Skip to main content

Ze skarbca – stare wydobywamy

– “Żywoty Świętych Pańskich“, jest to opisanie życia Świętych, w celu zbudowania ducha i serca.
Dobry opis życia Świętych przyczynia się więcej, aniżeli niejedne inne środki, do głębokiego wnikania w tajniki religii, a tem samem stania się pobożnymi, a z czasem nawet Świętymi w Niebie. Ileż to razy Bóg w Piśmie świętem Starego Testamentu zwracał uwagę ludu wybranego na życie Patryarchów i innych Świętych z czasów przed narodzeniem Chrystusa! Ileż to razy Chrystus sam wskazywał na Świętych tego ludu z dawnych czasów!” –

Nagrywamy więc to co w dawnych czasach zostało napisane –  zapraszamy do słuchania:

 

17. Luty – Żywot świętego Flawiana, Arcybiskupa Konstantynopolskiego.

(Żył około roku Pańskiego 450)

Patriarcha Konstantynopola
Kraj działania: Cesarstwo Bizantyńskie
Data urodzenia: IV wiek
Data, miejsce śmierci: 449 Hypaipa w Lidii
Okres sprawowania: 446–449
Kościół Konstantynopolitański
Sakra biskupia: do 446
Wybór patriarchy: 446

 

18. Luty – Żywot świętego Szymona, Biskupa i Męczennika.

(Żył około roku Pańskiego 110)

Czczony przez Kościół katolicki i
Cerkiew prawosławną
Wspomnienie: 28 października
23 maja i 13 lipca
Atrybuty: księga, kotwica, palma, drewniana piła, topór i włócznia
Patron: diecezji siedleckiej, farbiarzy, garncarzy, grabarzy, spawaczy

19. Luty – Żywot świętobliwego Konrada Pustelnika. Tercjarza Franciszkańskiego z Piacenzy.

(Żył około roku Pańskiego 1350)

Data i miejsce urodzenia: ok. 1290
Prowincja Piacenza
Data i miejsce śmierci: 19 lutego 1351 Noto
Czczony przez Kościół katolicki
Wspomnienie: 19 lutego
Patron: chorych z przepukliną
Szczególne miejsca kultu: Sycylia, zakony franciszkańskie

20. Luty – Żywot świętego Nicefora, Męczennika.

(Żył około roku Pańskiego 280)

Kraj działania: Cesarstwo Bizantyńskie
Data urodzenia: ok.758
Data śmierci: 2 czerwca 829
Miejsce pochówku: Kościół Świętych Apostołów
Patriarcha Konstantynopola
Okres sprawowania: 806–815
Kościół: Patriarchat Konstantynopolitański
Wybór patriarchy: 12 kwietnia 80
 
 
 
 
 

21. Luty – Żywot świętego Feliksa, Biskupa i Męczennika.

(Żył około roku Pańskiego 300)

“Pierwsi chrześcijanie żywą wiarę swoją, nadzieję i miłość gorącą zasilali częstym czytaniem Pisma Świętego. Wiedząc o tym poganie – księgi te święte odbierali im i palili, lecz ci nie wahali się oddać za nie nawet życia swojego.” Św. Feliks biskup w Tiubiure, żyjący w drugiej połowie III wieku, został umęczony i ścięty z rozkazu cesarza rzymskiego Dioklecjana za to, że nie oddał świętych ksiąg i dokumentów na spalenie. Sędziemu odpowiedział “Księgi posiadam, ale ich nie wydam. Raczej niech mnie spalą, aniżeli księgi, trzeba więcej Boga słuchać aniżeli ludzi”

22. Luty – Żywot świętej Małgorzaty z Kortony, Pokutnicy.

(Żyła około roku Pańskiego 1260)

Data i miejsce urodzenia: 1247 Laviano
Data i miejsce śmierci: 22 lutego 1297 Kortona
Beatyfikacja: 1515 przez Leona X
Kanonizacja: 16 maja 1728 przez Benedykta XIII
Wspomnienie: 22 lutego i 16 maja (w zakonach)
Patronka: fałszywie oskarżonych, bezdomnych, trampów, szalonych, umysłowo chorych, zreformowanych prostytutek

