świat uwierzył, że Bóg jest miłością. Miłość — fundament jedności Kościoła — to miłość Chrystusa rozlana w sercach naszych, która gromadzi w jedno rozproszone dzieci Boże.” Dalej Papież wskazywał, w jaki sposób prowadzić Kościół do jedności: „(…) Działalności ekumenicznej nie można ograniczać do styczniowej modlitwy o jedność chrześcijan, ale wymagany jest stały wysiłek podyktowany życzliwością i gotowością do dawania wspólnego chrześcijańskiego świadectwa we współczesnym, pluralistycznym świecie.

Trzeba się wspólnie modlić, rozmawiać ze sobą, stwarzać szczerą atmosferę ludzkiego zrozumienia, tak na płaszczyźnie indywidualnej, jak instytucjonalnej. Należy podejmować starania, aby duch ekumenizmu, który ujawnia się przy różnych okazjach, coraz bardziej przenikał całe życie Kościoła. Wówczas bardziej dostrzegalne stanie się to, co można i należy zrobić wspólnie, aby ukazywać naszą jedność w Chrystusie.”

W Liście Episkopatu Polski z dnia 12 maja 2002 czytamy: „Święty Andrzej jest patronem ewangelizacji w trudnych czasach. Odzyskana dziś wolność polityczno-społeczna stanowi ciągłe wyzwanie i wymaga pogłębienia przez odnowę religijną i moralną. Potrzebujemy duchowego odrodzenia, zarówno w obliczu podziałów, ujawnionych po upadku komunizmu, jak i w perspektywie nowej ewangelizacji jednoczącej się Europy.(…)Św. Andrzej Bobola jest w szczególny sposób patronem jedności.”

W podobnym duchu wypowiadał się Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski przy relikwiach Świętego 16 maja 2002 roku oraz czternaście lat później, 16 maja 2016 roku
Kard. Kazimierz Nycz, przewodnicząc uroczystościom patronalnym św. Andrzeja Boboli w jego sanktuarium na warszawskim Mokotowie: „Niech św. Andrzej będzie dla nas przewodnikiem w budowaniu jedności Kościoła a także wezwaniem do budowania jedności we współczesnej, podzielonej Polsce (…) Kościół jest bowiem podzielony, podzielony w parafiach, wspólnotach czy rodzinach, ponieważ to my jesteśmy podzieleni i te podziały wnosimy do Kościoła”. „Może dzisiejszy patron, św. Andrzej Bobola, pomoże nam abyśmy byli prawdziwymi świadkami wiary i miłości, abyśmy umieli się uśmiechać do ludzi i abyśmy często używali słów: przepraszam i przebaczam – to byłaby wspaniała droga.”

Wyzwaniem dla nas są też słowa Ojca Wacława Oszajcy SJ, wypowiedziane z okazji 350 rocznicy śmierci Apostoła Kresów: „Dobrze byłoby zatem, gdyby miejsce relikwii świętego Andrzeja Boboli, tak jak to już było, stało się miejscem zarówno wspólnej modlitwy chrześcijan jak i refleksji nad Kościołem w duchu ekumenicznym, a więc w duchu poszukiwania zapomnianych skarbów Bożej mądrości i miłości. Święty Andrzej przez swoje męczeństwo byłby zarazem stróżem strzegącym umysłów, i serc, strzegącym przed odchodzeniem z dróg uczciwego wysiłku i odważnego wysiłku.

Przy trumnie i relikwiach świętego Andrzeja jest również miejsce dla niewierzących, nie tylko dla chrześcijan wielkich i mniejszych tradycji Wschodu i Zachodu. Przecież wszyscy wciąż szukamy światła, które pozwoliłoby nam dokładniej widzieć mechanizmy kierujące światem, niechby tylko naszą ziemią.”

Spór publiczny i podziały w dzisiejszej Polsce stanowią dla chrześcijan wezwanie do włączenia się w dzieło budowania jedności w kraju, w rodzinach, w miejscu pracy i życia.
Odpowiedzią na to wezwanie jest ponad 40 wspólnot i grup parafialnych działających przy Sanktuarium Narodowym św. Andrzeja Boboli, w którym przechowywane są relikwie integralne świętego i trwa modlitwa. Podobnie dzieje się w Strachocinie, w Czechowicach-Dziedzicach, w Złocieńcu i wielu parafiach, w których są przechowywane relikwie męczennika.

