Skip to main content
08.06.2022 | Elżbieta Sobolewska-Farbotko (Radio BOBOLA/Vatican News)/fot: Kanonizacja św. Jadwigi i Koronacja wizerunku MBKZ przez Jana Pawła II, Kraków, Błonie 08.06.1997 (archiwium parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie)

25 lat temu Królowa Jadwiga została Świętą a Niepokalana Maryja z Kozielska Królową Polski i Świata

25. rocznica kanonizacji św. Jadwigi i koronacji  wizerunku Matki Bożej Kozielskiej – Zwycięskiej

8 czerwca 1997 r., odbyła się na Krakowskich Błoniach pierwsza w dziejach Polski uroczystość kanonizacji. W obecności ponad miliona ludzi papież wyniósł na ołtarze bł. Królową Jadwigę, oraz koronował, przywieziony z Wielkiej Brytanii, wizerunek Matki Boskiej Kozielskiej Zwycięskiej. Błogosławiąc ikonę, św. Jan Paweł II powiedział:

„Ta płaskorzeźba wykonana w obozie jeńców, którzy prawie wszyscy zginęli w Katyniu, przypomina nam o tragicznych wydarzeniach okresu wojny. Niech cześć oddawana Maryi w tym wizerunku nie będzie tylko wspomnieniem przeszłości, ale umacnia wiarę współczesnej polskiej emigracji”.

Posłuchaj archiwalnych fragmentów Mszy celebrowanej przez JPII, podczas której odbyła się koronacja; 08.06.1997 na krakowskich Błoniach (6 min.):

Cudowna ikona od lat 60. XX wieku znajduje się w kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie, który działa w ramach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Do koronacji doprowadził ówczesny proboszcz parafii, ks. kanonik Ryszard Juszczak. Szczegóły tego procesu przybliża „Historia cudownej Płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej Zwycięskiej i Jej kultu” dra Andrzeja Suchcitza, historyka dziejów emigracji polskiej na Wyspach. Jak odnotował: zgodę na koronację musiał wyrazić biskup diecezjalny, w tym wypadku arcybiskup Westiminsteru, kardynał Basil Hume. Następnie dokumentację ikony wysłano do Rzymu, w celu uzyskania zgody Kongregacji do spraw Sakramentów i Kultu Bożego.

W liście do arcybiskupa krakowskiego kardynała Franciszka Macharskiego, ówczesny delegat prymasa Polski do opieki duchowej nad Polakami za granicą, abp. Szczepan Wesoły napisał: „Myślę, że koronacja w Krakowie ma swoją głęboką wymowę. Emigracja i Polonia może zachować świadomość swojego pochodzenia jedynie przez więź z kulturą Polską. (…) Obecnie łączność może być głównie w oparciu o chrześcijańskie wartości kulturowe. Symbolem tych wartości był zawsze Uniwersytet Jagielloński i Wawel, które obok Częstochowy łaczyły poprzez język i wiarę rozsianych Polaków. Stąd dokonanie aktu koronacji po Mszy św. kanonizacyjnej w Krakowie byłoby jak najbardziej odpowiednie”.

W dzieło przybliżenia tak Polakom, jak i Brytyjczykom fenomenu Matki Boskiej Kozielskiej Zwycięskiej w tym roku włączyła się ambasada Rzeczypospolitej Polskiej, inicjator Dni Polskiego Dziedzictwa na Wyspach Brytyjskich. W ramach Polish Heritage Days promowana jest scheda przeszłych pokoleń; polski wkład w życie kulturalne, gospodarcze i społeczne Wielkiej Brytanii oraz rola, jaką odgrywa w niej 800-tysięczna polska społeczność.

Kościół św. Andrzeja Boboli w Londynie, tak jak wszystkie polskie kościoły na Wyspach, stale podtrzymuje więź i poczucie jedności z rodakami w kraju.

Po każdej Mszy św. modlimy się za Polaków żyjących w Polsce i poza jej granicami, prosząc o to, by nam towarzyszyła. Bo Matka Boża Kozielska Zwycięska jest takim obrazem naszej niebieskiej Madonny, który zna serce emigranta. Zna naszą tęsknotę, cierpienia, upokorzenia, naszą samotność. Na wskroś wie czym jest tułaczka, bo sama przez wiele, wiele lat była tułaczką – mówi proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie, ks. Marek Reczek.


 “HISTORIA CUDOWNEJ PŁASKORZEŹBY MATKI BOSKIEJ KOZIELSKIEJ-ZWYCIĘSKIEJ I JEJ KULTU”

W podziękowaniu za wsparcie finansowe rozwoju Radia BOBOLA, na Twój adres wyślemy najnowszą książkę dr hab. Andrzeja Suchcitza.

Książka nakładem parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie wydana została w formie albumowej z bogatym materiałem fotografii, indeksem nazwisk i streszczeniem w języku angielskim.
(Wysyłka listem poleconym – 5 dni roboczych. Tylko na terenie UK. Publikacja jest również dostępna w sklepiku parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie)

“Poproś Mamę! Co Ci szkodzi?” – Rozmowa z ks. Markiem Reczkiem – proboszczem parafii św. Andrzeja Boboli i opiekunem sanktuarium MBKZ w Londynie

MBKZ jest nieduża, skromna i w bocznej kaplicy. Nie rzuca się w oczy, nie narzuca swojej postaci. Jak więc odnaleźć ją w moim życiu?