23. Luty – Żywot świętego Piotra Damiana, Biskupa, Kardynała Nauczyciela Kościoła.

(Żył około roku Pańskiego 1070)

Data i miejsce urodzenia: ok. 988/1007
Rawenna
Data i miejsce śmierci: 23 lutego 1072 Faenza
Czczony przez Kościół katolicki
Wspomnienie: 23 lutego

Kanonizacja: 1828 (aprobata kultu) przez Leona XII
Atrybuty: anioł trzymający kapelusz kardynalski, czaszka, krucyfiks


  

24. Luty – Żywot świętego Macieja, Apostoła i Męczennika.

(Żył około roku Pańskiego 63)

Data i miejsce śmierci: ok. 80 Jerozolima Czczony przez Kościoły chrześcijańskie
Wspomnienie: 4 marca,
14 maja, 24 lutego i 22 sierpnia
Atrybuty: księga, halabarda, krzyż, kamienie, miecz, topór i włócznia
Patron: cieśli, rzeźników i pierwszoklasistów

25. Luty – Żywot świętej Walburgi, Przeoryszy.

(Żyła około roku Pańskiego 780)

Data i miejsce urodzenia: ok. 710 Devon

Data i miejsce śmierci: 25 luty 777 lub 779

Czczona przez Kościół katolicki

Kanonizacja: 21 września 893 przez biskupa Eichstätt

Wspomnienie: 25 lutego

Patronka: rolników, żeglarzy, zwierząt domowych , chroni m. in. przed wścieklizną, kaszlem, dżumą, chorobami oczu, burzami i głodem

 

26. Luty – Żywot świętego Aleksandra, Biskupa i męczennika.

(Żył około roku Pańskiego 300)

“Gdy w Komanie, w Azyi Mniejszej, miano przystąpić do oboru nowego Biskupa, udano się z prośbą do świętego Grzegorza cudotwórcy, Biskupa w Nowej Cezarei, aby im odpowiedniego męża naznaczył. Grzegorz święty przybył osobiście do Komany, ale został niemile dotkniętym, słysząc, że mieszkańcy chcą mieć Biskupem osobę bogatą i wysokiego pochodzenia; przedstawili mu też kilku takich mężów, nie będąc sami z sobą zgodni, którego z nich obrać.”

27. Luty – Żywot świętego Leandra, Biskupa.

(Żył około roku Pańskiego 600)

Data i miejsce urodzenia: ok. 534 Nowa Kartagina (ob. Kartagena)

Data i miejsce śmierci: 599 lub 600 Sewilla

Czczony przez Kościół katolicki

Atrybuty: książka, płonące serce, gęsie pióro 

Patron Sewilli

 

28. Luty – Żywot świętego Romana, Opata.

(Żyła około roku Pańskiego 460)

Data i miejsce urodzenia: ok. 390 Bugey – Burgundia

Data i miejsce śmierci:  463 lub 464
La Balma ((późniejsze St. Romain-de-Roche, dzisiejszy Pratz ) 

Czczony przez Kościół katolicki

 

29. Luty – Żywot świątobliwego Damiana, Oblata Kamedulskiego.

(Żył około roku Pańskiego 1870)

Data i miejsce urodzenia: 1799 Krzemień

Data i miejsce śmierci: 1870  Kraków

“Piotr Damian z zakonu Kamedułów, znany na świecie pod nazwiskiem księdza Wiktora Ożarowskiego, był jednym z najświętobliwszych swojego czasu kapłanów. Przyszedł na świat roku Pańskiego 1799 w Galicyi, prowincyi pod zaborem austryackim zostającej.”

01. Marca – Żywot świętej Eudoksji, Pokutnicy i Męczennicy.

(Żyła około roku Pańskiego 110)

Data i miejsce urodzenia: koniec I wieku Heliopolis (Fenicja)

Data i miejsce śmierci: 152 Cylicja

Czczona przez kościół Katolicki i Cerkiew prawosławną

02. Marca – Żywot świętej Heleny, Cesarzowej.

(Żyła około roku Pańskiego 320)

Data i miejsce urodzenia: ok. 248–250
Drepanum (późniejsze Helenopolis w Bitynii) lub Nisz

Data i miejsce śmierci:  ok. 330
Nikomedia lub Trewir

Czczona przez Kościół katolicki i Cerkiew prawosławną

Patronka: farbiarzy, wytwórców igieł i gwoździ (w tradycji zachodniej),
wstawienniczka przed Bogiem o dobre zasiewy, obfite plony, szczególnie przy uprawie lnu (w tradycji wschodniej

Uwaga od lektora: Polski tłumacz żywotu świętej Heleny błędnie utożsamił Bitynię z Brytanią czyli Anglią. Święta Helena nie pochodziła z terenów dzisiejszej Wielkiej Brytanii tylko z terenów dzisiejszej Turcji.

