Skip to main content
źródło/foto: Biuro Duszpasterstwa Emigracji Polskiej/Biuro Kongresu Młodzieży Polonijnej

Warsztaty online dla młodzieży polonijnej

W związku z sytuacją dotyczącą pandemii planowany Kongres Młodzieży Polonijnej w bieżącym roku w Krakowie musiał zostać przesunięty na inny termin. Doświadczając wspaniałej atmosfery na wcześniejszych Kongresach w 2016 i 2018 roku organizatorzy postanowili nie trwać w bierności, ale „zejść z kanapy” i przenieść się na 6 kontynent, który w przenośni u Papieża Franciszka oznacza internet. Już w drugiej połowie października rozpoczynają sie warsztaty: “eAmbasador kultury polskiej”. Z początkiem listopada rozpoczną się warsztaty w ramach “Polonijnej Akademii Dziennikarstwa”. Warsztaty są bezpłatne, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia będą odbywały się w małych, pięcioosobowych grupach, co niewątpliwie wpłynie pozytywnie na efektywność i atmosferę w czasie zajęć.

Warsztaty “Polonijna Akademia Dziennikarstwa” są skierowane do tych wszystkich, którzy zainteresowani są zdobyciem umiejętności w zakresie komunikacji i informacji mającej na celu min. ewangelizację i promocję wartości chrześcijańskich. Warsztaty PAD obejmować będzie 5 spotkań po 90 minut. Druga propozycja dotyczy warsztatów eAmbasador kultury polskiej. Jest ona skierowana do osób, które pragną rozwijać swoje umiejętności w zakresie planowania i realizowania wydarzeń, pożytecznych społecznie inicjatyw oraz promocji kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem internetu. Warsztaty obejmują 7 spotkań po 90 minut.

Przy realizacji takiego projektu ważne jest, aby każdy uczestnik wziął udział we wszystkich planowanych zajęciach! W powyższych warsztatach będzie mogło wziąć udział 40 osób – w ramach jednego warsztatu przewidziane są 4 pięcioosobowe grupy. Udział w warsztatach jest bezpłatny, a o udziale w warsztatach zadecyduje kolejność zgłoszeń. Projekt jest finansowany przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zaproszenie do uczestnictwa w warsztatach od Bp Wiesława Lechowicza – Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej:


Opisy szkoleń

I. Polonijna Akademia Dziennikarstwa


1. Celem warsztatów on-line (przeprowadzonych w internecie) kierowanych do młodzieży polonijnej jest rozwój kompetencji dziennikarskich w zakresie tworzenia materiałów pisanych, fotograficznych, filmowych. Dzięki cyklowi warsztatów uczestnicy otrzymają podstawową wiedzę merytoryczną oraz przejdą praktyczne ćwiczenia z zakresu warsztatu dziennikarskiego. Pięcioosobowe grupy będą miały zajęcia on-line z osobami doświadczonymi w zakresie dziennikarstwa oraz tworzenia materiałów filmowych.


2. Drugim celem warsztatów jest podniesienie motywacji uczestników (dzięki rozwojowi kompetencji) do angażowania się w media społecznościowe przede wszystkim z uwzględnieniem swojego lokalnego środowiska, prowadzenie Facebooka lub strony internetowej parafii czy grupy młodzieżowej.


3. Kolejnym celem jest wyłonienie grupy osób spośród uczestników warsztatów, które zechcą współpracować w przestrzeni dziennikarskiej, z portalami, służącymi dokomunikowania się ze środowiskami polonijnymi.

Dla każdej pięcioosobowej grupy planujemy 5 spotkań warsztatowych trwających po 90 minut. Warsztaty zostaną przeprowadzone w języku polskim.

II. eAmbasador kultury polskiej


Warsztaty te skierowane są dla liderów, którzy będą inicjować różne wydarzenia w mediachspołecznościowych ze szczególnym uwzględnieniem kultury polskiej i historii oraz promowaćPolskę w swoim środowisku lokalnym.


1. Cykl warsztatów przyczyni się do rozwoju kompetencji w zakresie umiejętności i możliwości inicjowania różnych wydarzeń w mediach społecznościowych lub też wspierania w tych mediach konkretnych wydarzeń związanych z życiem Polonii oraz z historią i kulturą Polski.


