Skip to main content
30.06.2021 | Radio BOBOLA/s. Aleksandra Szyborska (Radio Jasna Góra)/poloniaonline.pl/Biuro Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Konkurs “Być patriotą na emigracji”

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na osoby zasłużone dla Polski i promowania jej dobrego imienia, a także na działania o charakterze patriotycznym w środowiskach polonijnych. Polega on na przygotowaniu krótkiego materiału filmowego lub prezentacji multimedialnej. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Termin nadsyłania prac: do 8 października 2021.

O konkursie opowiada Łukasz Brodzik, Redaktor Naczelny Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA – POSŁUCHAJ (4 min.):


REGULAMIN KONKURS PATRIOTYCZNEGO

„Być patriotą na emigracji”

16 października 2021 roku odbędzie się kolejna edycja Kongresu Młodzieży Polonijnej on-line pod hasłem „Być patriotą”. W związku z tym organizatorzy KMP – bp Wiesław Lechowicz (Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej) i Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIKA ogłaszają konkurs patriotyczny.

  1. Konkurs nosi nazwę „Być patriotą na emigracji”, ma charakter międzynarodowy i otwarty.
  2. Konkurs jest kierowany do osób polskiego pochodzenia, żyjących poza granicami Polski, w wieku do 35 lat.
  3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
  4. Formularz konkursowy zostanie udostępniony wraz z ogłoszeniem konkursu.
  5. Celem konkursu jest:

– zainteresowanie młodzieży polonijnej tematyką patriotyczną,

– zwrócenie uwagi na osoby zasłużone dla Polski i promowania jej dobrego imienia, a także na działania o charakterze patriotycznym w środowiskach polonijnych.

6. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji filmowej lub multimedialnej nie przekraczającej 15 minut, ukazującej:

– postacie historyczne lub obecnie żyjące osoby w środowisku polonijnym (rodzina, parafia, szkoła, kluby polonijne), które ze względu na historię swego życia i zaangażowanie w imię miłości Ojczyzny godne są uwagi i zainteresowania,

– działania podejmowane w środowisku polonijnym na rzecz umacniania ducha patriotycznego wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami Polski,

– inicjatywy wspierające Polaków żyjących za granicą i w Polsce.

7. Każdy uczestnik udostępnia materiał filmowy lub prezentację w formie cyfrowej.

8. Prace można przekazywać  w następujący sposób:

– przesłanie linku do materiału filmowego lub prezentacji zamieszczonej w chmurze internetowej na adres kongresmlodziezy@gmail.com,

– przesłanie materiału za pomocą portalu https://wetransfer.com/ na adres kongresmlodziezy@gmail.com (instrukcja przesyłania materiału znajduje się na stronie poloniaonline.pl),

– w wyjątkowych sytuacjach po indywidualnym kontakcie z organizatorami konkursu (Łukasz Brodzik, tel. +48 603 969 881 lub e-mail kongresmlodziezy@gmail.com).

9. Prace nadesłane przez uczestników muszą być wykonane osobiście wraz z podaniem danych kontaktowych uczestnika konkursu.

10. Prace będą oceniane przez jury.

11. Organizator przewiduje wyłonienie 3 laureatów konkursu. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody nagrody: główna – równowartość 800 zł oraz dwie równowartości 500 zł jako refundacja  dokonana przelewem bankowym za zakup sprzętu elektronicznego po przedstawieniu rachunku zakupu.

12. Konkurs rozpoczyna się 31.08.2021 r. Nadsyłanie prac konkursowych do 08.10.2021r.

13. Każdy uczestnik wyraża zgodę na publikację nadesłanych materiałów filmowych.

14. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje wynagrodzenie.

15. Osoba przesyłająca materiał oświadcza, że:

– jest autorem przesłanego materiału,

– materiał nie ma wad prawnych i nie podlega prawom osób trzecich,

– akceptuje regulamin konkursu.

