Skip to main content
30.12.2020
Elżbieta Sobolewska-Farbotko (Radio BOBOLA/Vatican News)/fot. Exe Lobaiza

Anglia: Rodziny coraz bardziej zadłużone

Blisko 500 liderów chrześcijańskich wspólnot w Wielkiej Brytanii w liście do brytyjskiego rządu wyraża „poważne zaniepokojenie” kryzysem zadłużenia gospodarstw domowych, którego doświadczają obecnie miliony rodzin żyjących na Wyspach. Dane, którymi operują, to liczba 350 tysięcy gospodarstw domowych, z którymi właściciele domów skontaktowali się w sprawie eksmisji. Nie jest powiedziane, że liczba ta wyczerpuje skalę zjawiska.

Duszpasterze i liderzy chrześcijańskich wspólnot, w tym biskup Middlesbrough Terence Drainey, przewodniczący Sieci Działań Społecznych Caritas, podnoszą problem dramatycznego wzrostu zaległości w opłacaniu czynszu podczas dwóch blokad, które dotknęły kraj w mijającym roku. Według szacunków organizacji charytatywnej Stepchange: pandemia doprowadziła do tego że 2,87 miliona ludzi jest wysoce narażonych na ryzyko zadłużenia długoterminowego.

„Słyszeliśmy niezliczone historie od ludzi, którzy stają przed wyborem zakupu jedzenia lub zalegania z czynszem. Wiele naszych kościołów znajduje się na pierwszej linii frontu, dostarczając żywność i podstawowe produkty, a setki kościołów udzielają porad, dotyczących zadłużenia” czytamy w liście do kanclerza skarbu Rishiego Sunaka. Autorzy listu apelują do rządu o nawiązanie współpracy z kościołami i innymi gremiami w celu stworzenia kompleksowego i sprawiedliwego pakietu rozwiązań problemu rosnącego zadłużenia rodzin.

Szerokim echem odbił się reportaż BBC News, która pokazała pracę dwóch pastorów Kościoła Anglikańskiego, dbających o wyżywienie i podstawowe potrzeby ubogich rodzin z miejscowości Burnley w hr. Lancashire. Nagłośnienie ich działań zaowocowało wsparciem w wysokości 250 tysięcy funtów darowizn. Duchowni płakali przed kamerą, rozmawiając o wyzwaniach, jakie stwarza pandemia, a szczególnie właśnie o eskalacji zadłużenia rodzin. „Dostarczaliśmy ludziom paczki z żywnością, ale jak mieli gotować, skoro w wielu domach brakowało gazu i prądu? Dlatego teraz zapewniamy również gorące, gotowane posiłki”, mówią duszpasterze w reportażu telewizji BBC.

W związku z pandemią nie maleje liczba sygnałów, dowodzących ubożenia społeczeństwa, który świat postrzega jako jedno z najbogatszych. Aby powstrzymać, czy raczej rozciągnąć w czasie skutki kryzysu, spowodowanego przedłużającą się blokadą kraju, rząd m.in. utrzymuje zakaz eksmisji z wynajmowanego mieszkania. Może się to wydarzyć tylko w przypadku sądowego nakazu z powodu zachowań aspołecznych lub zalegania z czynszem przez 9 miesięcy, ale jeszcze przed wybuchem pandemii, co ujęto w czasie na dzień 23 marca 2020 r.

POSŁUCHAJ:


Co mówi Papież? Czym żyje Kościół?
Serwis Radia Watykańskiego – słuchaj u nas codziennie:
⏰17:40 (premiera), 20:40, 23:40, 02:40

SŁUCHAJ RADIA BOBOLA 24/7


Sanktuarium Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej w Londynie

Chcesz dowiedzieć się więcej o cudownym wizerunku MB, bardzo ważnym dla pokoleń polskich emigrantów?