• 01-31/10/2021 - Różaniec w intencji powrotu do Chrystusa wszystkich ludzi w Wielkiej Brytanii

 • 16/10/2021 - KONGRES MŁODZIEŻY POLONIJNEJ

 • 13/11/2021 - AMATORKSI KONKURS PIEŚNI RELIGIJNEJ W SCUNTHORPE

  Ze skarbca – stare wydobywamy

  – “Żywoty Świętych Pańskich“, jest to opisanie życia Świętych, w celu zbudowania ducha i serca.
  Dobry opis życia Świętych przyczynia się więcej, aniżeli niejedne inne środki, do głębokiego wnikania w tajniki religii, a tem samem stania się pobożnymi, a z czasem nawet Świętymi w Niebie. Ileż to razy Bóg w Piśmie świętem Starego Testamentu zwracał uwagę ludu wybranego na życie Patryarchów i innych Świętych z czasów przed narodzeniem Chrystusa! Ileż to razy Chrystus sam wskazywał na Świętych tego ludu z dawnych czasów!” –

  Nagrywamy więc to co w dawnych czasach zostało napisane –  zapraszamy do słuchania:

   

  17. Luty – Żywot świętego Flawiana, Arcybiskupa Konstantynopolskiego.

  (Żył około roku Pańskiego 450)

  Patriarcha Konstantynopola
  Kraj działania: Cesarstwo Bizantyńskie
  Data urodzenia: IV wiek
  Data, miejsce śmierci: 449 Hypaipa w Lidii
  Okres sprawowania: 446–449
  Kościół Konstantynopolitański
  Sakra biskupia: do 446
  Wybór patriarchy: 446

   

  18. Luty – Żywot świętego Szymona, Biskupa i Męczennika.

  (Żył około roku Pańskiego 110)

  Czczony przez Kościół katolicki i
  Cerkiew prawosławną
  Wspomnienie: 28 października
  23 maja i 13 lipca
  Atrybuty: księga, kotwica, palma, drewniana piła, topór i włócznia
  Patron: diecezji siedleckiej, farbiarzy, garncarzy, grabarzy, spawaczy

  19. Luty – Żywot świętobliwego Konrada Pustelnika. Tercjarza Franciszkańskiego z Piacenzy.

  (Żył około roku Pańskiego 1350)

  Data i miejsce urodzenia: ok. 1290
  Prowincja Piacenza
  Data i miejsce śmierci: 19 lutego 1351 Noto
  Czczony przez Kościół katolicki
  Wspomnienie: 19 lutego
  Patron: chorych z przepukliną
  Szczególne miejsca kultu: Sycylia, zakony franciszkańskie

  20. Luty – Żywot świętego Nicefora, Męczennika.

  (Żył około roku Pańskiego 280)

  Kraj działania: Cesarstwo Bizantyńskie
  Data urodzenia: ok.758
  Data śmierci: 2 czerwca 829
  Miejsce pochówku: Kościół Świętych Apostołów
  Patriarcha Konstantynopola
  Okres sprawowania: 806–815
  Kościół: Patriarchat Konstantynopolitański
  Wybór patriarchy: 12 kwietnia 80
   
   
   
   
   

  21. Luty – Żywot świętego Feliksa, Biskupa i Męczennika.

  (Żył około roku Pańskiego 300)

  “Pierwsi chrześcijanie żywą wiarę swoją, nadzieję i miłość gorącą zasilali częstym czytaniem Pisma Świętego. Wiedząc o tym poganie – księgi te święte odbierali im i palili, lecz ci nie wahali się oddać za nie nawet życia swojego.” Św. Feliks biskup w Tiubiure, żyjący w drugiej połowie III wieku, został umęczony i ścięty z rozkazu cesarza rzymskiego Dioklecjana za to, że nie oddał świętych ksiąg i dokumentów na spalenie. Sędziemu odpowiedział “Księgi posiadam, ale ich nie wydam. Raczej niech mnie spalą, aniżeli księgi, trzeba więcej Boga słuchać aniżeli ludzi”