16. Materiał filmowy nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw autorskich.

17. Ewentualny koszt przesyłki prac konkursowych pokrywa uczestnik.

18. Wyniki konkursu zostaną opublikowane podczas sesji Kongresu Młodzieży Polonijnej. 16 października 2021 r., która odbędzie się on-line. Zapisy i link do sesji kongresowej zostanie opublikowany na stronie www.poloniaonline.pl.

19. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu przez Młodzieżową Agencję Informacyjną MAIKA, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ).

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Chcesz się dowiedzieć więcej o MB Kozielskiej-Zwycięskiej?

POLISH HERITAGE DAYS: ks. Juszczak dopiął swego!

Co zrobił ks. kanonik Ryszard Juszczak i kto go jeszcze dzisiaj pamięta? – rozmawiamy z Piotrem Wiśniewskim, który wyemigrował z PRL-u do “lepszego życia” i do dzisiaj wierny jest parafii, w której zakotwiczył na przełomie lat 70. i 80.


POLISH HERITAGE DAYS: Poproś Mamę! Co ci szkodzi? – rozmowa z ks. Markiem Reczkiem – proboszczem parafii św. Andrzeja Boboli i opiekunem sanktuarium MBKZ w Londynie

Oddaję cześć Maryi, jako Matce mojego Pana, jednak mam też do Niej osobisty kult i szacunek ze względu na to, co już mi wyprosiła u Pana Boga, za nieustanną pomoc. Nigdy się nie zdarzyło, żeby zostawiła mnie samego. Bardziej kocham Jej syna, ale nie wyobrażam sobie, żeby nie szanować Matki kogoś, kogo się koch.”

POLISH HERITAGE DAYS: Małe różańce z Grenfell Tower się nie spaliły – rozmowa z Michałem Sobieszczakiem

17 czerwca minie 4. rocznica pożaru wieżowca Grenfell Tower. Zginęło 71 osób. Wśród ocalonych znalazła się jedna polska rodzina, która mieszkała tam od 33 lat. Michał Sobieszczak był pierwszym mieszkańcem Grenfell, który zobaczył wnętrze budynku po pożarze. Ze swojego domu, jak każdy lokator, mógł wybrać to, co ocalało i co chciałby zachować.

POLISH HERITAGE DAYS: Najstarszy hymn maryjny – Akatyst w duchu jedności – rozmowa z dr. Agnieszką Pluta

Ekumeniczny duch jedności i pojednania rozpocznie świętowanie 24. rocznicy koronacji cudownej płaskorzeźby MBKZ. Parafia św. Andrzeja Boboli, gdzie znajduje się ten cudowny wizerunek, już dzisiaj zaprasza na nabożeństwo, które odbędzie się w sobotę, 29 maja. Tego wieczoru zostanie wykonany Akatyst ku czci Matki Bożej. Niezwykłe dzieło, hymn pochodzący z V-VI wieku, typowy dla chrześcijańskich Kościołów wschodu. Śpiewany w cerkwiach. Zawsze a cappella i na stojąco.

POLISH HERITAGE DAYS: Kim był autor cudownej płaskorzeźby MBKZ? – rozmowa z dr. Andrzejem Suchcitzem

W ramach 5. edycji Dni Polskiego Dziedzictwa na Wyspach Brytyjskich (Polish Heritage Days) przedstawiamy dzieje fenomenu cudownej płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej Zwycięskiej. Potajemnie stworzona przez więźniów Kozielska, cudem wywieziona z obozu, z polskimi żołnierzami przeszła cały bojowy szlak 2. Korpusu. Przed nią modlili się żołnierze walczący o Monte Cassino. A potem uchodźcy, polityczni emigranci, osiedli w Wielkiej Brytanii. Towarzyszła ich dzieciom i wreszcie kolejnym falom polskiej emigracji, i tak aż po dzień dzisiejszy.  Ten wizerunek Matki Bożej jest jedynym w Wielkiej Brytanii ukoronowanym koronami papieskimi (JP II – 08.06.1997 na krakowskich Błoniach).

