RADIO BOBOLA

  • Jezu ufam Tobie

Aktualności

Radio Bobola
Radio Bobola
PIĄTEK XXXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
WSPOMNIENIE ŚW. CECYLII, DZIEWICY I MĘCZENNICY

Jezus przychodzi do świątyni, aby się modlić. Nauczając, wielokrotnie oddalał się w spokojne miejsce, gdzie nie było tłumów. Tam mógł rozmawiać z Ojcem i wsłuchiwać się w Jego natchnienia. W świątyni też oczekuje spokoju i atmosfery skupienia.

EWANGELIA

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 19,45–48

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: „Napisane jest: «Mój dom będzie domem modlitwy», a wy uczyniliście go jaskinią zbójców”. I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.
---

Komentarz do Ewangelii: [Modlitwa w drodze]

Świątynia to dom Boży, do którego ludzie przychodzą się modlić, powinny więc panować tam skupienie i cisza. To miejsce, gdzie można się oddalić od codziennych problemów i zabiegania, by skupić się jedynie na Bogu. Tu składano także ofiary Bogu, stąd też sprzedawcy składanych w ofierze zwierząt. Gdzieś jednak zapomniano o świątyni jako domu modlitwy. Jakie pragnienia kierują tobą, kiedy przychodzisz do kościoła?

Gniew Jezusa był słuszny, ale Jego zachowanie burzyło ówczesne zwyczaje i wypracowane sposoby obsługi pątników. Jego działanie doprowadziło do szukania sposobów pozbycia się Go za wszelką cenę. Przyjrzyj się, czy przykre sytuacje prowadzą cię do chęci zemsty, czy może pomagają rozpoznać twoje niewłaściwe zachowanie?

Jezus nauczał, a lud słuchał Go z zapartym tchem. Był autentyczny, pełen miłości i troski o każdego człowieka. Nie pojedyncze czyny określają Jezusa, ale całościowy sposób bycia, oddania sprawom królestwa Bożego i miłość. Spróbuj nazwać, co jest twoim największym dobrem. Kim jesteś jako człowiek obdarzony przez Boga zdolnością kochania?

Proś Ducha Świętego o łaskę zobaczenia siebie takim, jakim jesteś. Z tym, co jest dobre i złe w tobie. Oddaj to wszystko Bogu, który przebacza i daje łaskę, by ludzie wzrastali w miłości.

--Odsłuchanie podcastów z rozważaniami jest możliwe na stronie www.modlitwawdrodze.pl---
Radio Bobola
Radio Bobola
„Wspólny Mianownik”: Utrata dziecka przed narodzeniem - wiara, nadzieja i miłość! Jak pomóc rodzicom?

Audycja w sobotę 23.11.2019 o godz. 19.30 i 22:30

O nabożeństwie za dzieci, które zmarły w wyniku poronienia albo aborcji opowiada Edyta Rzepińska, prezes IPAK-Hammersmith, organizatora wydarzenia.

Dramat poronień oraz duchowe spustoszenie, jakie niesie za sobą decyzja o aborcji, dotykają coraz więcej ludzi. W marcu tego roku, w kościele p.w. Św. Andrzeja Boboli w Londynie, odbyło się pierwsze nabożeństwo za dzieci utracone przed narodzeniem. Objawiła się ogromna potrzeba takiej modlitwy, dlatego 8 grudnia zapraszamy do wspólnego czuwania w intencji dzieci oraz wzrostu wiary, nadziei i miłości dla ich rodziców.

Nagranie będzie powtórzone na antenie radia Bobola w niedzielę (24.11.2019) w następujących godzinach:
- 9:30
- 13:30
- 17:30
- 22:30
📻Słuchaj nas:
https://radio.bobola.church/
Radio Bobola
Radio Bobola shared a link.
„Można powiedzieć, że młodzi grają głównie dla młodych, czyli kierujemy ten festiwal do młodych ludzi, którzy poszukują nadziei, poszukują dobrych wzo...
Radio Bobola
Radio Bobola shared a post.
22 listopada gośćmi Marcin Fijołek będą:
7:15 Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna;
7:40 ks. Marcin Sobiech, Diecezja Łomżyńska, Radio Nadzieja
8:15 Sebastian Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość;
8:34 Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych;
8:47 Tomasz Herbich, Teologia Polityczna.
Zapraszamy w Radio Nadzieja,
Radio Warszawa, Radio Głos i Radio Bobola.
Radio Bobola
Radio Bobola
CZWARTEK XXXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
WSPOMNIENIE OFIAROWANIA NMP

Za chwilę spotkasz się z Bogiem. Kiedy będziesz słuchać Ewangelii, wyobraź sobie Jezusa pełnego smutku i żalu. Usłysz, co jest powodem Jego płaczu.

EWANGELIA

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 19,41–44

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: „O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą, a nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia”.
---

Komentarz do Ewangelii: [Modlitwa w drodze]

Ta Ewangelia mówi o Jerozolimie, która odwróciła się od Boga. Jezus wyrzuca jej, że „nie rozpoznała czasu swojego nawiedzenia”. Konsekwencje tego są straszne. Będzie oblegana, powalona i zniszczona. To obraz tego, co dzieje się z człowiekiem, który wybiera grzech. Kiedy odwracamy się od Boga, wówczas zło powoduje w nas spustoszenie. Z czym najczęściej kojarzy ci się twój grzech i jego konsekwencje? Jakie obrazy przychodzą ci na myśl?

Reakcja Jezusa na grzech miasta jest poruszająca. Jezus, znając cierpienie, na które skazują się ludzie, zaczyna płakać. Jak Bóg reaguje na nasz grzech? Nie jest rozzłoszczony, nie ma w Nim przemocy, ale jest ogromny smutek, bo skazujemy siebie samych na wyniszczenie. Jak myślisz, co czuje Bóg, kiedy widzi twój grzech? Zapytaj o to Jezusa. Niech ci opowie o swoim sercu, kiedy widzi twoje zło.

Jezus, widząc Jerozolimę, która oddaje się grzechowi, decyduje się uratować ją z potępiania. Idzie za nią umrzeć. Bierze na siebie wszystkie konsekwencje grzechu człowieka i pozwala, aby Go zniszczyły. Robi to, aby dać nam nadzieję: mimo że dużo częściej wybieramy wewnętrzną śmierć, to Boże Miłosierdzie jest silniejsze. Pozwól teraz Bogu opowiedzieć ci o Jego miłości. Niech ci przypomni o tym, jak bardzo chce ci wybaczyć i jak wielkie jest Jego miłosierdzie.

Boże, Ty się nie męczysz, przebaczając mi. Proszę Cię o pojednanie z Tobą i świadome przeżywanie życia z Tobą.

--Odsłuchanie podcastów z rozważaniami jest możliwe na stronie www.modlitwawdrodze.pl---