Author Archive

Wielki Piątek 2020 jest wyjątkowy nie tylko ze względu na epidemię COVID-19. W tym roku to również 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Zapraszamy do refleksji i uczczenia pamięci ofiar przez wysłuchanie audycji specjalnych na naszej antenie.

Remigiusz Farbotko(Radio Bobola)/Foto: Kancelaria Premiera  


Dla wspólnoty parafialnej, w ramach której powstaje Radio BOBOLA, rocznica katastrofy to ważne wydarzenie – w samolocie byli ówczesny nasz proboszcz i kapelan rodzin katyńskich – ks. Bronisław Gostomski, oraz nasz parafianin, ostatni prezydent Polski na obczyźnie – Ryszard Kaczorowski.

W tym roku – dzięki uprzejmości Radia Warszawa – uczcijmy wspólnie pamięć ofiar katastrofy, słuchając na naszej antenie unikatowych rozmów z ludźmi „z drugiego szeregu”, których to doświadczenie dotknęło bezpośrednio, miało i ciągle ma znaczący wpływ na ich życie.

Wywiady, które są swego rodzaju świadectwem wiary oraz oddania ojczyźnie całych rodzin przeprowadziła red. Ewa Pietrzak (Radio Warszawa).

Wspomnieniami oraz swoimi przemyśleniami dzielą się z nami:

  • Magdalena Merta i Dorota Skrzypek, żony zmarłych w wyniku katastrofy smoleńskiej: Tomasza Merty (wiceministra kultury) i Sławomira Skrzypka (prezesa NBP).

Emisja w Wielki Piątek (10.04) 12:20 & 21:45

  • Cezary Jurkiewicz, były wieloletni szef zespołu organizacyjnego rocznic i miesięcznic smoleńskich, obecnie członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej

Emisja w Wielki Piątek (10.04) 14:00 & 22:35


Słuchaj Radia Bobola


Więcej o tym jak dobrze przeżyć ten święty czas:

Czwartek, Wielki Tydzień
Rok A, II

Wielki Czwartek

Dzisiejszy fragment Ewangelii przedstawia Mistrza dającego ostatnie lekcje przed opuszczeniem Apostołów. Przypatrz się Jego gestom i wsłuchaj w Jego słowa.

EWANGELIA


Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 13,1–15

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: „Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?” Jezus mu odpowiedział: „Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później”. Rzekł do Niego Piotr: „Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał”. Odpowiedział mu Jezus: „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną”. Rzekł do Niego Szymon Piotr: „Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!” Powiedział do niego Jezus: „Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy”. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: „Nie wszyscy jesteście czyści”. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie «Nauczycielem» i «Panem», i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”.

KOMENTARZ DO EWANGELII: MODLITWA W DRODZE

Ostatnie chwile przed pojmaniem Chrystus spędza ze swoimi uczniami. Niektórzy, nie rozumiejąc misji swojego Mistrza, milczą, Piotr próbuje Go powstrzymać, a Judasz planuje w głowie zdradę. Jednak Chrystus wciąż trzyma się polecenia Ojca. Patrząc na Niego, kogo widzisz? Szaleńca? Nauczyciela? 

Uklęknąć przed kimś to niekiedy ogromne wyzwanie. Czasami jeszcze większym wyzwaniem okazuje się przyjęcie cudzego poświęcenia. Przyznać komuś „sam nie dam rady”. Jezus klęcząc przed każdym z uczniów, dał świadectwo swojej służby i oddania. Uczy też, jak przyjmować ten dar. Czym dla ciebie jest pomoc drugiego człowieka? Darem od Boga? Powodem do zakłopotania?

We wzajemnym pomaganiu Jezus widzi ogromne dobro. Sam, dając z siebie to, co miał najlepsze, do samego końca uczył, że to wszystko pochodzi od Boga. Wskazując na dobroć Ojca, uczył, jak cieszyć się tym, co mamy, oraz jak tego używać. Słuchając fragmentu Ewangelii, przypatrz się, jak Jezus służy i naucza.