  22. Luty – Żywot świętej Małgorzaty z Kortony, Pokutnicy.

  (Żyła około roku Pańskiego 1260)

  Data i miejsce urodzenia: 1247 Laviano
  Data i miejsce śmierci: 22 lutego 1297 Kortona
  Beatyfikacja: 1515 przez Leona X
  Kanonizacja: 16 maja 1728 przez Benedykta XIII
  Wspomnienie: 22 lutego i 16 maja (w zakonach)
  Patronka: fałszywie oskarżonych, bezdomnych, trampów, szalonych, umysłowo chorych, zreformowanych prostytutek

  23. Luty – Żywot świętego Piotra Damiana, Biskupa, Kardynała Nauczyciela Kościoła.

  (Żył około roku Pańskiego 1070)

  Data i miejsce urodzenia: ok. 988/1007
  Rawenna
  Data i miejsce śmierci: 23 lutego 1072 Faenza
  Czczony przez Kościół katolicki
  Wspomnienie: 23 lutego

  Kanonizacja: 1828 (aprobata kultu) przez Leona XII
  Atrybuty: anioł trzymający kapelusz kardynalski, czaszka, krucyfiks


    

  24. Luty – Żywot świętego Macieja, Apostoła i Męczennika.

  (Żył około roku Pańskiego 63)

  Data i miejsce śmierci: ok. 80 Jerozolima Czczony przez Kościoły chrześcijańskie
  Wspomnienie: 4 marca,
  14 maja, 24 lutego i 22 sierpnia
  Atrybuty: księga, halabarda, krzyż, kamienie, miecz, topór i włócznia
  Patron: cieśli, rzeźników i pierwszoklasistów

  25. Luty – Żywot świętej Walburgi, Przeoryszy.

  (Żyła około roku Pańskiego 780)

  Data i miejsce urodzenia: ok. 710 Devon

  Data i miejsce śmierci: 25 luty 777 lub 779

  Czczona przez Kościół katolicki

  Kanonizacja: 21 września 893 przez biskupa Eichstätt

  Wspomnienie: 25 lutego

  Patronka: rolników, żeglarzy, zwierząt domowych , chroni m. in. przed wścieklizną, kaszlem, dżumą, chorobami oczu, burzami i głodem

   

  26. Luty – Żywot świętego Aleksandra, Biskupa i męczennika.

  (Żył około roku Pańskiego 300)

  “Gdy w Komanie, w Azyi Mniejszej, miano przystąpić do oboru nowego Biskupa, udano się z prośbą do świętego Grzegorza cudotwórcy, Biskupa w Nowej Cezarei, aby im odpowiedniego męża naznaczył. Grzegorz święty przybył osobiście do Komany, ale został niemile dotkniętym, słysząc, że mieszkańcy chcą mieć Biskupem osobę bogatą i wysokiego pochodzenia; przedstawili mu też kilku takich mężów, nie będąc sami z sobą zgodni, którego z nich obrać.”

  27. Luty – Żywot świętego Leandra, Biskupa.

  (Żył około roku Pańskiego 600)

  Data i miejsce urodzenia: ok. 534 Nowa Kartagina (ob. Kartagena)

  Data i miejsce śmierci: 599 lub 600 Sewilla

  Czczony przez Kościół katolicki

  Atrybuty: książka, płonące serce, gęsie pióro 

  Patron Sewilli

   

  28. Luty – Żywot świętego Romana, Opata.

  (Żyła około roku Pańskiego 460)

  Data i miejsce urodzenia: ok. 390 Bugey – Burgundia

  Data i miejsce śmierci:  463 lub 464
  La Balma ((późniejsze St. Romain-de-Roche, dzisiejszy Pratz ) 

  Czczony przez Kościół katolicki

   

  29. Luty – Żywot świątobliwego Damiana, Oblata Kamedulskiego.

  (Żył około roku Pańskiego 1870)

  Data i miejsce urodzenia: 1799 Krzemień

  Data i miejsce śmierci: 1870  Kraków

  “Piotr Damian z zakonu Kamedułów, znany na świecie pod nazwiskiem księdza Wiktora Ożarowskiego, był jednym z najświętobliwszych swojego czasu kapłanów. Przyszedł na świat roku Pańskiego 1799 w Galicyi, prowincyi pod zaborem austryackim zostającej.”