03. Marca – Żywot świętej Kunegundy, Cesarzowej.

(Żyła około roku Pańskiego 1030)

Data i miejsce urodzenia: Ok. 975 Luksemburg

Data i miejsce śmierci: 3 marca 1033 Kaufungen

Czczona przez Kościół katolicki

Kanonizacja: 29 marca 1200 przez Innocentego III

Atrybuty: rozżarzony lemiesz, kościół

Patronka Luksemburga

04. Marca – Żywot świętego Kazimierza, Królewicza.

(Żył około roku Pańskiego 1458)

Data i miejsce urodzenia: 3 październik 1458 Kraków

Data i miejsce śmierci: 4 marca 1484 Grodno

Czczony przez kościół Katolicki

Kanonizacja: 7 listopad 1602 przez Klemensa VIII

Atrybuty: korona książęca, białe lilie, krzyż

Patron: Polski, Litwy, Radomia

05. Marca – Żywot świętej Perpetuy i Felicyty, Męczenniczek.

(Żyły około roku Pańskiego 200)

Data i miejsce urodzenia: II wiek Afryka Północna

Data i miejsce śmierci:  7 marca 202 lub 203

Czczone przez Kościół katolicki, Cerkiew prawosławną, Apostolski kościół ormiański, wspólnotę anglikańską, kościoły ewangelickie

06. Marca – Żywot świętego Frydolina, Opata.

(Żył około roku Pańskiego 540)

Data i miejsce urodzenia: V wiek Szkocja lub Irlandia

Data i miejsce śmierci: 6 marca 538 Sackingen

Czczony przez Kościół katolicki i Cerkiew prawosławną

07. Marca – Żywot świętego Tomasza z Akwinu, Doktora kościoła.

(Żył około roku Pańskiego 1270)

Data i miejsce urodzenia: ok. 1225 Roccasecca k. Akwinu

Data i miejsce śmierci: 7 marca 1274 Fossanova

Czczony przez kościół Katolicki

Kanonizacja:18 lipca 1323
przez Jana XXII

Patron: dominikanów, teologów, studentów oraz wszystkich uniwersytetów i szkół katolickich

08. Marca – Żywot świętego Jana Bożego, Założyciela zakonu.

(Żył około roku Pańskiego 1550)

Data i miejsce urodzenia: 8 marca 1495 Montemor-o-Novo, Portugalia

Data i miejsce śmierci:  8 marca 1550 Grenada, Hiszpania

Czczony przez Kościół katolicki

Kanonizacja: 16 październik 1690 przez papieża Aleksandra VIII

Patron: Grenady, księgarzy, pirotechników, chorych, pielęgniarek i szpitali, opiekun służby zdrowia i  strażaków 

 

09. Marca – Żywot świętej Franciszki Rzymianki.

(Żyła około roku Pańskiego 1440)

Data i miejsce urodzenia: 1384 Parione k. Rzymu

Data i miejsce śmierci: 9 marca 1440 Rzym

Czczona przez Kościół katolicki

Kanonizacja: 1609 przez Pawła V

Atrybuty: osioł, księga

10. Marca – Żywot  czterdziestu świętych męczenników.

(Żyli około roku Pańskiego 320)

Data i miejsce urodzenia: III wiek Kapadocja

Data i miejsce śmierci: 9 marca 320 Sebasta

Czczeni przez Kościół Katolicki, Cerkiew Prawosławną, Kościoły ewangelickie, Koptyjski kościół ortodoksyjny, Apostolski kościół ormiański

11. Marca – Żywot świętego Fidelisa, męczennika.

(Żył około roku Pańskiego 1660)