Poproś Jezusa, by towarzyszył ci dzisiaj we wszystkim, co będziesz robić. Powiedz Mu, z czym zostajesz w sercu po tej modlitwie. 

Chwała Ojcu…

picture: Dimitri Conejo Sanz


Słuchaj Radia Bobola

Więcej o tym jak dobrze przeżyć ten święty czas:

Wielki czwartek

Dzień, w którym Pan Jezus ustanawia Eucharystię i Kapłaństwo. Msza Święta, to najdoskonalsza modlitwa Kościoła Chrystusa. Zapewne brakuje ci jej teraz, być może nawet tęsknisz za nią. To prawidłowy odruch. Post od Eucharystii może być dla Kościoła czasem oczyszczenia. Ale może też być próbą i przynieść zupełnie niepożądane zjawiska. Znów zapraszamy cię do modlitwy za miejsca kultu, za sposoby jej sprawowania, ale też za ludzi, od których zależy sposób jej sprawowania, kapłanów.

Foto: Christian R. Rodriguez


  • W ciągu dnia odczytajcie lub wysłuchajcie wspólnie czytania o Ostatniej Wieczerzy (J 13-14)
  • Zjedzcie wspólnie kolację, tak, jak jecie zwykle wieczerzę Wigilijną przed Bożym Narodzeniem;
  • Przypomnijcie swoją Pierwszą Komunię, porozmawiajcie o tym przeżyciu w rodzinie;
  • Po wieczerzy – odczytajcie lub wysłuchajcie wspólnie czytania o ustanowieniu Najświętszego Sakramentu (1 Kor 11,17-34);
  • Uczestniczcie w transmisji Liturgii Ostatniej Wieczerzy Wielkiego Czwartku o 20.00
  • Przyjmijcie Komunię duchową (patrz dodatek na dole).

Komunia duchowa

Klękam u Twoich stóp, o mój Jezu i ofiarowuję Tobie skruchę mego serca, które pogrąża się w nicości i Twojej świętej obecności. Uwielbiam Ciebie w Sakramencie Twej miłości, pragnę Cię przyjąć w ubogim mieszkaniu mego serca. W oczekiwaniu na szczęście Komunii sakramentalnej pragnę Cię przyjąć w Duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym przyszedł do Ciebie. Niech Twoja miłość rozpali całą moją istotę na życie i na śmierć. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Ciebie.

Niech się tak stanie. W tym duchu zamykam oczy i wsłuchuję się w siebie. W głębi serca pozwalam, by rosło we mnie pragnienie jedności z Jezusem w komunii duchowej. I by Jego miłość zaczęła działać w moim życiu. Bym kochał innych, jak on nas umiłował.


Słuchaj Radia Bobola


Więcej o tym jak dobrze przeżyć ten święty czas:

Podczas Mszy w Domu św. Marty Papież modlił się o rozwiązanie problemu przepełnionych więzień. Tam, gdzie istnieje ten problem, zachodzi niebezpieczeństwo, że pandemia skończy się prawdziwym nieszczęściem. Polecał Bogu również odpowiedzialnych za zakłady karne, aby znaleźli sprawiedliwą i twórczą drogę rozwiązania tego problemu.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan (Vatican News)


W homilii Ojciec Święty odniósł się do dzisiejszej Ewangelii (J 12, 1-11) przedstawiającej scenę namaszczenia w Betanii. Maria, siostra Łazarza wylewa na stopy Jezusa funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego, namaszcza je i wyciera swoimi włosami. Maria otwiera drzwi do kontemplacji. Tymczasem Judasz myśli o pieniądzach i tylko pozornie ma na uwadze biednych, bo większość datków wykrada dla siebie. Ta historia ciągle się powtarza, również na wyższym poziomie. Przykładem mogą być organizacje dobroczynne i humanitarne, które posiadają bogatą strukturę, tak że do biednych dociera niewielki procent środków, jakie te instytucje pochłaniają. Franciszek zauważył, że na zewnątrz widzimy jedynie niewielką grupę biednych, większość pozostaje w ukryciu. Nie zauważmy ich, ponieważ żyjemy w kulturze obojętności, która neguje ich obecność. Wydaje się, że są to pojedyncze osoby, ale jest ich bardzo wielu. Utarł się także zwyczaj, aby widzieć w biednych „ozdobnik” naszych miast. Traktuje się ich trochę jak pomniki. Zaczynamy się przyzwyczajać do ich obecności. Mieć biednych u siebie, to taki „element dekoracyjny” wystroju miasta.