Rozmowa z ks. Markiem Reczkiem – duszpasterzem londyńskiego sanktuarium

Kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Londynie nazywany jest sanktuarium Matki Boskiej Kozielskiej-Zwycięskiej. Są liczne dowody wskazujące na to, że Maryja tej świątyni zawierzyła los swojego wizerunku, okazując, że chce być w tym miejscu czczona. Jest więc Jej cudowna płaskorzeźba i żywy kult, trwający od pokoleń; są korony nadane przez św. Jana Pawła II; są modlitwy i pieśni specjalnie dla Niej napisane.

Z księdzem Markiem Reczkiem, proboszczem parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie rozmawiamy o tym, czym jest „Miejsce wsławione łaskami Najświętszej Panny” i „Źródło uzdrawiające naród”, jak nazywane są sanktuaria.

Maryja Kozielska–Zwycięska bardzo aktualna właśnie dzisiaj.

Zapraszamy na kolejną rozmowę z dr Andrzejem Suchcitzem, historykiem emigracji, autorem książki „Historia Płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej Zwycięskiej i jej kultu”, która ukaże się już jesienią.

Tropem cudownej płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej Zwycięskiej

Trwają przygotowania do druku pierwszej tak dokładnej historii fascynującej płaskorzeźby Maryi z dzieciątkiem, która znajduje się w kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie. W książce „Historia cudownej płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej Zwycięskiej i jej kultu” dr Andrzej Suchcitz, historyk polskiej emigracji na Wyspach Brytyjskich, zmierzył się z kontrowersjami, jakie narosły wokół powstania tego wizerunku. W rozmowie z radiem Bobola autor uchyla rąbka tajemnicy. 

Nowenna do “Matki emigrantów” przed Wniebowzięciem NMP

Gorąco zapraszamy do wspólnej modlitwy nowenną przed Uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.  O wstawiennictwo będziemy prosić “Matkę emigrantów” – Matkę Bożą Kozielską-Zwycięską. Jej wizerunek ukazany w cudownej płaskorzeźbie szczególną czcią jest otaczany w kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie – tzw. “Katedrze Wolnej Polski”.

Słuchaj i módl się: Litania do Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej

Po raz pierwszy śpiewana Litania do MBKZ w wersji audio zostanie zaprezentowana w niedzielę 7 czerwca, w Uroczystość Trójcy Świętej, o godzinie 14:30 czasu angielskiego, na stronie internetowej parafii św. Andrzeja Boboli w LondynieTUTAJ

Złóż podziękowanie lub intencję do Matki Bożej Kozielskiej- Zwycięskiej

W 1997 r. podczas Mszy św. na krakowskich Błoniach Ojciec Święty Jan Paweł II koronował płaskorzeźbę Zwycięskiej Matki Bożej Kozielskiej. Na odwrocie wizerunku autor, por. Tadeusz Zieliński, wyciął słowa poety: “Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono”, własne nazwisko oraz datę ukończenia wizerunku: 3 maja 1941 r.
Matka Boża Kozielska patronowała zwycięstwu pod Monte Cassino oraz innym bitwom wygranym dzięki bohaterstwu i poświęceniu polskich żołnierzy. Po wojnie towarzyszyła Polakom na emigracji.

Obecnie płaskorzeźba Zwycięskiej Matki Bożej Kozielskiej znajduje się w polskim kościele św. Andrzeja Boboli – Patrona Polski – w Londynie.

Nabożeństwa do Matki Bożej Kozielskiej Zwycięskiej – w każdą środę po Mszy św. o godzinie 19:00

Historia cudownej płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej-Zwycięskiej

Poznaj historię płaskorzeźby oraz kościoła św. Andrzeja Boboli w Londynie – sanktuarium, w którym cudowny wizerunek Matki Boskiej Kozielskiej-Zwycięskiej się znajduje.