Data i miejsce urodzenia: 1578 Sigmaringen

Data i miejsce śmierci: 24 kwietnia 1622 Seewis Szwajcaria

Czczony przez Kościół katolicki

Kanonizacja: 29 czerwca 1746 przez Benedykta XIV

 

12. Marca – Żywot świętego Grzegorza Wielkiego, Papieża.

(Żył około roku Pańskiego 604)

Data i miejsce urodzenia: ok. 540 Rzym

Data i miejsce śmierci: 12 marca 604 Rzym

Czczony przez Kościół katolicki

Kanonizacja: 604 przez aklamację

Atrybuty: anioł, krzyż papieski, budynek kościoła, otwarta księga, parasol, zwój, gołębica 

Patron: Anglii, uczniów, studentów, nauczycieli, chórów szkolnych, piosenkarzy, muzyków 

13. Marca – Żywot  świętego Cyriaka i towarzyszy jego, męczenników.

(Żyli około roku Pańskiego 300)

Data i miejsce urodzenia: III wiek Starożytny Rzym

Data i miejsce śmierci: ok. 305 Rzym

Czczeni przez Kościół Katolicki, Cerkiew Prawosławną

Patron: pokrzywdzonych, ciężkiej pracy, Saint-Cierges w Szwajcarii, w czasie ciężkich pokus, jako obrońca przed złymi duchami, zimnem i niepogodą, przy epilepsji, opętaniu i w chorobach oczu 

14. Marca – Żywot świętej Matyldy, cesarzowej.

(Żyła około roku Pańskiego 968)

Data i miejsce urodzenia: ok. 895 Enger (Westfalia)

Data i miejsce śmierci: 14 marca 968 Kwedlinburg

Czczona przez Kościół katolicki

Szczególne miejsca kultu: Bawaria, Saksonia

 

15. Marca – Żywot świętego Longina, Żołnierza i męczennika.

(Żył około roku Pańskiego 60)

Data i miejsce urodzenia: I wiek ?

Data i miejsce śmierci: I wiek Cezarea Kapadocka

Czczony przez Kościół katolicki i Cerkiew prawosławną

Atrybuty: włócznia

16. Marca – Żywot świętych Cyryla i Metodego, apostołów ludów słowiańskich  .

(Żyli około roku Pańskiego 880)

Data i miejsce urodzenia: Metody ok. 815, Cyryl ok.  827  Tesalonika (dziś Saloniki)

Data i miejsce śmierci: Cyryl 12 luty 869 Rzym, Metody 6 kwietnia 885 Welehrad (Morawy)

Czczeni przez Kościół Katolicki, Cerkiew Prawosławną

Patroni: Europy, Moraw

Artybuty: krzyż, księga i kielich, rozwinięty zwój 

17. Marca – Żywot świętego Jana Sarkandra ,męczennika.

(Żył około roku Pańskiego 1580)

Data i miejsce urodzenia: 20 grudnia 1576

Data i miejsce śmierci: 17 marca 1620 Ołomuniec

Czczony przez Kościół katolicki

Kanonizacja: 21 maja 1995 przez Jana Pawła II

Patron: Moraw, Śląska, diecezji bielsko-żywieckiej, dobrej spowiedzi, spowiedników

Atrybuty: w sutannie, z palcem na ustach lub kluczem w ręku (tajemnica spowiedzi)

 

18. Marca – Archanioł Gabriel.

(Roku pańskiego pierwszego )

Atrybuty: berło, lilia, gałązka palmy lub oliwki

Patron: radia, telewizji

19. Marca – Żywot świętego Józefa,  Opiekuna Jezusa Chrystusa.

(Żył z Panem Jezusem)

Data i miejsce urodzenia: I wiek p. n. e. Ziemia Święta

Data i miejsce śmierci: ok. 20 r. n. e. Ziemia Święta

Czczony przez Kościół Katolicki, Cerkiew Prawosławną

Patron: rodzin, robotników, cieśli, stolarzy, gospodarzy, ojców

Artybuty: lilia, młotek, hebel, Dzieciątko Jezus, laska

 

20. Marca – Żywot świętego Joachima, Ojca Najświętszej Maryi Panny.

(Żył około r0ku 10 przed przyjściem Pańskim)

Data i miejsce urodzenia: I wiek p. n. e . Galilea

Data i miejsce śmierci: I wiek p. n. e. Jerozolima

Czczony przez Kościoły chrześcijańskie

 