Papież – biedni doświadczają ogromnego wstydu

„Niektóre statystyki można ująć w ten sposób: Bardzo dużo pieniędzy jest w rękach małej grupy, a ogromna bieda w rękach wielu ludzi. I ta bieda, która ich dotyka jest skutkiem strukturalnej niesprawiedliwości światowej ekonomii. Jest tylu biednych, którzy doświadczają wstydu, kiedy widać, że nie mają za co żyć do końca miesiąca; tylu biednych klasy średniej, którzy po kryjomu idą do Caritasu, po kryjomu proszą i doświadczają wstydu – stwierdził Papież. Biednych jest znacznie więcej niż bogatych; znacznie więcej… To, co Jezus mówi jest prawdą: «biednych zawsze będziecie mieli u siebie», ale czy ja ich widzę? Czy jestem świadomy tej rzeczywistości? Szczególnie tej rzeczywistości ukrytej, tych, którzy doświadczają wstydu, nie mając za co żyć do końca miesiąca.“

Ojciec Święty przywołał przykład z Buenos Aires, gdzie w opuszczonej fabryce ulokowało się wiele rodzin, ponieważ nie miały z czego opłacić czynszu za mieszkanie. To skutek niesprawiedliwości w organizacji systemu gospodarczego i finansowego. Jezus na sądzie ostatecznym będzie nas pytał o nasz stosunek do biednych, ponieważ On się z nimi utożsamia.

Papież – będziemy sądzeni z naszego stosunku do biednych

„Nie będziemy sądzeni z luksusu ani z ilości podróży, które odbyliśmy, ani z z pozycji społecznej, którą mieliśmy. Będziemy sądzeni z naszego stosunku do biednych. Ale jeśli ja, dzisiaj ignoruję biednych, wykluczam ich, wierzę, że ich nie ma, Pan zignoruje mnie w dzień sądu. Kiedy Jezus mówi «ubogich zawsze macie u siebie», pragnie powiedzieć: «Ja będę zawsze z wami w ubogich. Będę w nich obecny». To nie jest robienie z siebie komunisty, to jest centrum Ewangelii: z tego będziemy sądzeni.“


Co mówi Papież? Czym żyje Kościół?

Serwis Radia Watykańskiego – słuchaj u nas codziennie:

⏰17:40 (premiera), 20:40, 23:40, 02:40


Słuchaj Radia Bobola


Nie daj się okraść z Wielkiego Tygodnia!

“Potraktuj ten czas jako szansę, a nie karę Bożą” – z ks. Markiem Reczkiem, proboszczem parafii Św. Andrzeja Boboli rozmawiamy o tym, jak nie ulegać duchowej zarazie lęku.


Wszędzie trzeba zawalczyć o swoje. Rezygnując z zaangażowania i wysiłku rezygnujemy nieraz ze swojego życia, z przysługujących nam praw, a w  ostateczności z przypisanych nam – na podstawie prawa naturalnego – wartości. Ograniczając swój wysiłek jedynie do zdziwienia czy pilota TV, powolnie zgadzasz się na zejście do poziomu tzw. “wszystkich”, potem “normalnych”, a potem do “rośliny”, która ma prawo tylko być. Nie pozwól się okraść z Wielkiego Tygodnia! Zapraszamy Cię, a także twoją rodzinę do aktywnego przeżycia Wielkiego Tygodnia.”