Wszędzie tam, gdzie pojawia się Św. Andrzej, pozyskuje on ludzi dla Jezusa – jak za czasów swych misyjnych wędrówek.

Dostrzegając potrzebę publicznej debaty wokół porozumienia w dzisiejszym świecie, bracia zakonni św. Andrzeja podejmują szereg działań na rzecz wprowadzania jedności. Jezuici propagują od lat sposób dyskursu, zwany debatą oxfordzką, której celem jest prowadzenie merytorycznej, opartej na sile faktów i argumentów, dyskusji nad tezą. Prowadzą seminaria i konferencje, jak choćby tę z 2018 r. w ramach Konferencji Bobolanum „W zgodzie z sobą i z tobą”, której teksty „Zgoda w Rzeczypospolitej” Marka Blazy SJ oraz „O jedności między chrześcijanami” Roberta Wawera SJ zostały opublikowane w biuletynie Sanktuarium. Przypomniano wówczas, że fundamentem porozumienia jest:

 • Poszukiwanie jedności poprzez relację z Bogiem.
 • Poszukiwanie jedności w relacji ze wspólnotą.
 • Budowanie zgody w relacji z drugą osobą.
 • Osobiste wzrastanie w prawdzie.

Warto też przywołać fundamentalną dla uczciwej dyskusji zasadę praesupponendum, przedstawioną w „Ćwiczeniach duchownych” Ignacego Loyoli, którą zapewne stosował nasz Święty: „Abyśmy bardziej pomagali sobie wzajemnie i postępowali [w dobrem], trzeba z góry założyć, że każdy dobry człowiek winien być bardziej skory do ocalenia wypowiedzi bliźniego, niż do jej potępienia. A jeśli nie może jej ocalić, niech spyta go, jak on ją rozumie; a jeśli on rozumie ją źle, niech go poprawi z miłością; a jeśli to nie wystarcza, niech szuka wszelkich środków stosownych do tego, aby on, dobrze ją rozumiejąc, mógł się ocalić.” (ĆD, 22).
Czym dziś porywa nas Święty? Z jednej strony potęgą miłości, odwagą, wiedzą, determinacją, a z drugiej – zwykłością swoich wad, typowych nie tylko dla jego stanu i czasów, w których żył, czy zapalczywością, która prowadziła go do heroicznego męstwa. Człowiek z krwi i kości, męczennik, prorok, Święty. Wciąż trwa i zaprasza do tworzenia wspólnoty.
(mm)Sanktuarium Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej w Londynie

Chcesz dowiedzieć się więcej o cudownym wizerunku MB, bardzo ważnym dla pokoleń polskich emigrantów?

ZAPRASZAMY

Maryja Kozielska–Zwycięska bardzo aktualna właśnie dzisiaj

Fot. 8 grudnia 1949 r. odprawiono pierwszą londyńską Mszę św. przed cudowną ikoną MBKZ w kościele Brompton Oratory. Zdjęcie z Kolekcji Fotografii Wincentego Szurowskiego/Instytut i Muzeum im. gen. Sikorskiego.

Maryja Kozielska–Zwycięska bardzo aktualna właśnie dzisiaj.

Zapraszamy na kolejną rozmowę z dr Andrzejem Suchcitzem, historykiem emigracji, autorem książki „Historia Płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej Zwycięskiej i jej kultu”, która ukaże się już jesienią.

 • Pierwszym krokiem w wędrówce ikony Matki Bożej Kozielskiej Zwycięskiej po świecie było potajemne wywiezienie jej z obozu w Kozielsku, Jak udało się tego dokonać?
 • Jak brzmi pierwsza modlitwa ułożona jeszcze w czasie wojny ku czci MBKZ?
 • Czego my, żyjący w dobie covid-u, doświadczający ograniczeń praktykowania naszej wiary, możemy nauczyć się z tej historii?