  01. Marca – Żywot świętej Eudoksji, Pokutnicy i Męczennicy.

  (Żyła około roku Pańskiego 110)

  Data i miejsce urodzenia: koniec I wieku Heliopolis (Fenicja)

  Data i miejsce śmierci: 152 Cylicja

  Czczona przez kościół Katolicki i Cerkiew prawosławną

  02. Marca – Żywot świętej Heleny, Cesarzowej.

  (Żyła około roku Pańskiego 320)

  Data i miejsce urodzenia: ok. 248–250
  Drepanum (późniejsze Helenopolis w Bitynii) lub Nisz

  Data i miejsce śmierci:  ok. 330
  Nikomedia lub Trewir

  Czczona przez Kościół katolicki i Cerkiew prawosławną

  Patronka: farbiarzy, wytwórców igieł i gwoździ (w tradycji zachodniej),
  wstawienniczka przed Bogiem o dobre zasiewy, obfite plony, szczególnie przy uprawie lnu (w tradycji wschodniej

  Uwaga od lektora: Polski tłumacz żywotu świętej Heleny błędnie utożsamił Bitynię z Brytanią czyli Anglią. Święta Helena nie pochodziła z terenów dzisiejszej Wielkiej Brytanii tylko z terenów dzisiejszej Turcji.

  03. Marca – Żywot świętej Kunegundy, Cesarzowej.

  (Żyła około roku Pańskiego 1030)

  Data i miejsce urodzenia: Ok. 975 Luksemburg

  Data i miejsce śmierci: 3 marca 1033 Kaufungen

  Czczona przez Kościół katolicki

  Kanonizacja: 29 marca 1200 przez Innocentego III

  Atrybuty: rozżarzony lemiesz, kościół

  Patronka Luksemburga

  04. Marca – Żywot świętego Kazimierza, Królewicza.

  (Żył około roku Pańskiego 1458)

  Data i miejsce urodzenia: 3 październik 1458 Kraków

  Data i miejsce śmierci: 4 marca 1484 Grodno

  Czczony przez kościół Katolicki

  Kanonizacja: 7 listopad 1602 przez Klemensa VIII

  Atrybuty: korona książęca, białe lilie, krzyż

  Patron: Polski, Litwy, Radomia

  05. Marca – Żywot świętej Perpetuy i Felicyty, Męczenniczek.

  (Żyły około roku Pańskiego 200)

  Data i miejsce urodzenia: II wiek Afryka Północna

  Data i miejsce śmierci:  7 marca 202 lub 203

  Czczone przez Kościół katolicki, Cerkiew prawosławną, Apostolski kościół ormiański, wspólnotę anglikańską, kościoły ewangelickie

  06. Marca – Żywot świętego Frydolina, Opata.

  (Żył około roku Pańskiego 540)

  Data i miejsce urodzenia: V wiek Szkocja lub Irlandia

  Data i miejsce śmierci: 6 marca 538 Sackingen

  Czczony przez Kościół katolicki i Cerkiew prawosławną

  07. Marca – Żywot świętego Tomasza z Akwinu, Doktora kościoła.

  (Żył około roku Pańskiego 1270)

  Data i miejsce urodzenia: ok. 1225 Roccasecca k. Akwinu

  Data i miejsce śmierci: 7 marca 1274 Fossanova

  Czczony przez kościół Katolicki

  Kanonizacja:18 lipca 1323
  przez Jana XXII

  Patron: dominikanów, teologów, studentów oraz wszystkich uniwersytetów i szkół katolickich