Emisja w poniedziałek (06.04) ⏰ 18:15

Powtórki we wtorek (07.04) i w środę (08.04) ⏰ 09:20 & ⏰ 21:30


Słuchaj Radia Bobola


Więcej o tym jak dobrze przeżyć ten święty czas:

Na naszej antenie ponownie witamy Iwonę Macałka z jej autorskim programem “Misja w pojedynkę”. Tym razem Iwona zabierze nas na misje do Japonii.

“Uwielbiam podróże i rozmowy z misjonarzami, są fascynujące! W miarę możliwości staram się docierać do Polskich misjonarzy pracujących w ciekawych zakątkach świata! W 2018 roku, w Tokio spotkałam siostrę Jordanę Skakuj, która opowiedziała mi o radościach, trudach i różnicach kulturowych w posłudze w Japonii. Zapraszam do posłuchania”

Emisja w niedzielę (05.04) 9:30 i 20:10

Iwona Macałka

Słuchaj Radia Bobola


5 kwietnia, w Niedzielę Palmową o 18:00 (GMT), w kościele p.w. Św. Andrzeja Boboli w Londynie zostanie odprawiona Msza Św. w intencji: “O błogosławieństwo Boże dla Projektu Radio BOBOLA oraz ludzi zaangażowanych i ich rodzin.”

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa przy pomocy transmisji audio oraz video. Prosimy o wspólną modlitwę w intencji dalszego rozwoju naszego projektu.

Transmisja audio i video TUTAJ


Jeśli chcesz współtworzyć z nami ten projekt – NAPISZ DO NAS


Słuchaj Radia Bobola

Sobota, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II

Dzień Powszedni

Bywa, że sytuacje życiowe, które nas przerastają, powodują w nas zamieszanie, nieracjonalne działanie. Posłuchaj dzisiejszej Ewangelii z otwartym sercem, aby rozświetliła twoją rzeczywistość Bożym światłem. 

EWANGELIA

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 11,45–57

 Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: „Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród”. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: „Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż miałby zginąć cały naród”. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród, i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili Go zabić. Odtąd Jezus już nie występował otwarcie wśród Żydów, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: „Jak wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto?” Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, by można było Go pojmać.

KOMENTARZ DO EWANGELII: MODLITWA W DRODZE

Gdy stajemy wobec sytuacji kryzysowych w naszym życiu, doświadczając bezradności, lęku czy zamętu, często pojawiają się myśli typu: „Musisz wziąć sprawy w swoje ręce, jakoś to załatwić, uporać się z tym!”. W dodatku im masz większe doświadczenie, jesteś bardziej inteligentny, masz dobre wykształcenie, tym pokusa, by sprawować kontrolę nad swoją rzeczywistością, jest silniejsza. A jak ty zachowujesz się w trudnych sytuacjach? Szukasz rozwiązań w pojedynkę, czy zwracasz się do Boga, aby cię przez nie przeprowadził? 

Zwróć uwagę, że to właśnie cuda uczynione przez Jezusa – czyli dobro, które wyświadczył napotkanym ludziom, było przyczyną, że stał się zagrożeniem dla arcykapłanów i faryzeuszów oraz powodem decyzji, by Go zabić. Czy twoja życzliwość też kiedyś została „ukarana”? Jak to wpłynęło na twoje nastawienie do czynienia dobra?

Nasze życie to obraz EKG – pojawia się czas pocieszenia i strapienia, ale to też znak, że żyjemy, a nie wegetujemy! Bóg dopuszcza w naszym życiu, aby zło chwilowo zatriumfowało. Możemy wtedy poczuć, jak niewiele sami z siebie jesteśmy w stanie zrobić, ale dostajemy wówczas szansę na to, aby całym sobą zwrócić się do Niego, prosić o pomoc, światło, wsparcie! Nasza bezradność, słabość stają się szansą – bo to miejsce pod obdarowanie Jego łaską! Jaką postawę przyjąłeś ostatnim razem, gdy doświadczyłeś słabości?