Jeden z najbardziej oryginalnych wizerunków Maryi czczony przez Polaków wyrósł z atmosfery silnej religijności, jaka panowała wśród polskich żołnierzy, więzionych od lipca 1940 r. w Kozielsku. Więźniowie Rosjan mieli popaść „w odrętwienie pustki i rozpaczy”, stąd bezwzględny zakaz praktyk religijnych i posiadania czegokolwiek, co  mogło mieć znaczenie religijne. „Jednak nie podołano temu” – podkreśla dr Suchcitz.

Pierwszą mszę św. dla uwolnionych jeńców odprawiono w Griazowcu 25 sierpnia 1941 r. Była to również pierwsza publiczna Msza św. odprawiona przed cudowną płaskorzeźbą. Brali w niej udział nie tylko wolni nareszcie Polacy, lecz także Rosjanie. Jak wspominał twórca płaskorzeźby por. Tadeusz Zieliński: „‘za drutami obozu klęczy w milczeniu i w niemym podziwem inny, jeszcze nędzniejszy tłum… Tłum chłopów rosyjskich, innowierców klęczał i bił się w piersi w obliczu Tajemnicy Przemienienia… Nie było organów, nie było orkiestry wojskowej, lecz z piersi wydarł się śpiew: Święty Boże, Święty Mocny […] Był to najzwyklejszy ołtarz zbudowany ze starych bali, listew i skrzyń. Oprócz ołtarza, dla zaakcentowania nawy głównej były powbijane wysokie pale, połączone listwami. Te zaś były owijane girlandami – wieńcami z kwiatów biało czerwonych. Wszelkiego rodzaju kwiaty w ziemniaczyskach i podmokłych łąkach griazowieckich byle miały kolor biały i czerwony były użyte dla ozdoby ołtarza i jego nawy’.”

Elżbieta Sobolewska-Farbotko

foto: archiwum Ambasady polskiej w Londynie

Sanktuarium Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej w Londynie

Chcesz dowiedzieć się więcej o cudownym wizerunku MB, bardzo ważnym dla pokoleń polskich emigrantów?

ZAPRASZAMY

Anglia: ewangelicy nie chcą pośredniczyć w adopcji dla gejów i lesbijek

Elżbieta Sobolewska-Farbotko  (Radio Bobola/Vatican News)/foto: Frank Mckenna on Unsplas

Anglia: ewangelicy nie chcą pośredniczyć w adopcji dla gejów i lesbijek

Ewangelicka organizacja adopcyjna z północno-wschodniej Anglii, zmuszana jest wyrokiem sądu do uwzględniania par homoseksualnych jako potencjalnych kandydatów na opiekunów zastępczych lub rodziców adopcyjnych. Nie godząc się z wyrokiem sądu niższej instancji, organizacja Cornerstone zdecydowała się na walkę o zmianę orzeczenia w Sądzie Najwyższym.
 

 „Cornerstone” czyli „kamień węgielny” to nazwa organizacji adopcyjnej, która od ponad 20 lat działa w Sunderland. Jej specyfika to znajdowanie „rodzin na zawsze” dla dzieci, które kwalifikują się jako tzw. trudne przypadki. Dane mówią same za siebie: aż 80 procent rodziców zastępczych, wytypowanych przez „Cornerstone”, adoptuje dzieci, które im powierzono.

Kandydatami na rodziców mogą być wyłącznie chrześcijańskie małżeństwa. I właśnie ten element został zakwestionowany przez rządową agencję, kontrolującą placówki opiekuńcze w Anglii i Walii (Ofsted), która uznała, że wymagania te są dyskryminujące dla gejów i lesbijek. Zarząd organizacji zaskarżył przyznany jej status placówki „wymagającej poprawy”.

Sąd poparł stanowisko urzędników i nakazał umożliwić parom homoseksualnym rejestrację w bazie kandydatów na rodziców zastępczych. Uznano, że „Cornserstone” może rekrutować wyłącznie ewangelików, ale że chrześcijański etos organizacji nie jest sprzeczny z koniecznością akceptacji zachowań homoseksualnych przyszłych rodziców.

Część orzeczenia „o zachowaniu seksualnym” placówka adopcyjna zaskarżyła do Sądu Najwyższego.  