  08. Marca – Żywot świętego Jana Bożego, Założyciela zakonu.

  (Żył około roku Pańskiego 1550)

  Data i miejsce urodzenia: 8 marca 1495 Montemor-o-Novo, Portugalia

  Data i miejsce śmierci:  8 marca 1550 Grenada, Hiszpania

  Czczony przez Kościół katolicki

  Kanonizacja: 16 październik 1690 przez papieża Aleksandra VIII

  Patron: Grenady, księgarzy, pirotechników, chorych, pielęgniarek i szpitali, opiekun służby zdrowia i  strażaków 

   

  09. Marca – Żywot świętej Franciszki Rzymianki.

  (Żyła około roku Pańskiego 1440)

  Data i miejsce urodzenia: 1384 Parione k. Rzymu

  Data i miejsce śmierci: 9 marca 1440 Rzym

  Czczona przez Kościół katolicki

  Kanonizacja: 1609 przez Pawła V

  Atrybuty: osioł, księga

  10. Marca – Żywot  czterdziestu świętych męczenników.

  (Żyli około roku Pańskiego 320)

  Data i miejsce urodzenia: III wiek Kapadocja

  Data i miejsce śmierci: 9 marca 320 Sebasta

  Czczeni przez Kościół Katolicki, Cerkiew Prawosławną, Kościoły ewangelickie, Koptyjski kościół ortodoksyjny, Apostolski kościół ormiański

  11. Marca – Żywot świętego Fidelisa, męczennika.

  (Żył około roku Pańskiego 1660)

  Data i miejsce urodzenia: 1578 Sigmaringen

  Data i miejsce śmierci: 24 kwietnia 1622 Seewis Szwajcaria

  Czczony przez Kościół katolicki

  Kanonizacja: 29 czerwca 1746 przez Benedykta XIV

   

  12. Marca – Żywot świętego Grzegorza Wielkiego, Papieża.

  (Żył około roku Pańskiego 604)

  Data i miejsce urodzenia: ok. 540 Rzym

  Data i miejsce śmierci: 12 marca 604 Rzym

  Czczony przez Kościół katolicki

  Kanonizacja: 604 przez aklamację

  Atrybuty: anioł, krzyż papieski, budynek kościoła, otwarta księga, parasol, zwój, gołębica 

  Patron: Anglii, uczniów, studentów, nauczycieli, chórów szkolnych, piosenkarzy, muzyków 

  13. Marca – Żywot  świętego Cyriaka i towarzyszy jego, męczenników.

  (Żyli około roku Pańskiego 300)

  Data i miejsce urodzenia: III wiek Starożytny Rzym

  Data i miejsce śmierci: ok. 305 Rzym

  Czczeni przez Kościół Katolicki, Cerkiew Prawosławną

  Patron: pokrzywdzonych, ciężkiej pracy, Saint-Cierges w Szwajcarii, w czasie ciężkich pokus, jako obrońca przed złymi duchami, zimnem i niepogodą, przy epilepsji, opętaniu i w chorobach oczu 

  14. Marca – Żywot świętej Matyldy, cesarzowej.

  (Żyła około roku Pańskiego 968)

  Data i miejsce urodzenia: ok. 895 Enger (Westfalia)

  Data i miejsce śmierci: 14 marca 968 Kwedlinburg

  Czczona przez Kościół katolicki

  Szczególne miejsca kultu: Bawaria, Saksonia

   

  15. Marca – Żywot świętego Longina, Żołnierza i męczennika.

  (Żył około roku Pańskiego 60)

  Data i miejsce urodzenia: I wiek ?