Patron: małżonków, stolarzy, garbarzy i handlarzy pościelą 

Atrybuty: księga, zwój, anioł, Dzieciątko Jezus na ramionach, dwa gołąbki w dłoni, na zamkniętej księdze lub w małym koszyku, jagnię u stóp, pasterski kij 

 

21. Marca – Żywot świętego Benedykta, Założyciela zakonu na zachodzie.

(Żył około roku pańskiego 540)

Data i miejsce urodzenia: ok. 480 Nursja

Data i miejsce śmierci: 21 marca 547 Monte Casino

Czczony przez kościoły chrześcijańskie

Patron: Europy, zakonów, architektów, górników, inżynierów, nauczycieli, speleologów, uczniów, wydawców 

Atrybuty: anioł, bicz, hostia, kielich z wężem, pęknięty kubek, kruk z chlebem w dziobie, pastorał, pies 

22. Marca – Żywot świętego Ubalda,  Biskupa.

(Żył około roku pańskiego 1160)

Data i miejsce urodzenia: ok. 1083 Gubbio

Data i miejsce śmierci: 16 maja 1160 Gubbio

Czczony przez Kościół Katolicki

Kanonizacja: 1192 przez Celestyna III

Patron: Gubbio

Artybuty: atrybuty władzy biskupiej, makieta miasta

23. Marca – Żywot świętej Katarzyny Szwedzkiej,  Panny.

(Żyła około r0ku pańskiego 1378)

Data i miejsce urodzenia: ok. 1331 Szwecja

Data i miejsce śmierci: 24 marca 1381 Vadstena

Czczona przez Kościół Katolicki

Kanonizacja: 1484 przez Innocentego VIII

 

Patronka: Szwecji, ludzi dotkniętych niepowodzeniami, ochrony przed aborcją oraz poronieniem

 

24. Marca – Żywot świętego Szymona, Dziecięcia i męczennika.

(Żył około roku pańskiego 1470)

Data i miejsce urodzenia: 26 listopad 1472 Trydent

Data i miejsce śmierci: 23 marca 1475 Trydent

Czczony przez Kościoły Katolicki

Kanonizacja: XVII wiek przez Grzegorza XIII

25. Marca – Uroczystość Zwiatowania Najświętszej Marii Panny.

(Zaszło w ostatnim roku przed narodzeniem Chrystusa)

Przydał Pan mówić do Achaz, rzekąc: Proś sobie znaku od Pana Boga twego w głębokość piekielną, albo na wysokość wzgórę. I rzekł Achaz: Nie będę prosił i nie będę kusił Pana. I rzekł: Słuchajcież tedy, domie Dawidów: Aza wam na tem mało, że się uprzykrzacie ludziom, iż się też uprzykrzacie Bogu mojemu? Przetóż da wam sam Pan znamię. Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwą imię Jego Emanuel. Masło i miód jeść będzie, aby umiał odrzucać złe i obierać dobre.

26. Marca – Żywot świętego Jana ,  Pustelnika.

(Żył około r0ku pańskiego 450)

W Rzymie żył pewien bogaty i znakomity pan, imieniem Eustropiusz, któremu żona Teodora powiła trzech synów. Dwaj starsi wstąpili do służby wojskowej, najmłodszy zaś Jan oddał się naukom. Zdarzyło się, że pewnego razu przybył do domu Eustropiusza mnich z zakonu Acemetów, czyli śpiewających także w nocy na chwałę Bożą, zatem mało sypiających. Mnich ten wiele opowiadał Janowi o owym klasztorze i o życiu, jakie tam prowadzą, co w nim wznieciło również chęć wstąpienia do tego klasztoru i służenia Bogu. Zakonnik ów będąc właśnie w podróży do Jerozolimy, przyrzekł mu, że skoro powróci, zabierze go z sobą. Od tego czasu pragnienie miłości Boga coraz więcej wzrastało w sercu Jana. Poprosił rodziców o Ewangelię, a rodzice, sami pobożni, kazali mu więc Pismo święte spisać na pergaminie i oprawić w złoto i drogie kamienie. Dniem i nocą czytywał odtąd Jan ową świętą księgę i słowa jej brał do serca.

