Skip to main content

Radio BOBOLA jest tworzone w ramach Radio BOBOLA Foundation CIO (Charity Number: 1191186). Nasze działania ukierunkowane są na upowszechnianie wartości chrześcijańskich a także tworzenie i promowanie treści patriotycznych i pomocnych w rozwoju społecznym, intelektualnym – zarówno naszym, jak i naszych odbiorców. Duże znaczenie ma dla nas praca na rzecz wzajemnego poszanowania i zbliżania do siebie ludzi w multikulturowych środowiskach, w których żyjemy. Wierzymy, że taka otwartość w połączeniu z zachowaniem polskiej tożsamości ubogaca nas i nasze otoczenie. W działaniach ukierunkowanych na umacnianie patriotyzmu kierujemy się jasną świadomością tego, że wartości chrześcijańskie, wiara katolicka nie są dodatkiem do polskości, ale w znacznej mierze stanowią jej istotę.


Od samego początku projekt rozwija się oddolnie – zainicjowali go parafianie parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie. To miejsce wyjątkowe dla polskich uchodźców po II wojnie światowej oraz emigracji XX i XXI wieku. Nazywany „kościołem emigracji powojennej, rządu na obczyźnie”, jest on również sanktuarium Matki Boskiej Kozielskiej-Zwycięskiej. Jej płaskorzeźba „przywędrowała” z Rosji do Anglii wraz z II Korpusem. Koronowana (jako jedyna w Anglii) w 1997 roku przez papieża Jana Pawła II jest bardzo ważna dla żyjących na obczyźnie pokoleń Polaków. Drugim oprócz św. Andrzeja Boboli patronem parafii jest św. Maksymilian Kolbe, który zainspirował nas do tego działania i stale w nim pomaga.

Projekt założycielski podkreśla wielką rolę tożsamości kulturowej, w którym niezwykle ważnym jest podtrzymywanie, pogłębianie i rozwijanie związku z Polską oraz z Polakami. Możliwe jest to poprzez odkrywanie wspólnych korzeni – niezależnie od tego kiedy wyjechali z ojczyzny czy urodzili się już poza jej granicami. W tym zakresie duży nacisk kładziemy na historię Polski, dziedzictwo narodowe i bieżące sprawy społeczno-kulturalne. Chcemy być platformą, łączącą Polskę z naszymi rodakami, mieszkającymi poza granicami, po to aby przekazywać z Polski spektrum treści zgodnych z misją programową radia. Dzięki dobrej współpracy z innymi katolickimi mediami spełniamy również rolę korespondentów z Wielkiej Brytanii dla katolickich mediów w Polsce i na świecie. M.in. regularnie i na stałe współpracujemy z Radiem Watykańskim oraz Porankiem Rozgłośni Katolickich – “Siódma 9”.

Pierwsze przygotowania do realizacji projektu „Radio Bobola” rozpoczęliśmy jesienią 2016 roku. Od tego czasu uczestniczyliśmy w wielu szkoleniach z udziałem doświadczonych pracowników Radia Warszawa. Jeździliśmy do nich aby na miejscu zdobywać wiedzę, umiejętności i doświadczenia, którymi się z nami wspaniałomyślnie dzielą. Mamy także za sobą godziny dyskusji o kształcie radia, jego misji oraz profilu słuchaczy, do których chcemy dotrzeć ze swoją ofertą. Jesteśmy w trakcie wdrażania nowych elementów programu, które podczas dotychczasowej pracy wyłoniły się jako zasadne i możliwe do realizacji.

Od rozmów o stworzeniu radia (2016), przez pierwsze warsztaty radiowe w sierpniu 2018, zespół ludzi zaangażowanych w ten projekt ewoluował. W sumie już ponad 80 osób wykonywało wolontaryjną pracę, mającą na celu rozwój tego dzieła. W 2021 roku zespół tworzy kilkunastu wolontariuszy angażujących się w różnym stopniu. Z każdym dniem staramy się stawać coraz lepsi w tym co robimy i rozwijać zespół oraz naszą ofertę programową.

Dążymy do stworzenia pełnowartościowej katolickiej rozgłośni radiowej, w żadnym stopniu nie odbiegającej jakością od stacji komercyjnych czy publicznych.
Zdajemy sobie sprawę z tego jak długa i kręta droga jeszcze przed nami, ale jesteśmy zdecydowani nią dalej iść – na chwałę Boga, pożytek nasz i całego Kościoła.

WAŻNE DATY I DOKUMENTY:

13. Stycznia 2019 – na mocy uchwały rady parafialnej, korzystając z zaplecza moralnego i lokalowego parafii Św. Andrzeja Boboli w Londynie rozpoczęliśmy systematyczne działanie i publiczne nadawanie internetowego sygnału radiowego 24/7 w trybie testowym. Tydzień później przeprowadziliśmy pierwszą transmisję Mszy Św. z kościoła Św. Andrzeja Boboli, nawiązując w ten sposób do wieloletniej tradycji Radia Wolna Europa, które Msze Św. transmitowało właśnie z tego kościoła.


23. czerwca 2020 – po zakończeniu okresu testowego jako inicjatywa członków parafii, Radio Bobola zostało oficjalnie powołane do życia dekretem rektora PMK w Anglii i Walii, ks. Stefana Wylężka jako owoc i narzędzie pracy duszpasterskiej Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Dekret ten uprawomocnił nas do zarejestrowania niezależnego podmiotu o własnej osobowości prawnej. Jednocześnie zatwierdził statut organizacji, który stał się dokumentem bazowym do rejestracji fundacji “Radio BOBOLA Foundation”, działającej według prawa brytyjskiego. Statut zakłada, że Kościół Katolicki w osobie rektora sprawuje kontrolę nad funkcjonowaniem przez mianowanego asystenta kościelnego, który jest jednym z powierników fundacji. W związku z tym, w sposób naturalny staliśmy się owocem i narzędziem pracy duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski oraz Konferencji Episkopatu Anglii i Walii.


7. Września 2020 – dokumenty rejestracyjne wraz ze statutem – właściwe dla formy prawnej zwanej CIO (Charitable Incorporated Organization) zostały zaakceptowane przez Charity Commission w Wielkiej Brytanii. Fundacja została zarejestrowana pod numerem 1191186 i nazwą “Radio BOBOLA Foundation”.


13. Stycznia 2021 – w drugą rocznicę rozpoczęcia nadawania sygnału Radia BOBOLA 24/7 otrzymaliśmy list od księdza biskupa Wiesława Lechowicza – Delegata Konferencji Episkopatu Polski d/s Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. W liście ks. biskup wyznacza kierunki naszej misji wśród Polonii i obejmuje dzieło, które tworzymy honorowym patronatem oraz udziela nam pasterskiego błogosławieństwa.PATRONATY:

 


WSPÓŁPRACA:Sanktuarium Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej w Londynie

Chcesz dowiedzieć się więcej o cudownym wizerunku MB, bardzo ważnym dla pokoleń polskich emigrantów?