  Data i miejsce śmierci: I wiek Cezarea Kapadocka

  Czczony przez Kościół katolicki i Cerkiew prawosławną

  Atrybuty: włócznia

  16. Marca – Żywot świętych Cyryla i Metodego, apostołów ludów słowiańskich  .

  (Żyli około roku Pańskiego 880)

  Data i miejsce urodzenia: Metody ok. 815, Cyryl ok.  827  Tesalonika (dziś Saloniki)

  Data i miejsce śmierci: Cyryl 12 luty 869 Rzym, Metody 6 kwietnia 885 Welehrad (Morawy)

  Czczeni przez Kościół Katolicki, Cerkiew Prawosławną

  Patroni: Europy, Moraw

  Artybuty: krzyż, księga i kielich, rozwinięty zwój 

  17. Marca – Żywot świętego Jana Sarkandra ,męczennika.

  (Żył około roku Pańskiego 1580)

  Data i miejsce urodzenia: 20 grudnia 1576

  Data i miejsce śmierci: 17 marca 1620 Ołomuniec

  Czczony przez Kościół katolicki

  Kanonizacja: 21 maja 1995 przez Jana Pawła II

  Patron: Moraw, Śląska, diecezji bielsko-żywieckiej, dobrej spowiedzi, spowiedników

  Atrybuty: w sutannie, z palcem na ustach lub kluczem w ręku (tajemnica spowiedzi)

   

  18. Marca – Archanioł Gabriel.

  (Roku pańskiego pierwszego )

  Atrybuty: berło, lilia, gałązka palmy lub oliwki

  Patron: radia, telewizji

  19. Marca – Żywot świętego Józefa,  Opiekuna Jezusa Chrystusa.

  (Żył z Panem Jezusem)

  Data i miejsce urodzenia: I wiek p. n. e. Ziemia Święta

  Data i miejsce śmierci: ok. 20 r. n. e. Ziemia Święta

  Czczony przez Kościół Katolicki, Cerkiew Prawosławną

  Patron: rodzin, robotników, cieśli, stolarzy, gospodarzy, ojców

  Artybuty: lilia, młotek, hebel, Dzieciątko Jezus, laska

   

  20. Marca – Żywot świętego Joachima, Ojca Najświętszej Maryi Panny.

  (Żył około r0ku 10 przed przyjściem Pańskim)

  Data i miejsce urodzenia: I wiek p. n. e . Galilea

  Data i miejsce śmierci: I wiek p. n. e. Jerozolima

  Czczony przez Kościoły chrześcijańskie

   

  Patron: małżonków, stolarzy, garbarzy i handlarzy pościelą 

  Atrybuty: księga, zwój, anioł, Dzieciątko Jezus na ramionach, dwa gołąbki w dłoni, na zamkniętej księdze lub w małym koszyku, jagnię u stóp, pasterski kij 

   

  21. Marca – Żywot świętego Benedykta, Założyciela zakonu na zachodzie.

  (Żył około roku pańskiego 540)

  Data i miejsce urodzenia: ok. 480 Nursja

  Data i miejsce śmierci: 21 marca 547 Monte Casino

  Czczony przez kościoły chrześcijańskie

  Patron: Europy, zakonów, architektów, górników, inżynierów, nauczycieli, speleologów, uczniów, wydawców 

  Atrybuty: anioł, bicz, hostia, kielich z wężem, pęknięty kubek, kruk z chlebem w dziobie, pastorał, pies 

  22. Marca – Żywot świętego Ubalda,  Biskupa.

  (Żył około roku pańskiego 1160)

  Data i miejsce urodzenia: ok. 1083 Gubbio

  Data i miejsce śmierci: 16 maja 1160 Gubbio

  Czczony przez Kościół Katolicki

  Kanonizacja: 1192 przez Celestyna III

  Patron: Gubbio

  Artybuty: atrybuty władzy biskupiej, makieta miasta

  23. Marca – Żywot świętej Katarzyny Szwedzkiej,  Panny.

  (Żyła około r0ku pańskiego 1378)