2. Uczestnicy zapoznają się także z wybranymi zagadnieniami związanymi z osobowością i cechami lidera koniecznymi dla bycia „ambasadorem”.


3. Dzięki warsztatom uczestnicy zapoznają się z podstawowymi narzędziamiinformatycznymi, które takim celom mogą służyć.

Dla każdej pięcioosobowej grupy przewidzianych jest 7 spotkań warsztatowych po 90 minut. Warsztaty zostana przeprowadzone w języku polskim.

Terminy szkoleń

I. Polonijna Akademia Dziennikarstwa

Dla każdej pięcioosobowej grupy planujemy cykl 5 warsztatów po 2h lekcyjne (2x45min.) Wszystkie warsztaty rozpoczynają się o godz. 19:00 czasu polskiego.

Warsztat 1

2 listopada – poniedziałek      – Grupa 1

3 listopada – wtorek               – Grupa 2

4 listopada – środa                 – Grupa 3

5 listopada – czwartek            – Grupa 4

 Warsztat 2

9 listopada – poniedziałek      – Grupa 1

10 listopada – wtorek             – Grupa 2

11 listopada – środa               – Grupa 3

12 listopada – czwartek          – Grupa 4

 Warsztat 3

16 listopada – poniedziałek   – Grupa 1

17 listopada – wtorek             – Grupa 2

18 listopada – środa               – Grupa 3

19 listopada – czwartek          – Grupa 4

 Warsztat 4

23 listopada – poniedziałek    – Grupa 1

24 listopada – wtorek             – Grupa 2

25 listopada – środa               – Grupa 3

26 listopada – czwartek          – Grupa 4

 Warsztat 5

30 listopada    – poniedziałek – Grupa 1

1 grudnia        – wtorek           – Grupa 2

2 grudnia        – środa            – Grupa 3

3 grudnia         – czwartek      – Grupa 4


Zgłoszenia i informacje:

Biuro Kongresu Młodzieży Polonijnej
Łukasz Brodzik
mail: kongresmlodziezy@gmail.com
tel. + 48 603 969 881
www. kongresmp.pl
facebook.com/KongresMlodziezyPolonijnej

II. Warsztaty eAmbasador kultury polskiej

Dla każdej pięcioosobowej grupy planujemy cykl 7 warsztatów po 2h lekcyjne (2x45min.)Wszystkie warsztaty rozpoczynają się o godz. 19:00 czasu polskiego.

1. Możliwości różnych form aktywności w mediach społecznościowych.

19 października – poniedziałek          – Grupa 1

20 października – wtorek                   – Grupa 2

21 października – środa                      – Grupa 3

22 października – czwartek                – Grupa 4

2. Osobowość lidera i przywództwo w grupie.

26 października – poniedziałek          – Grupa 1

27 października – wtorek                   – Grupa 2

28 października – środa                      – Grupa 3

29 października – czwartek                – Grupa 4

3. Vademecum przygotowania i wdrażania eventów w sieci.

2 listopada – poniedziałek      – Grupa 1

3 listopada – wtorek               – Grupa 2

4 listopada – środa                 – Grupa 3

5 listopada – czwartek            – Grupa 4

4. Wybrane narzędzia i ich zastosowanie do aktywności w sieci.

9 listopada – poniedziałek      – Grupa 1

10 listopada – wtorek             – Grupa 2

11 listopada – środa               – Grupa 3

12 listopada – czwartek          – Grupa 4

5. Co słychać w sieci?

16 listopada – poniedziałek   – Grupa 1

17 listopada – wtorek             – Grupa 2

18 listopada – środa               – Grupa 3

19 listopada – czwartek          – Grupa 4

6. Co słychać w sieci? – cd.

23 listopada – poniedziałek    – Grupa 1

24 listopada – wtorek             – Grupa 2

25 listopada – środa               – Grupa 3

26 listopada – czwartek          – Grupa 4

 7. eAmbasador

30 listopada    – poniedziałek – Grupa 1

1 grudnia        – wtorek           – Grupa 2

2 grudnia        – środa            – Grupa 3

3 grudnia         – czwartek      – Grupa 4


Projekt realizowany przez:


Gorąco polecamy również:Sanktuarium Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej w Londynie

Chcesz dowiedzieć się więcej o cudownym wizerunku MB, bardzo ważnym dla pokoleń polskich emigrantów?