Skip to main content
Elżbieta Sobolewska-Farbotko (Radio BOBOLA/Vatican News)/fot. Exe Lobaiza

2 grudnia: Znów możliwa Eucharystia z wiernymi

Od 2 grudnia w kościołach na Wyspach Brytyjskich znowu mogą być odprawiane Msze Święte z udziałem wiernych. W ogólnym zarysie nastąpił powrót do reguł wspólnotowej modlitwy, które obowiązywały przed wprowadzeniem 5 listopada drugiego lockdownu. W zależności od stopnia zainfekowania wirusem Wielką Brytanię podzielono na trzy poziomy dlatego dostęp do Eucharystii czy poszczególnych sakramentów w różnych miejscach kraju może wyglądać inaczej.

Niezależnie od poziomu zaawansowania pandemii Eucharystia może być sprawowana z udziałem wiernych. Rząd zaleca jednak zapoznanie się ze szczegółami obostrzeń, obowiązujących na danym terenie, bo w zależności od tego, na jakim poziomie znajduje się dany obszar, mogą obowiązywać w nim różne zasady.

W kościołach obowiązuje limit wiernych, nie jest to jednak liczba stała, lecz wyznacza ją wielkość dostępnej przestrzeni i konieczność zachowania dwumetrowego dystansu między ludźmi, z wyjątkiem członków rodzin. Nadal wymagana jest obecność stewardów, czyli wolontariuszy, którzy pilnują przestrzegania reguł uczestniczenia w Eucharystii. Mniejsze kościoły przeważnie decydują się wprowadzić konieczność rezerwacji miejsca, aby mieć pewność, że nie zostaną naruszone zasady zachowania bezpiecznego dystansu. Modlić można się wyłącznie w wyznaczonej do tego przestrzeni, odpowiednio oznakowanej, nadal obowiązuje konieczność założenia podczas Mszy Św. maseczki i nakaz dezynfekcji rąk. Komunia Święta udzielana będzie wyłącznie na rękę.

Ścisłe reguły obecności dotyczą takich nabożeństw jak śluby czy pogrzeby. Przykładowo w Bristolu, który znajduje się w regionie trzeciego, czyli największego stopnia ryzyka, liczba gości ceremonii zaślubin nie może przekroczyć 15 osób, a liczba uczestników nabożeństwa pogrzebowego to nie więcej niż 30.

Ponadto, rząd opublikował już listę reguł dotyczących świętowania Bożego Narodzenia. Krótko, bo tylko między 23, a 27 grudnia w Anglii i Walii możemy tworzyć wieloosobowe „christmas bubble”, jak to zostało nazwane. Można więc będzie spotykać się, kolędować i nawiedzać kościoły wspólnie z rodziną, lub przyjaciółmi. Nie ma tutaj limitu osób, ale świętować można w grupie co najwyżej trzech gospodarstw domowych. Jedna osoba może znajdować się tylko w jednej świątecznej bańce i nie może jej zmienić, gdy już w niej jest. Swoją świąteczną bańkę można będzie stworzyć tylko w domach prywatnych lub ogrodach, kościołach lub w przestrzeni publicznej, ale na zewnątrz.

Nie ma również zakazu, jeśli chodzi o wspólne śpiewanie kolęd. Ale: „jeśli ma miejsce śpiew – głosi zapis na stronie rządowej – należy podjąć kroki w celu zmniejszenia ryzyka transmisji, w tym możliwie jak największe ograniczenie liczby uczestniczących w nim osób”. Kolędowanie będzie więc możliwe jeśli będziemy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zasad bezpieczniejszego śpiewania, które to zalecenia można znaleźć na stronach brytyjskiego rządu.

POSŁUCHAJ:
Sanktuarium Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej w Londynie

Chcesz dowiedzieć się więcej o cudownym wizerunku MB, bardzo ważnym dla pokoleń polskich emigrantów?