  Data i miejsce urodzenia: ok. 1331 Szwecja

  Data i miejsce śmierci: 24 marca 1381 Vadstena

  Czczona przez Kościół Katolicki

  Kanonizacja: 1484 przez Innocentego VIII

   

  Patronka: Szwecji, ludzi dotkniętych niepowodzeniami, ochrony przed aborcją oraz poronieniem

   

  24. Marca – Żywot świętego Szymona, Dziecięcia i męczennika.

  (Żył około roku pańskiego 1470)

  Data i miejsce urodzenia: 26 listopad 1472 Trydent

  Data i miejsce śmierci: 23 marca 1475 Trydent

  Czczony przez Kościoły Katolicki

  Kanonizacja: XVII wiek przez Grzegorza XIII

  25. Marca – Uroczystość Zwiatowania Najświętszej Marii Panny.

  (Zaszło w ostatnim roku przed narodzeniem Chrystusa)

  Przydał Pan mówić do Achaz, rzekąc: Proś sobie znaku od Pana Boga twego w głębokość piekielną, albo na wysokość wzgórę. I rzekł Achaz: Nie będę prosił i nie będę kusił Pana. I rzekł: Słuchajcież tedy, domie Dawidów: Aza wam na tem mało, że się uprzykrzacie ludziom, iż się też uprzykrzacie Bogu mojemu? Przetóż da wam sam Pan znamię. Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwą imię Jego Emanuel. Masło i miód jeść będzie, aby umiał odrzucać złe i obierać dobre.

  26. Marca – Żywot świętego Jana ,  Pustelnika.

  (Żył około r0ku pańskiego 450)

  W Rzymie żył pewien bogaty i znakomity pan, imieniem Eustropiusz, któremu żona Teodora powiła trzech synów. Dwaj starsi wstąpili do służby wojskowej, najmłodszy zaś Jan oddał się naukom. Zdarzyło się, że pewnego razu przybył do domu Eustropiusza mnich z zakonu Acemetów, czyli śpiewających także w nocy na chwałę Bożą, zatem mało sypiających. Mnich ten wiele opowiadał Janowi o owym klasztorze i o życiu, jakie tam prowadzą, co w nim wznieciło również chęć wstąpienia do tego klasztoru i służenia Bogu. Zakonnik ów będąc właśnie w podróży do Jerozolimy, przyrzekł mu, że skoro powróci, zabierze go z sobą. Od tego czasu pragnienie miłości Boga coraz więcej wzrastało w sercu Jana. Poprosił rodziców o Ewangelię, a rodzice, sami pobożni, kazali mu więc Pismo święte spisać na pergaminie i oprawić w złoto i drogie kamienie. Dniem i nocą czytywał odtąd Jan ową świętą księgę i słowa jej brał do serca.

   

  27. Marca – Żywot świętego Ruperta, Biskupa.

  (Żył około roku pańskiego 713)

  Data i miejsce urodzenia: ok. 650 Wormacja

  Data i miejsce śmierci: 27 marca 718  Wormacja

  Czczony przez Kościoły Katolicki, Kościoły wschodnie

  Patron: Salzburga i regionu Salzburgland, apostoł Bawarii i Austrii

  28. Marca – Żywot świętej Augusty, Panny i męczenniczki.

  (Żyła około roku pańskiego 470)