„Zostało utrzymane nasze prawo do wspierania rodzin chrześcijańskich w osiąganiu jak najlepszych rezultatów w opiece nad szczególnie zagrożonymi dziećmi i młodzieżą. Zasmuca brak akceptacji dla naszego przekonania o kluczowej roli biblijnego małżeństwa chrześcijańskiego. Modląc się, podejmiemy decyzję jak kontynuować nasze powołanie i nadal pracować nad tworzeniem rodzin na zawsze” – informuje zarząd organizacji.


Sanktuarium Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej w Londynie

Chcesz dowiedzieć się więcej o cudownym wizerunku MB, bardzo ważnym dla pokoleń polskich emigrantów?

ZAPRASZAMY


Co mówi Papież? Czym żyje Kościół?
Serwis Radia Watykańskiego – słuchaj u nas codziennie:
⏰17:40 (premiera), 20:40, 23:40, 02:40

SŁUCHAJ RADIA LUB OGLĄDAJ TRANSMISJĘ Z KOŚCIOŁA

Grenfell Tower: Ocaleni z wielkiej pożogi

foto: pośród służb mundurowych:  rodzina Sobieszczaków: Michał, Elżbieta i ich córka – Florentyna z dyplomem za uratowanie życia wielu osób/archiwum rodzinne

Grenfell Tower: Ocaleni z wielkiej pożogi

W nocy z 13 na 14 czerwca 2017 roku w Londynie spłonął 24-piętrowy wieżowiec Grenfell Tower, w którym mieszkało około 600 osób, w tym jedna polska rodzina. W pożarze zginęło wielu ich przyjaciół i sąsiadów. Michał Sobieszczak był pierwszym mieszkańcem Grenfell Tower, który zobaczył wnętrze budynku, kiedy Scotland Yard podjął decyzję, że będzie to możliwe.

Po tym zdarzeniu Michał, Elżbieta i Florentyna Sobieszczak pozostawili w kościele św. Andrzeja Boboli list-świadectwo, w którym napisali:

„Prawie 35 lat temu przed tym ołtarzem, tu, w tym kościele obiecaliśmy sobie miłość i wierność małżeńską. Do dziś jesteśmy wierni tej obietnicy i temu miejscu. Matka Boska Kozielska była z nami od samego początku – pomagała mojemu ojcu i wujom, aby szczęśliwie wyszli z sowieckich łagrów. Darem naszego życia jest wspaniała córka, z której jesteśmy bardzo dumni. (…) W 102. rocznicę Objawień Fatimskich, w czerwcu, z wtorku na środę zdarzyła się rzecz straszna. Około godziny 1.30 rano żona z córką obudziły mnie ze snu. Pożar rozprzestrzeniał się w sekundach. Dym. Zamieszanie. Niepokój. Strach. (…) Mam świadomość, że coś automatycznie – oprócz telefonu komórkowego – chwyciłem w rękę. Będąc na samym dole córka wręcz zawodowo zajmowała się sąsiadami, polecając aby biegli w dobrym kierunku. W tym momencie ogniste kule zaczęły spadać na nasze głowy. Biegnąc przed siebie już tylko widzieliśmy płonący wieżowiec. Błąkając się po okolicznych ulicach straciłem rachubę czasu. Obok mnie ogromny ruch, akcje, krzyki i coraz większa panika. (…) Naraz schronisko w sąsiedztwie. Ludzka pomoc. Opieka. I niesamowita życzliwość. Nie wiem jak i gdzie, ale na drugi dzień byłem już w innej koszuli i spodniach. (…) Czerwcowe Serce Pana Jezusa było dla nas miłosierne. Wszystkim Wam Kochani dziękujemy za pomoc i modlitwę! Jako votum ufności i zaufania składamy ten Różaniec u stóp Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Matko Boska Kozielska módl się za nami wszystkimi”.

W pożarze Grenfell Tower zginęło ponad 70 osób, ale wielu mieszkańców budynku uznaje się za zaginionych. Przyczyną pożaru miała być uszkodzona lodówka, ogień w ciągu kilkunastu minut objął wszystkie 24 piętra. Materiał użyty do jego ocieplenia wycofano ze sprzedaży po tym, jak kolejne badania zasugerowały, że jego niedostateczna ogniotrwałość przyczyniła się do rozprzestrzenienia się ognia po elewacji budynku (przyp. red. – źródło Wikipedia).