 

27. Marca – Żywot świętego Ruperta, Biskupa.

(Żył około roku pańskiego 713)

Data i miejsce urodzenia: ok. 650 Wormacja

Data i miejsce śmierci: 27 marca 718  Wormacja

Czczony przez Kościoły Katolicki, Kościoły wschodnie

Patron: Salzburga i regionu Salzburgland, apostoł Bawarii i Austrii

28. Marca – Żywot świętej Augusty, Panny i męczenniczki.

(Żyła około roku pańskiego 470)

Zaprawdę podziwienia godnemi są następujące słowa Jezusa Chrystusa: „Nie mniemajcie, żebym przyszedł puszczać pokój na ziemię: nie przyszedłem puszczać pokoju, ale miecz. Bom przyszedł rozłączyć człowieka przeciw ojcu jego i córkę przeciw matce jej, i niewiastkę przeciw świekrze jej. I będą nieprzyjaciele domownicy jego.“ (Mat. 10, 34—36). W życiu świętej Augusty znajdujemy wierne spełnienie tejże nauki.
Ojciec jej, Matrucyusz, jako książę niemiecki, przyłączywszy się do wyprawy Odoakra na cesarstwo rzymskie, zdobył sobie księstwo Friaul. Był on poganinem, jako tez człowiekiem dumnego i okrutnego charakteru, przytem zawziętym nieprzyjacielem chrześcijan, których albo mordował, albo najstraszliwszemi mękami zmuszał do zaparcia się wiary. Prześliczna córka jego, Augusta, co znaczy: szczęśliwa, miała nieraz sposobność przypatrywania się, jak chrześcijanie, młodzieńcy i mężowie, delikatne dziewice i podeszłe w leciech matrony, najsroższe męczarnie z bohaterską wytrwałością znosili i życie swe kładli za ukrzyżowanego Jezusa.

29. Marca – Żywot świętego Eustachego i jego rodziny, Męczenników.

(Żył około r0ku pańskiego 120)

Data i miejsce urodzenia: I wiek Cesarstwo Rzymskie

Data i miejsce śmierci: ok. 118 Cesarstwo Rzymskie

Czczony przez Kościół Katolicki, Cerkiew Prawosławną

Patron: Strażaków, myśliwych, leśników, traperów, osób torturowanych, Madrytu, żołnierzy

30. Marca – Żywot świętego Kwiryna, Męczennika.

(Żył około roku pańskiego 130)

Data i miejsce urodzenia: I wiek Cesarstwo Rzymskie

Data i miejsce śmierci: ok. 117 Rzym

Czczony przez Kościół Katolicki

Patron: chorych na nogi i uszy

31. Marca – Żywot świętego Achacego, Biskupa i wyznawcy.

(Żył około roku pańskiego 260)

Data i miejsce urodzenia: II wiek Cesarstwo Rzymskie

Data i miejsce śmierci: ok. 251 Melitene (obecnie  Malatya)

Czczony przez Kościół Katolicki

Atrybuty: strój biskupa, kielich z przykryciem 

Patron: Melitene (Malatya)

01. Kwietnia – Żywot świętego Hugona, Biskupa.

(Żył około r0ku pańskiego 1130)

Data i miejsce urodzenia: 1053  Chateauneuf-sur-Isere

Data i miejsce śmierci: 1 kwietnia 1132 Kartuzja La Chartreuse k. Grenoble

Czczony przez Kościół Katolicki

Kanonizacja: 22 kwietnia 1134 przez Innocentego II

Atrybuty: Dzieciątko Jezus w kielichu, łabędź 

02. Kwietnia – Żywot świętego Franciszka z Paoli.

(Żył około roku pańskiego 1464)

Data i miejsce urodzenia: 27 marca 1416

Data i miejsce śmierci: 2 kwietnia 1507 Tours

Czczony przez Kościół Katolicki

Kanonizacja: 1 maja 1519 przez Leona X

Atrybuty: płaszcz

Patron: Królestwa Neapolu, Sycylii, Kalabrii i miast: Tours, Frejus, Turynu, Genui i Neapolu, rybaków i marynarzy włoskich 

03. Kwietnia – Żywot świętego Ryszarda, Biskupa.

(Żył około roku pańskiego 1240)