  Zaprawdę podziwienia godnemi są następujące słowa Jezusa Chrystusa: „Nie mniemajcie, żebym przyszedł puszczać pokój na ziemię: nie przyszedłem puszczać pokoju, ale miecz. Bom przyszedł rozłączyć człowieka przeciw ojcu jego i córkę przeciw matce jej, i niewiastkę przeciw świekrze jej. I będą nieprzyjaciele domownicy jego.“ (Mat. 10, 34—36). W życiu świętej Augusty znajdujemy wierne spełnienie tejże nauki.
  Ojciec jej, Matrucyusz, jako książę niemiecki, przyłączywszy się do wyprawy Odoakra na cesarstwo rzymskie, zdobył sobie księstwo Friaul. Był on poganinem, jako tez człowiekiem dumnego i okrutnego charakteru, przytem zawziętym nieprzyjacielem chrześcijan, których albo mordował, albo najstraszliwszemi mękami zmuszał do zaparcia się wiary. Prześliczna córka jego, Augusta, co znaczy: szczęśliwa, miała nieraz sposobność przypatrywania się, jak chrześcijanie, młodzieńcy i mężowie, delikatne dziewice i podeszłe w leciech matrony, najsroższe męczarnie z bohaterską wytrwałością znosili i życie swe kładli za ukrzyżowanego Jezusa.

  29. Marca – Żywot świętego Eustachego i jego rodziny, Męczenników.

  (Żył około r0ku pańskiego 120)

  Data i miejsce urodzenia: I wiek Cesarstwo Rzymskie

  Data i miejsce śmierci: ok. 118 Cesarstwo Rzymskie

  Czczony przez Kościół Katolicki, Cerkiew Prawosławną

  Patron: Strażaków, myśliwych, leśników, traperów, osób torturowanych, Madrytu, żołnierzy

  30. Marca – Żywot świętego Kwiryna, Męczennika.

  (Żył około roku pańskiego 130)

  Data i miejsce urodzenia: I wiek Cesarstwo Rzymskie

  Data i miejsce śmierci: ok. 117 Rzym

  Czczony przez Kościół Katolicki

  Patron: chorych na nogi i uszy

  31. Marca – Żywot świętego Achacego, Biskupa i wyznawcy.

  (Żył około roku pańskiego 260)

  Data i miejsce urodzenia: II wiek Cesarstwo Rzymskie

  Data i miejsce śmierci: ok. 251 Melitene (obecnie  Malatya)

  Czczony przez Kościół Katolicki

  Atrybuty: strój biskupa, kielich z przykryciem 

  Patron: Melitene (Malatya)

  01. Kwietnia – Żywot świętego Hugona, Biskupa.

  (Żył około r0ku pańskiego 1130)

  Data i miejsce urodzenia: 1053  Chateauneuf-sur-Isere

  Data i miejsce śmierci: 1 kwietnia 1132 Kartuzja La Chartreuse k. Grenoble

  Czczony przez Kościół Katolicki

  Kanonizacja: 22 kwietnia 1134 przez Innocentego II

  Atrybuty: Dzieciątko Jezus w kielichu, łabędź 

  02. Kwietnia – Żywot świętego Franciszka z Paoli.

  (Żył około roku pańskiego 1464)

  Data i miejsce urodzenia: 27 marca 1416

  Data i miejsce śmierci: 2 kwietnia 1507 Tours

  Czczony przez Kościół Katolicki

  Kanonizacja: 1 maja 1519 przez Leona X

  Atrybuty: płaszcz

  Patron: Królestwa Neapolu, Sycylii, Kalabrii i miast: Tours, Frejus, Turynu, Genui i Neapolu, rybaków i marynarzy włoskich 

  03. Kwietnia – Żywot świętego Ryszarda, Biskupa.

  (Żył około roku pańskiego 1240)

  Data i miejsce urodzenia: 1197 Wych ob. Droitwich Spa

  Data i miejsce śmierci: 3 kwietnia 1253 Dover

  Czczony przez Kościół Katolicki, wspólnotę anglikańską

  Kanonizacja: 1262 przez Urbana IV

  04. Kwietnia – Żywot świętego Izydora, Biskupa i Nauczyciela Kościoła.

  (Żył około r0ku pańskiego 630)

  Data i miejsce urodzenia: ok. 560 Kartagena (Hiszpania)