 

“Rozmowa na telefon” w sobotę (27.06.2020) ⏰ 20:00 & ⏰ 23:00

Powtórka w niedzielę (28.06.2020) ⏰ 20:00;

Czas BST, czyli np. angielski, letni.

Od poniedziałku 29.06.2020 podcast będzie dostępny do odsłuchania w tym miejscu

 


Sanktuarium Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej w Londynie

Chcesz dowiedzieć się więcej o cudownym wizerunku MB, bardzo ważnym dla pokoleń polskich emigrantów?

ZAPRASZAMY

Rozmowa na telefon: “Jak się żyje fryzjerom?”

Rozmowa na telefon: “Jak się żyje fryzjerom?”

foto: Anna Nowe, archiwum własne

Ostatni booklet organizacji zrzeszającej członków sektora beauty podaje, że w Zjednoczonym Królestwie funkcjonuje około 41 tysięcy biznesów, które nie pozwalają nam się zestarzeć i zarosnąć. Z tym drugim, w okresie lock down-u, było trochę trudniej, dlatego wielu panów, kamuflując przesadny porost włosów, zapuściło również brody, a panie nadal chodzą w czapeczkach, tyle że z daszkiem.

A jednak, byli i tacy, którzy nie rezygnując z wyglądu, zaryzykowali. Pewnego dnia, jeden ze słuchaczy Radia Bobola, wysłał do nas “szokującego”;) sms’a: „szukam nielegalnego fryzjera”. Udało się? Odpowiedź narzuca się sama. Podziemie fryzjerskie funkcjonowało w okresie blokady kraju całkiem nieźle, co widać było zresztą na ulicy. Czas przymusowego porzucenia pracy każdy wykorzystał jednak inaczej, np. na pogłębianie zawodowej wiedzy, albo diametralną zmianę diety w kierunku dalszego pogłębienia stanu otyłości, lub zgoła przeciwnie.

Anna Nowe prowadzi w Londynie własny salon fryzjerski. Przyjechała do Anglii 20 lat temu, z dyplomem wykwalifikowanej fryzjerki w kieszeni i kilkuletnim doświadczeniem. Jest również trychologiem, czyli specjalistką w zakresie chorób skóry głowy i przeciwdziałania wypadaniu włosów. Przez cały okres lock down-u jej salon, mieszczący się w dzielnicy Shepherds Bush, pozostaje oczywiście zamknięty, a pierwsi klienci ponownie pojawią się dopiero 4 lipca.


 

Rozmowa na telefon w sobotę (20.06.2020) ⏰ 17:00 & ⏰ 22:10

Powtórka w niedzielę (21.06.2020) ⏰ 20:00;

Czas BST, czyli np. angielski, letni.

Od poniedziałku 22.06.2020 podcast będzie dostępny do odsłuchania w tym miejscu

 


Sanktuarium Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej w Londynie

Chcesz dowiedzieć się więcej o cudownym wizerunku MB, bardzo ważnym dla pokoleń polskich emigrantów?

ZAPRASZAMY

Polski small biznes w Anglii kontra COVID-19

Polski small biznes w Anglii kontra COVID-19

Foto i tekst: ESF

„Nigdy wcześniej nie musieliśmy zmagać się w czasie pokoju z zagrożeniem ekonomicznym o podobnym kalibrze” powiedział podczas jednej z konferencji prasowych minister finansów, Rishi Sunak. Trudno oprzeć się wrażeniu, że dla premiera Johnsona gospodarka to stawka większa niż życie, bezwzględny „number one”, najcenniejszy z priorytetów.

Jaką więc pomoc ze strony rządu otrzymali przedsiębiorcy? Na pewno na różnym poziomie, w zależności od kalibru biznesu i od jego rodzaju. W sytuacji nieporównywalnej do małej kafejki, pralni, zakładu fryzjerskiego czy jednoosobowych usług fryzjerskich lub kosmetycznych znaleźli się tzw. „key workers”. Specyfika prowadzonych przez nich biznesów pozwoliła im działać również podczas lockdown-u.

