Skip to main content
Elżbieta Sobolewska-Farbotko (Radio Bobola/Vatican News)/fot. Fray Foto

Anglia: Ekologiczny projekt „Strażnicy Stworzenia

Diecezja Salford realizuje pilotażowy projekt badawczy, którego celem jest konsolidacja wysiłku całej wspólnoty katolickiej w Anglii i Walii w kierunku rozwiązania obecnego kryzysu ekologicznego. Specjaliści zaangażowani w projekt „Strażnicy Stworzenia” opracowują narzędzia obliczania emisji dwutlenku węgla i zarządzania środowiskiem w diecezji Salford. Sprawdzone na tym terenie ramy wdrożeniowe zostaną wykorzystane w innych diecezjach Anglii i Walii.
 

Studium jest częścią odpowiedzi Kościoła na Wyspach na to, co Papież Franciszek określił jako „wołanie ziemi i krzyk ubogich”. „Strażnikami Stworzenia” są naukowcy, teolodzy i eksperci branżowi oraz przedstawiciele wspólnot parafialnych, którzy pracują nad utorowaniem drogi do zrównoważonej i neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla przyszłości Wysp Brytyjskich. Dwuletni projekt zaangażuje ponad 100 parafii i ponad 200 szkół, a także wspólnoty religijne i inne gremia, wpływające na życie diecezji. Zmniejszy poziom zanieczyszczeń, poprawi wydajność i wytwarzanie energii oraz spotęguje zaangażowanie parafian i społeczności lokalnych.

W 2019 r. katoliccy biskupi Anglii i Walii w rezolucji „Strażnicy stworzenia Bożego” zainicjowali ze swojej strony „długą drogę do odnowy”, jak określili zobowiązanie do pracy na rzecz uniknięcia najgorszych konsekwencji kryzysu ekologicznego.

Stojący na czele diecezji Salford biskup John Arnold w Konferencji Episkopatu Anglii i Walii odpowiada za sprawy związane z ochroną środowiska. „Kościół katolicki dostrzega kryzys ekologiczny, który przeżywamy i jest chętny do odegrania swojej roli w realizacji brytyjskiej deklaracji o strategii, która zredukuje emisję netto do zera – mówi biskup Arnold. – Chcemy pogłębić nasze zrozumienie tego, jak wprowadzić diecezję na ścieżkę neutralności węglowej, a te wspólne badania wskażą nam, co należy zrobić i jakie wprowadzić rozwiązania, aby ten cel wspierać. Mam nadzieję, że wyniki naszej pracy pomogą organizacjom i instytucjom spoza Kościoła – zarówno w kraju, jak i za granicą” – stwierdził ordynariusz diecezji Salford.

W grudniu ubiegłego roku premier Boris Johnson zadeklarował obniżenie emisji dwutlenku węgla w Wielkiej Brytanii o co najmniej 68 procent w porównaniu z rokiem 1990. Termin realizacji tego planu wyznaczono na koniec 2030 roku.

Dr Roland Daw, główny badacz projektu z St Mary’s University w Twickenham, powiedział: „Ta praca dotyczy zbiorowego działania, które da Kościołowi zrozumienie, technologie i mechanizmy finansowania. Statystyki i prognozy zagłady nie wystarczają, aby zmienić postępowanie społeczeństw w obliczu tego pilnego kryzysu. Grupy wyznaniowe mają więc do odegrania ważną rolę w edukacji swoich społeczności. Projekt przyjmuje podejście «ekologii integralnej» na wszystkich poziomach, co oznacza, że nie będzie ograniczać się do kwestii emisji dwutlenku węgla, ale uwzględni szersze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego. Ekologia integralna to sposób patrzenia na świat, który głęboko łączy nasze ludzkie życie z Bogiem, sobą nawzajem i światem przyrody. W ten sposób potwierdza ludzką godność i szczególną wartość każdego stworzenia, które Bóg powołał do życia. Ekologia integralna kształtuje nasze działania na różnych poziomach – jednostki, rodziny i społeczeństwa” – mówi brytyjski naukowiec, dr Roland Daw.

Diecezja Salford jest pierwszą katolicką diecezją w Anglii, która wyznaczyła pełnoetatowego koordynatora ds. Środowiska, odpowiedzialnego za wdrażanie strategii ekologicznej. Przy projekcie „Strażnicy Stworzenia” diecezja Salford współpracuje m.in. z Uniwersytetem St Mary’s w Twickenham oraz Instytutem Badawczym Laudato Si’ w Oksfordzie.

POSŁUCHAJ (6 min.):Sanktuarium Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej w Londynie

Chcesz dowiedzieć się więcej o cudownym wizerunku MB, bardzo ważnym dla pokoleń polskich emigrantów?