To ukrycie nie jest przejawem Jej wstydliwości, raczej ogromnej dyskrecji. Dyskretna, ale zarazem przyciągająca. Potrafi na trwałe lub przynajmniej na bardzo długo zająć wnętrze człowieka. Jest w tej Madonnie coś niezwykłego. Chce być czczona, ale nie na siłę i z przykazu, ale z potrzeby serca. Wielu ludzi, którzy przyjeżdżają tu i klękają przed tym obrazem, zakochują się w Maryi – mówi proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Londynie ks. Marek Reczek, opiekun sanktuarium MBKZ.

Oddaję cześć Maryi, jako Matce mojego Pana, jednak mam też do Niej osobisty kult i szacunek ze względu na to, co już mi wyprosiła u Pana Boga, za nieustanną pomoc. Nigdy się nie zdarzyło, żeby zostawiła mnie samego. Bardziej kocham Jej syna, ale nie wyobrażam sobie, żeby nie szanować Matki kogoś, kogo się kocha –dodaje ks. Marek.

Jak prosić, by zostać wysłuchanym?

– Ta bardzo mocno rozdmuchana przestrzeń wolności, którą jesteśmy bombardowani, sprawia, że człowiek trochę rozmija się z tym, czym jest idea pobożności czy budowania relacji z Bogiem. Przychodzimy do Boga i prosimy, mając pewien sposób na rozwiązanie jakiegoś problemu. Jeżeli ta prośba za pierwszym razem nie jest wysłuchana, prosimy nadal, aż po którymś razie przychodzi szatan i mówi: widzisz? Pan Bóg cię nie wysłuchał, a ja ci pomogę, jak się zgodzisz. I często bywa tak, że ludzie odchodzą, bo zły duch zagrał im na ambicji, albo na poczuciu wolności, którą ofiarowałem, a nie została ona wykorzystana. To jest główny powód, dlaczego ciężko nam prosić i być wytrwałym. A poprosić wystarczy raz, a dobrze. Pan Bóg ma wiedzę na temat tego, jakie dobro potrzebne jest naszej duszy do zbawienia i na różne sposoby tymi dobrami się z nami dzieli. I jeżeli my go poprosimy i zgadzamy się na to, że Pan Bóg działa, to wszystko w porządku. ‘Jak Pan Bóg pozwoli’, ‘Jak Bóg da’ mówiło się kiedyś, a dzisiaj mamy wszystko zaplanowane i wydaje nam się, że zależy to od nas. A ludzka wiedza jest zmienna, niestała, marginalna.


Chcesz się dowiedzieć więcej o MB Kozielskiej-Zwycięskiej?

POLISH HERITAGE DAYS: ks. Juszczak dopiął swego!

Co zrobił ks. kanonik Ryszard Juszczak i kto go jeszcze dzisiaj pamięta? – rozmawiamy z Piotrem Wiśniewskim, który wyemigrował z PRL-u do “lepszego życia” i do dzisiaj wierny jest parafii, w której zakotwiczył na przełomie lat 70. i 80.


POLISH HERITAGE DAYS: Poproś Mamę! Co ci szkodzi? – rozmowa z ks. Markiem Reczkiem – proboszczem parafii św. Andrzeja Boboli i opiekunem sanktuarium MBKZ w Londynie

Oddaję cześć Maryi, jako Matce mojego Pana, jednak mam też do Niej osobisty kult i szacunek ze względu na to, co już mi wyprosiła u Pana Boga, za nieustanną pomoc. Nigdy się nie zdarzyło, żeby zostawiła mnie samego. Bardziej kocham Jej syna, ale nie wyobrażam sobie, żeby nie szanować Matki kogoś, kogo się koch.”

POLISH HERITAGE DAYS: Małe różańce z Grenfell Tower się nie spaliły – rozmowa z Michałem Sobieszczakiem

17 czerwca minie 4. rocznica pożaru wieżowca Grenfell Tower. Zginęło 71 osób. Wśród ocalonych znalazła się jedna polska rodzina, która mieszkała tam od 33 lat. Michał Sobieszczak był pierwszym mieszkańcem Grenfell, który zobaczył wnętrze budynku po pożarze. Ze swojego domu, jak każdy lokator, mógł wybrać to, co ocalało i co chciałby zachować.

POLISH HERITAGE DAYS: Najstarszy hymn maryjny – Akatyst w duchu jedności – rozmowa z dr. Agnieszką Pluta

Ekumeniczny duch jedności i pojednania rozpocznie świętowanie 24. rocznicy koronacji cudownej płaskorzeźby MBKZ. Parafia św. Andrzeja Boboli, gdzie znajduje się ten cudowny wizerunek, już dzisiaj zaprasza na nabożeństwo, które odbędzie się w sobotę, 29 maja. Tego wieczoru zostanie wykonany Akatyst ku czci Matki Bożej. Niezwykłe dzieło, hymn pochodzący z V-VI wieku, typowy dla chrześcijańskich Kościołów wschodu. Śpiewany w cerkwiach. Zawsze a cappella i na stojąco.