Samozatrudnieni w UK, w ramach rządowego programu walki z kryzysem, aplikują więc o dotację w maksymalnej wysokości do 80 proc. wcześniejszych zarobków, ale nie może to być więcej niż 2500 funtów co miesiąc. Dotacja jest im wypłacana przez trzy miesiące lub dłużej – w zależności od rozwoju sytuacji zdrowotnej kraju i ograniczeniami, które powoduje Covid-19. W ramach tej pomocy pieniądze na koncie pojawiają się począwszy od tego miesiąca, za cały okres, w którym przedsiębiorca nie mógł oferować swoich usług.

Kolejna opcja rządowej pomocy dotyczy tych, którzy nie odprowadzają lokalnego podatku od przedsiębiorstw (tzw. business rate), ale działają oczywiście legalnie. Ci przedsiębiorcy, w sytuacji obstrukcji, jaką powoduje koronawirus, ubiegają się o grant w wysokości 10 tysięcy funtów. Jest to respirator biznesu: mogą go wydać tylko na podtrzymanie działalności: opłaty, rachunki.

Rozmowa z Agnieszką Wodzińską z firmy AGP Cleaning Supplies (www.agpsupplies.co.uk), działającej w zachodnim Londynie i będącej od początku lockdown-u centralnym punktem „zrzutu” i swego rodzaju “hubem” logistycznym dla materialnej pomocy bliźnim, współorganizowanej przez parafian od św. Andrzeja Boboli i Radio Bobola.


WSPÓLNY MIANOWNIK – AUDYCJA NIEJEDNEGO AUTORA

“Polski small biznes w Anglii kontra COVID-19”

Audycję oryginalnie wyemitowaną na antenie radia BOBOLA w sobotę 13.06.2020 można wysłuchać tutaj:

 


Sanktuarium Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej w Londynie

Chcesz dowiedzieć się więcej o cudownym wizerunku MB, bardzo ważnym dla pokoleń polskich emigrantów?

ZAPRASZAMY23. Rocznica koronacji płaskorzeźby Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej

foto: archiwum parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie

Otrzymałeś coś?
Podziel się tym, koniecznie!

„Sama wybiera czas i miejsce, by objawić swą obecność, przyjść z pomocą ludziom, dać łaskę przemiany życia. Najczęściej wybiera narzędzie łaski: obraz, figurę, niekiedy inny znaki. Poprzez wybrane narzędzie okazuje, że chce być w tym miejscu czczona” (prymas Stefan Wyszyński do duszpasterzy sanktuariów maryjnych w roku 1950)

Kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Londynie nazywany jest sanktuarium Matki Boskiej Kozielskiej-Zwycięskiej. Są liczne dowody wskazujące na to, że Maryja tej świątyni zawierzyła los swojego wizerunku, okazując, że chce być w tym miejscu czczona. Jest więc Jej cudowna płaskorzeźba i żywy kult, trwający od pokoleń; są korony nadane przez św. Jana Pawła II; są modlitwy i pieśni specjalnie dla Niej napisane. 

Z księdzem Markiem Reczkiem, proboszczem parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie rozmawiamy o tym, czym jest „Miejsce wsławione łaskami Najświętszej Panny” i „Źródło uzdrawiające naród”, jak nazywane są sanktuaria.

– To, że Maryja chciałaby mieć pośród nas swoje wyjątkowe miejsce potwierdza bardzo wiele rzeczy. Obraz, który powstał w Kozielsku, przywędrował z II Korpusem Wojska Polskiego aż do Wysp Brytyjskich, a od 1963 roku jest z nami. Sama Jej obecność jest już przejawem tego, że tutaj chciałaby być czczona inaczej, niż gdziekolwiek na świecie. Dowodem na to są księgi intencji i podziękowań. Maryja nieustannie nam towarzyszy i rzeczywiście potwierdza, że wysłuchuje naszych próśb. Nie dalej jak pół roku temu przyszedł piękny list od kobiety, która zawierzyła Matce Boskiej Kozielskiej Zwycięskiej swoje pragnienie poczęcia dziecka i tak się stało. W tym liście wyraziła swoje głębokie przeświadczenie tego, komu ten fakt zawdzięcza. Inny przykład to wpis osoby, która prosiła o uratowanie człowieka chorego na raka płuc. Trochę więcej niż pół roku później, ta sama osoba wpisuje do księgi słowa dziękczynienia: Matko Boża, dziękuję Ci za cud wyproszenia łaski zdrowia dla mojego męża, który miał raka płuc, i któremu dawano kilka miesięcy życia – mówi ks. Marek. I dodaje: – Mam nadzieję, że ci którzy doznali łaski Bożej, wyproszonej przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, po wysłuchaniu tej rozmowy dadzą znać, napiszą maila, wyślą list, bo ważne jest, by zbierać również ten owoc orędownictwa Maryi w naszej wspólnocie.

