Skip to main content
19.03.2021 | opr. Radio BOBOLA; Idziemy.pl; KAI/fot. Josh Applegate

Uroczystość św. Józefa – Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Według św. Mateusza, Józef pochodził z królewskiego rodu Dawida. Był rzemieślnikiem, tradycyjnie uważa się, że cieślą. Ewangelia nazywa go „mężem sprawiedliwym”, to znaczy prawdomównym, uczciwym, pracowitym i mądrym. Charakterystyczne cechy św. Józefa to zawierzenie Bogu, pokora i służebność. Imię Józef znaczy „Bóg przydał”. Św. Józef jest także patronem Kościoła, patronem szczególnym, ponieważ jest wzorem ojcostwa pełnego: był kochający, troskliwy, czuły, mądry, ciągle obecny, zapewniał bezpieczeństwo i służył swojej rodzinie, sam usuwając się w cień. W ten sposób stał się wyraźnym i czytelnym obrazem ojcowskiej miłości Boga. Zapewne niektóre cechy Jezusa są odbiciem osobowości św. Józefa.


„Święty Józef jest dla nas przede wszystkim wzorem wiary. Tak jak Abraham, żył zawsze zdając się bez zastrzeżeń na Bożą Opatrzność; dlatego stanowi on dla nas umacniający przykład, zwłaszcza wtedy, gdy Bóg chce, abyśmy zawierzyli Mu „na słowo”, a więc nie mając jasności co do Jego zamysłu”.
(Św. Jan Paweł II)

„Pragnęłabym wszystkich pociągnąć do pobożnej czci tego chwalebnego Świętego, wiedząc z długoletniego doświadczenia, jak wielkie dobra on może wyjednać nam u Boga. Nigdy jeszcze nie spotkałam nikogo, kto by prawdziwe miał do niego nabożeństwo i szczególną mu cześć oddawał, a nie osiągnął coraz większych korzyści w cnocie. On bowiem w sposób dziwnie skuteczny wspomaga każdą duszę, która się mu poleca. Od wielu już lat, o ile pamiętam, co roku w dzień jego święta proszę go, o jakąś łaskę i zawsze ją otrzymuję. A jeśli prośba moja jest w czymś niewłaściwa, on ją zawsze sprostuje dla większego mego dobra”.
(Św. Teresa z Avila, Życie 6, 7)

„Jeśli pragniecie być blisko Chrystusa, my to także dziś powtarzamy: ite ad Joseph, pójdźcie do Józefa”.
(Papież Pius XII)

„Innym świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub owej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkim”.
(Św. Teresa z Avila)

„Idźmy do św. Józefa, jeśli pragniemy wsparcia i pocieszenia. Nigdy nie przestawajmy, każdego dnia i wiele razy dziennie, polecać się jego opiece, bowiem jego moc wstawiennictwa u Boga przyćmiewa możliwości wszystkich innych świętych i tylko go w tym przewyższa Najświętsza Dziewica”.
(Św. Alfons Maria Liguori)

„Wybrałam sobie za orędownika i patrona chwalebnego świętego Józefa, któremu się polecałam. I poznałam jasno, że jak w tej potrzebie, tak i w innych jeszcze ważniejszych, w których chodziło o cześć moją i zatracenie duszy, Ojciec ten mój i Patron wybawił mnie i więcej mi dobrego uczynił, niż sama prosić umiałam. Nie pamiętam, bym kiedykolwiek aż do tej chwili prosiła go o jakąś rzecz, której by mi nie wyświadczył. Jest to rzecz zdumiewająca, jak wielkie rzeczy Bóg mi uczynił za przyczyną tego chwalebnego Świętego. Z ilu niebezpieczeństw na ciele i na duszy mnie wybawił”.
(Św. Teresa z Avila, Życie 6, 6)

POSŁUCHAJ O ŚW. JÓZEFIE:

Ewangelia dnia, w której św. Mateusz zapoznaje nas ze św. Józefem. Do tego rozważanie Hanny Tracz (Dni Młodych UK). Muzyka: wspólnota “Pustynia w mieście”.

O św. Józefie według “Żywotów Świętych Pańskich na wszystkie dni roku”. Opracowane przez ks. Piotra Skargę, o. Prokopa i o. Bitchnau . Czyta Michał Gackowski  (Radio BOBOLA).

W audycji “Smoltoki w Radiu BOBOLA” na temat  wspólnoty Mężczyźni św. Józefa w Anglii i Walii rozmawiamy z jednym z liderów lokalnych grup MSJ – Adamem Bielem.  Gorąco zachęcamy do lektury artykułów o św. Józefie i innych treści nim inspirowanych, które ukazały sie w Tygodniku Idziemy, a które pomogą nam bliżej poznać Oblubieńca Maryi i Opiekuna Pana Jezusa:

🌹Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny⤵


Sanktuarium Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej w Londynie

Chcesz dowiedzieć się więcej o cudownym wizerunku MB, bardzo ważnym dla pokoleń polskich emigrantów?