Panie, daj mi światło, bym w prawdzie spojrzał na swoje życie. Spraw, żebym przylgnął do Ciebie.


Słuchaj Radia Bobola

 

Czy żądzą Tobą emocje? Czy umiesz sobie z nimi radzić?
Emocje pokazują prawdę o naszej sytuacji życiowej – mówi ks. dr Marek Dziewiecki, niekwestionowany autorytet w dziedzinie psychologii.
Spotkanie z cyklu „Człowiek – jestem podobny do Boga”, produkcja: Radio Warszawa, Muzyka: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

Kolejne spotkanie z ks. Markiem w Radiu Bobola w piątek (03.04) o godz. 17:30 i 21:40.

Słuchaj Radia Bobola

Na czas trwania pandemii koronawirusa brytyjski rząd zatwierdził możliwość dokonania aborcji we własnym domu za pomocą silnych środków farmakologicznych, bez konieczności wizyty w szpitalu czy klinice aborcyjnej.

Elżbieta Sobolewska-Farbotko – Londyn (Radio Bobola)


Po rozmowie telefonicznej lub video-konsultacji z lekarzem, kobieta lecz także dziewczyna, a więc osoba niepełnoletnia, będzie mogła otrzymać środki, które pozwolą jej na zabicie poczętego dziecka do 10 tygodnia jego życia. Rząd tłumaczy swój krok koniecznością ograniczenia eskalacji wirusa oraz zapewnienia nieprzerwanego dostępu do usług wczesnej aborcji.

„Szokującą” nazywa tę decyzję biskup John Sherrington – rzecznik episkopatu Anglii i Walii ds. ochrony życia. Jest to krok, który „nie bierze pod uwagę niebezpieczeństw natury fizycznej i psychicznej związanych z podawaniem tych środków w domu” – podkreśla biskup Sherrington. Mówi ponadto o „zasadniczej zmianie dostępu do aborcji w Anglii i Walii, w dającej się przewidzieć przyszłości”. Jak dodaje brytyjski hierarcha: telemedycyna i aborcja bez nadzoru medycznego służy „zmniejszaniu powagi, z jaką należy podejmować taką decyzję”. Biskup pomocniczy Westminsteru wezwał urzędników do opublikowania limitu czasowego, określającego dostępność tych środków, tak jak miało to miejsce w przypadku innych przepisów nadzwyczajnych.

„Wraz ze wszystkimi, którzy cenią i podtrzymują wartość życia ludzkiego, Kościół będzie czuwał nad tym, aby środki te zostały uchylone tak szybko, jak to możliwe, aby obecne, choć niezadowalające prawo, było przestrzegane”, powiedział biskup Sherrington.

Prawnicy międzynarodowej chrześcijańskiej organizacji ADF (Alliance Defense Fund) mówią o wystawianiu na ryzyko osób najbardziej narażonych na krzywdę oraz o najważniejszej zmianie w prawie aborcyjnym Anglii od czasu legalizacji tej praktyki w 1967 roku. „Jeśli dostawcy aborcji uważali, że prawo wymaga zmiany, istnieją odpowiednie i demokratyczne sposoby podejścia do tego problemu” – komentuje ADF International.

W tej sytuacji Stowarzyszenie Obrony Dzieci Nienarodzonych (SPUC) apeluje o nasilenie międzynarodowej kampanii na rzecz walki z aborcją właśnie w kontekście i w obliczu choroby, która dotknęła cały świat. SPUC analizuje możliwość podjęcia kroków prawnych wobec decyzji brytyjskiego rządu.

Wolisz posłuchać?:


Klikając TUTAJ zostaniesz przeniesiony na strony rządowe z rozporządzeniem o możliwości dokonania aborcji w warunkach domowych


KLIKNIJ I PODPISZ PETYCJĘ O ODWOŁANIE TEGO ROZPORZĄDZENIA


Słuchaj Radia Bobola