Są najsłynniejsze i najcichsze sanktuaria. Takim właśnie, jednym z najcichszych sanktuariów, jest to właśnie. I czeka na odkrycie.

 


ROZMOWA Z KS. MARKIEM RECZKIEM

Chcesz więcej?

 • Historia cudownej płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej-Zwycięskiej

  Poznaj historię płaskorzeźby oraz kościoła św. Andrzeja Boboli w Londynie – sanktuarium, w którym cudowny wizerunek Matki Boskiej Kozielskiej-Zwycięskiej się znajduje.

  WIęcej na ten temat

 • Tropem cudownej płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej Zwycięskiej

  Trwają przygotowania do druku pierwszej tak dokładnej historii fascynującej płaskorzeźby Maryi z dzieciątkiem, która znajduje się w kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie. W książce „Historia cudownej płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej Zwycięskiej i jej kultu” dr Andrzej Suchcitz, historyk polskiej emigracji na Wyspach Brytyjskich, zmierzył się z kontrowersjami, jakie narosły wokół powstania tego wizerunku. W rozmowie z radiem Bobola autor uchyla rąbka tajemnicy. 

  WIęcej na ten temat

 • Złóż podziękowanie lub intencję do Matki Bożej Kozielskiej- Zwycięskiej

  W 1997 r. podczas Mszy św. na krakowskich Błoniach Ojciec Święty Jan Paweł II koronował płaskorzeźbę Zwycięskiej Matki Bożej Kozielskiej. Na odwrocie wizerunku autor, por. Tadeusz Zieliński, wyciął słowa poety: “Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono”, własne nazwisko oraz datę ukończenia wizerunku: 3 maja 1941 r.
  Matka Boża Kozielska patronowała zwycięstwu pod Monte Cassino oraz innym bitwom wygranym dzięki bohaterstwu i poświęceniu polskich żołnierzy. Po wojnie towarzyszyła Polakom na emigracji.

  Obecnie płaskorzeźba Zwycięskiej Matki Bożej Kozielskiej znajduje się w polskim kościele św. Andrzeja Boboli – Patrona Polski – w Londynie.

  Nabożeństwa do Matki Bożej Kozielskiej Zwycięskiej – w każdą środę po Mszy św. o godzinie 19:00

  WIęcej na ten temat

 • Słuchaj i módl się: Litania do Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej

  Po raz pierwszy śpiewana Litania do MBKZ w wersji audio zostanie zaprezentowana w niedzielę 7 czerwca, w Uroczystość Trójcy Świętej, o godzinie 14:30 czasu angielskiego, na stronie internetowej parafii św. Andrzeja Boboli w LondynieTUTAJ

  WIęcej na ten temat

Wspólny mianownik – audycja niejednego autora

Paweł Babicz -rozmowa

Paweł Babicz – ojciec czwórki dzieci, lider wspólnoty „Szkoła Nowej Ewangelizacji” oraz kierownik Domu Pomocy imienia św. Brata Alberta w Zabrzu. Tematem spotkania jest duchowość współczesnego człowieka i poszukiwanie własnego miejsca w życiu. Paweł opowiada o swojej drodze odnalezienia Boga oraz o odkrywaniu Jego miłości w życiu rodzinnym, a także w pomocy drugiemu człowiekowi. Wywiad przeprowadziła Agnieszka Pluta.


Emisja w sobotę (23.05.2020) ⏰ 20:20 & ⏰ 23:00

Powtórki w niedzielę (24.05.2020) ⏰ 9:30; ⏰ 19:45 & ⏰ 21:45

Czas BST, czyli np. angielski, letni.


Słuchaj w radio BOBOLA lub oglądaj transmisję z kościoła – na żywo

St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Player Bobola