POLISH HERITAGE DAYS: Kim był autor cudownej płaskorzeźby MBKZ? – rozmowa z dr. Andrzejem Suchcitzem

W ramach 5. edycji Dni Polskiego Dziedzictwa na Wyspach Brytyjskich (Polish Heritage Days) przedstawiamy dzieje fenomenu cudownej płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej Zwycięskiej. Potajemnie stworzona przez więźniów Kozielska, cudem wywieziona z obozu, z polskimi żołnierzami przeszła cały bojowy szlak 2. Korpusu. Przed nią modlili się żołnierze walczący o Monte Cassino. A potem uchodźcy, polityczni emigranci, osiedli w Wielkiej Brytanii. Towarzyszła ich dzieciom i wreszcie kolejnym falom polskiej emigracji, i tak aż po dzień dzisiejszy.  Ten wizerunek Matki Bożej jest jedynym w Wielkiej Brytanii ukoronowanym koronami papieskimi (JP II – 08.06.1997 na krakowskich Błoniach).

Rozmowa z ks. Markiem Reczkiem – duszpasterzem londyńskiego sanktuarium

Kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Londynie nazywany jest sanktuarium Matki Boskiej Kozielskiej-Zwycięskiej. Są liczne dowody wskazujące na to, że Maryja tej świątyni zawierzyła los swojego wizerunku, okazując, że chce być w tym miejscu czczona. Jest więc Jej cudowna płaskorzeźba i żywy kult, trwający od pokoleń; są korony nadane przez św. Jana Pawła II; są modlitwy i pieśni specjalnie dla Niej napisane.

Z księdzem Markiem Reczkiem, proboszczem parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie rozmawiamy o tym, czym jest „Miejsce wsławione łaskami Najświętszej Panny” i „Źródło uzdrawiające naród”, jak nazywane są sanktuaria.

Maryja Kozielska–Zwycięska bardzo aktualna właśnie dzisiaj.

Zapraszamy na kolejną rozmowę z dr Andrzejem Suchcitzem, historykiem emigracji, autorem książki „Historia Płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej Zwycięskiej i jej kultu”, która ukaże się już jesienią.

Tropem cudownej płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej Zwycięskiej

Trwają przygotowania do druku pierwszej tak dokładnej historii fascynującej płaskorzeźby Maryi z dzieciątkiem, która znajduje się w kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie. W książce „Historia cudownej płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej Zwycięskiej i jej kultu” dr Andrzej Suchcitz, historyk polskiej emigracji na Wyspach Brytyjskich, zmierzył się z kontrowersjami, jakie narosły wokół powstania tego wizerunku. W rozmowie z radiem Bobola autor uchyla rąbka tajemnicy. 

Nowenna do “Matki emigrantów” przed Wniebowzięciem NMP

Gorąco zapraszamy do wspólnej modlitwy nowenną przed Uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.  O wstawiennictwo będziemy prosić “Matkę emigrantów” – Matkę Bożą Kozielską-Zwycięską. Jej wizerunek ukazany w cudownej płaskorzeźbie szczególną czcią jest otaczany w kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie – tzw. “Katedrze Wolnej Polski”.

Słuchaj i módl się: Litania do Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej

Po raz pierwszy śpiewana Litania do MBKZ w wersji audio zostanie zaprezentowana w niedzielę 7 czerwca, w Uroczystość Trójcy Świętej, o godzinie 14:30 czasu angielskiego, na stronie internetowej parafii św. Andrzeja Boboli w LondynieTUTAJ

Złóż podziękowanie lub intencję do Matki Bożej Kozielskiej- Zwycięskiej

W 1997 r. podczas Mszy św. na krakowskich Błoniach Ojciec Święty Jan Paweł II koronował płaskorzeźbę Zwycięskiej Matki Bożej Kozielskiej. Na odwrocie wizerunku autor, por. Tadeusz Zieliński, wyciął słowa poety: “Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono”, własne nazwisko oraz datę ukończenia wizerunku: 3 maja 1941 r.
Matka Boża Kozielska patronowała zwycięstwu pod Monte Cassino oraz innym bitwom wygranym dzięki bohaterstwu i poświęceniu polskich żołnierzy. Po wojnie towarzyszyła Polakom na emigracji.

Obecnie płaskorzeźba Zwycięskiej Matki Bożej Kozielskiej znajduje się w polskim kościele św. Andrzeja Boboli – Patrona Polski – w Londynie.

Nabożeństwa do Matki Bożej Kozielskiej Zwycięskiej – w każdą środę po Mszy św. o godzinie 19:00

Historia cudownej płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej-Zwycięskiej

Poznaj historię płaskorzeźby oraz kościoła św. Andrzeja Boboli w Londynie – sanktuarium, w którym cudowny wizerunek Matki Boskiej Kozielskiej-Zwycięskiej się znajduje.