RADIO BOBOLA

Aktualności

Radio Bobola
Radio Bobola shared a link.
„W historii Kościoła, jakbyśmy sobie spojrzeli na minione wieki, od IV w. aż do Jana Pawła II nie powiedziano tak dużo o małżeństwie i rodzinie jak ty...
Radio Bobola
Radio Bobola
Czwartek, XXVIII tydzień zwykły
Wspomnienie Św. Ignacego Antiocheńskiego, Biskupa i męczennika

Mowa Jezusa jest czasem gorzka i twarda. Jest taka, bo Jezus pragnie nas poruszyć, obudzić pragnienie poznania Jego pragnienia zbawienia każdego człowieka. Podczas dzisiejszej modlitwy wsłuchaj się w serce Jezusa zranione przez ludzi odrzucających Jego miłość.

EWANGELIA

Łk 11, 47-54
Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w prawie

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie:
«Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców; gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.
Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona.
Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli».
Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go podchwycić na jakimś słowie.
____

Komentarz do Ewangelii Modlitwa w drodze

Bóg chce być poznany i daje się poznać. Nie zależy Mu jednak na poznaniu czysto intelektualnym, ale na bliskości. Biblijne poznanie jest synonimem najgłębszej intymnej relacji. Bóg wszystkich zaprasza do tej relacji, ale niektórym daje się poznać bardziej wprost, by nawet za cenę własnego życia świadczyli prawdę o Nim. Zastanów się, w jaki sposób ty poznajesz Boga?

Apostołowie i prorocy poznali swój czas, czas nawiedzenia, i odpowiedzieli na miłość Bożą. Odpowiedzieli, głosząc i szerząc tę miłość w swoim środowisku. To gorące serce przyjaciół Boga, a nie chłodny umysł uczonych pociąga innych do zbawienia. Jakie ty dajesz świadectwo prawdy o Bogu?

Prawdziwa mądrość nie polega na studiowaniu świętych pism. Nie polega też na czekaniu, aż prawda Boża objawi się w całej chwale. Polega na tym, by dać się porwać Słowu Bożemu tu i teraz. By uwierzyć Bożej miłości, odwzajemnić ją i zgodnie z nią postępować. By świadczyć o niej wobec wszystkich.

Panie, stwórz we mnie pragnienie współpracy z Tobą w dziele zbawienia.

---Odsłuchanie podcastów z rozważaniami jest możliwe na stronie www.modlitwawdrodze.pl---
Radio Bobola
Radio Bobola shared a post.
17 października gośćmi Jarosław Wydra będą:
7:15 Jacek Liziniewicz, Gazeta Polska Codziennie;
7:40 Tomek Kania, Misja52 - inspirujące zadania dla małżonków;
8:15 Dobromir Sośnierz, Konfederacja;
8:34 dr Wojciech Szewko;
8:47 Maciej Marchewicz, dyrektor wydawniczy Wydawnictwo Fronda, książka Wincentego Łaszewskiego "Duchowa misja Polski".
Zapraszamy w Radio Nadzieja, Radio Bobola, Radio Głos i Radio Warszawa.
Radio Bobola
Radio Bobola
Dziś 41. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża!
Radio Bobola
Radio Bobola
Środa, XXVIII tydzień zwykły
Wspomnienie Św. Jadwigi Śląskiej

Jakże miło i prosto iść za Jezusem, kiedy uzdrawia, karmi i wlewa nadzieję. Przychodzi jednak czas, kiedy Jego słowa nie są tylko pocieszeniem i umocnieniem. Jezus mówi też otwarcie, co Mu się nie podoba. Proś Ducha Świętego, aby pomógł ci otworzyć się na trudne słowa.

EWANGELIA

Łk 11, 42-46
Jezus piętnuje obłudę faryzeuszów

Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w Prawie:
«Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie opuszczać.
Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku.
Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą».
Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie: «Nauczycielu, tymi słowami nam też ubliżasz».
On odparł: «I wam, uczonym w Prawie, biada. Bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie».
---

Komentarz do Ewangelii Modlitwa w drodze

Można być „super” katolikiem, chodzić często do kościoła, odmawiać modlitwy lub nowennę pompejańską. Owszem, nic w tym złego, ale jeśli naszą relację z Jezusem będziemy opierać na ilości modlitw lub zasług, to na nic nam się to zda. Jednak Jezus nie potępia tutaj modlitw i dobrych czynów, ale sposób, w który próbujemy budować relację z Nim. Na czym budujesz swoją relację z Jezusem, na miłości czy zasługiwaniu?

Święty Ignacy Loyola mówi, że człowiek żyje po to, aby Pana Boga kochał, służył Mu, a przez to zbawił duszę swoją. Na pierwszym miejscu jest więc miłość, a wszelkie czyny powinny wypływać z miłości. Jezus wzywa więc przede wszystkim do miłości. I tej miłości mogę uczyć się na modlitwie, poznając Boga coraz bardziej. Jak wygląda twoja codzienna modlitwa?

Twoja relacja z Bogiem zaczyna się dzięki Jego łasce, kiedy Bóg pociąga cię swoją miłością ku sobie. Wydaje się więc oczywiste, że odpowiadasz na to wezwanie "dla Niego". Tymczasem Jezus dostrzega pozorną religijność i kierowanie się własnymi wyobrażeniami na temat wiary. Jak podejmujesz wysiłek rozeznawania i nieustannego powracania do Bożych natchnień?

Boże, spraw, abym nieustannie kierował moje myśli ku Tobie. Bym był zawsze otwarty na Twoje słowo, natchnienia i miłość, która przenika wszystko. Daj mi łaskę szczerej odpowiedzi i wrażliwości na potrzeby braci.

---Odsłuchanie podcastów z rozważaniami jest możliwe na stronie www.modlitwawdrodze.pl---