  Data i miejsce śmierci: 4 kwietnia 636 Sewilla

  Czczony przez Kościół Katolicki

  Kanonizacja: 1598 przez Klemensa VIII

  Patron: internetu, internautów, Hiszpanii, informatyków, miasta Cres

  05. Kwietnia – Żywot świętego Wincentego Ferreriusza, Dominikanina.

  (Żył około roku pańskiego 1380)

  Data i miejsce urodzenia: 23 stycznia 1357, 1350 lub 1346 Walencja

  Data i miejsce śmierci: 5 kwietnia 1419 Vannes 

  Czczony przez Kościół Katolicki

  Kanonizacja: 3 czerwca 1458 przez Kaliksta III

  Atrybuty: koń

  Patron: Wspólnoty walenckiej

  06. Kwietnia – Żywot świętej Julianny, zakonnicy.

  (Żyła około roku pańskiego 1258)

  Data i miejsce urodzenia: 1193 Retinnes

  Data i miejsce śmierci: 5 kwietnia 1258 Fasses

  Czczona przez Kościół Katolicki

  Mając lat zaledwie pięć, utraciwszy rodziców, została Julianna oddaną zakonnicom w Kornelibergu na dalsze wychowanie. Okazywała nienasyconą żądzę wiedzy i niezwykły zmysł pobożności. W krótkim czasie nauczyła się na pamięć psałterza, i czytywała z głębokiem pojęciem tak Pismo św. jak i pisma świętych Augustyna i Bernarda.

  07. Kwietnia – Żywot świętego Hermana Józefa.

  (Żył około r0ku pańskiego 1356)

  Data i miejsce urodzenia: 120 Kolonia

  Data i miejsce śmierci: 7 kwietnia 1236 Hoven

  Czczony przez Kościół Katolicki

  Z jaką rozkoszą spogląda Niepokalanie Poczęta na tych, którzy Jej w niewinności i czystości duszy dziecięcą cześć oddają, można się przekonać z żywota Hermana Józefa. Urodził się tenże Święty roku 1200 w Kolonii nad Renem z uczciwych, ale ubogich rodziców.

  08. Kwietnia – Żywot błogosławionego Alberta, Patriarchy Jerozolimskiego.

  (Żył około roku pańskiego 1214)

  Data i miejsce urodzenia: ok 1149 Castrum Gualtieri

  Data i miejsce śmierci: 14 września 1214

  Czczony przez Kościół Katolicki

  Beatyfikacja: 1660 lub 1666 przez Aleksandra VII 3

  Patron: Karmelitów

  09. Kwietnia – Żywot świętej Marii Egipcjanki, pokutnicy.

  (Żyła około roku pańskiego 350)

  Data i miejsce urodzenia: ok. 344 Aleksandria 

  Data i miejsce śmierci: ?  Pustynia Libijska koło Jerycho

  Czczona przez Kościół Katolicki, Cerkiew Prawosławną, Kościół Koptyjski, Ortodoksyjny Apostolski Kościół Ormiański

  Atrybuty: 3 bochenki chleba

  Patronka: Pokutników, aktorów

  07. Kwietnia – Żywot świętego Hermana Józefa.

  (Żył około r0ku pańskiego 1356)

  Data i miejsce urodzenia: 120 Kolonia

  Data i miejsce śmierci: 7 kwietnia 1236 Hoven

  Czczony przez Kościół Katolicki

  Z jaką rozkoszą spogląda Niepokalanie Poczęta na tych, którzy Jej w niewinności i czystości duszy dziecięcą cześć oddają, można się przekonać z żywota Hermana Józefa. Urodził się tenże Święty roku 1200 w Kolonii nad Renem z uczciwych, ale ubogich rodziców.



  Sanktuarium Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej w Londynie

  Chcesz dowiedzieć się więcej o cudownym wizerunku MB, bardzo ważnym dla pokoleń polskich emigrantów?

  St. Andrew Bobola RC Church

  1 Leysfield Road
  Hammersmith
  London W12 9JF
  United Kingdom
  +44 (0) 208 743 8848

  Player Bobola