Data i miejsce urodzenia: 1197 Wych ob. Droitwich Spa

Data i miejsce śmierci: 3 kwietnia 1253 Dover

Czczony przez Kościół Katolicki, wspólnotę anglikańską

Kanonizacja: 1262 przez Urbana IV

04. Kwietnia – Żywot świętego Izydora, Biskupa i Nauczyciela Kościoła.

(Żył około r0ku pańskiego 630)

Data i miejsce urodzenia: ok. 560 Kartagena (Hiszpania)

Data i miejsce śmierci: 4 kwietnia 636 Sewilla

Czczony przez Kościół Katolicki

Kanonizacja: 1598 przez Klemensa VIII

Patron: internetu, internautów, Hiszpanii, informatyków, miasta Cres

05. Kwietnia – Żywot świętego Wincentego Ferreriusza, Dominikanina.

(Żył około roku pańskiego 1380)

Data i miejsce urodzenia: 23 stycznia 1357, 1350 lub 1346 Walencja

Data i miejsce śmierci: 5 kwietnia 1419 Vannes 

Czczony przez Kościół Katolicki

Kanonizacja: 3 czerwca 1458 przez Kaliksta III

Atrybuty: koń

Patron: Wspólnoty walenckiej

06. Kwietnia – Żywot świętej Julianny, zakonnicy.

(Żyła około roku pańskiego 1258)

Data i miejsce urodzenia: 1193 Retinnes

Data i miejsce śmierci: 5 kwietnia 1258 Fasses

Czczona przez Kościół Katolicki

Mając lat zaledwie pięć, utraciwszy rodziców, została Julianna oddaną zakonnicom w Kornelibergu na dalsze wychowanie. Okazywała nienasyconą żądzę wiedzy i niezwykły zmysł pobożności. W krótkim czasie nauczyła się na pamięć psałterza, i czytywała z głębokiem pojęciem tak Pismo św. jak i pisma świętych Augustyna i Bernarda.

07. Kwietnia – Żywot świętego Hermana Józefa.

(Żył około r0ku pańskiego 1356)

Data i miejsce urodzenia: 120 Kolonia

Data i miejsce śmierci: 7 kwietnia 1236 Hoven

Czczony przez Kościół Katolicki

Z jaką rozkoszą spogląda Niepokalanie Poczęta na tych, którzy Jej w niewinności i czystości duszy dziecięcą cześć oddają, można się przekonać z żywota Hermana Józefa. Urodził się tenże Święty roku 1200 w Kolonii nad Renem z uczciwych, ale ubogich rodziców.

08. Kwietnia – Żywot błogosławionego Alberta, Patriarchy Jerozolimskiego.

(Żył około roku pańskiego 1214)

Data i miejsce urodzenia: ok 1149 Castrum Gualtieri

Data i miejsce śmierci: 14 września 1214

Czczony przez Kościół Katolicki

Beatyfikacja: 1660 lub 1666 przez Aleksandra VII 3

Patron: Karmelitów

09. Kwietnia – Żywot świętej Marii Egipcjanki, pokutnicy.

(Żyła około roku pańskiego 350)

Data i miejsce urodzenia: ok. 344 Aleksandria 

Data i miejsce śmierci: ?  Pustynia Libijska koło Jerycho

Czczona przez Kościół Katolicki, Cerkiew Prawosławną, Kościół Koptyjski, Ortodoksyjny Apostolski Kościół Ormiański

Atrybuty: 3 bochenki chleba

Patronka: Pokutników, aktorów

07. Kwietnia – Żywot świętego Hermana Józefa.

(Żył około r0ku pańskiego 1356)

Data i miejsce urodzenia: 120 Kolonia

Data i miejsce śmierci: 7 kwietnia 1236 Hoven

Czczony przez Kościół Katolicki

Z jaką rozkoszą spogląda Niepokalanie Poczęta na tych, którzy Jej w niewinności i czystości duszy dziecięcą cześć oddają, można się przekonać z żywota Hermana Józefa. Urodził się tenże Święty roku 1200 w Kolonii nad Renem z uczciwych, ale ubogich rodziców.Sanktuarium Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej w Londynie

Chcesz dowiedzieć się więcej o cudownym wizerunku MB, bardzo ważnym dla pokoleń polskich emigrantów?