Skip to main content

Rozwiązanie quizu z okazji 100. rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II

Serdecznie dziękujemy za wszystkie przesłane odpowiedzi.

Nagrody wylosowali:

Roczna prenumerata miesięcznika – zwycięzca ma prawo wyboru:

Agata
email: jan***********a96@gmail.com

 

 2 x płyty CD i 2 x płyty DVD z musicalem „Życie Maryi” wspólnoty Guadalupe:

Teresa
email: tza*****a77@gmail.com

Beata
email: bea******zyk@gmail.com

Izabella, Emad, Olivia i Peter
email: iza*******aki@live.com

Edyta
email: e.***a@gmail.com

 

1 x płyta DVD z filmem „Miłość i Miłosierdzie”

Agnieszka
email: aga*****jka@gmail.com

 

1 x płyta DVD z filmem „Dwie Korony

Magdalena
email: hub*****y51@wp.pl

Ze zwycięzcami skontaktujemy się telefonicznie w celu przekazania nagród.

Prawidłowe odpowiedzi:

Pytanie 1.


2 czerwca 1979 r. Jan Paweł II wylądował na lotnisku Okęcie rozpoczynając swoją pierwszą pielgrzymkę do Polski. Klękając i całując ziemię wypowiedział bardzo ważne słowa. Konsekwencją tej krótkiej modlitwy Ojca Świętego był m.in. upadek systemu komunistycznego w Europie.

Jak dokładnie brzmiały te słowa?
 
Odpowiedź: “Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.”
 

Pytanie 2.

Totus Tuus (z łac. „Cały Twój”) – motto pontyfikatu Jana Pawła II. Jest cytatem z modlitwy z Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Przykładem w tym zawierzeniu Maryi byli dla Karola Wojtyły kardynałowie August Hlond i Stefan Wyszyński, którzy mówili o zwycięstwie, które przyjdzie przez Maryję:
“Chrystus przez Nią zwycięży, bo chce, aby zwycięstwo Kościoła w świecie współczesnym i przyszłym łączyło się z Nią”.
 
13 maja 1982 r. – dokładnie rok po zamachu na jego życie Papież wypowiedział następujące słowa:

„To orędzie jest bardziej naglące dzisiaj niż w roku 1917”.

Gdzie te słowa zostały wypowiedziane i jakich orędzi dotyczyły?

Odpowiedź: W Fatimie i dotyczyły orędzi fatimskich

Pytanie 3.

W 1997 roku Papież Jan Paweł II, podczas Mszy św. koronował płaskorzeźbę MB Kozielskiej Zwycięskiej, która znajduje się i jest czczona w kościele p.w. Św. Andrzeja
Boboli w Londynie.

Kiedy i gdzie odbyła się ta Msza?
 
Odpowiedź: 08.06.1997 na krakowskich Błoniach
 

Pytanie 4.

„Ja jestem światłością Świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12).

“Z wierności dla ciebie ziemio, mówię o świetle,
którego ty dać nie możesz,
mówię o świetle
bez niego nie spełni się człowiek
bez niego i ty się nie spełnisz – ziemia – w człowieku.” („Obrzęd” – Karol Wojtyła)
Różaniec jako modlitwa złożona z 15 tajemnic istniała przez około pięć wieków, aż do 2002 roku, kiedy Jan Paweł II ogłaszając „Rosarium Virginis Mariae” wprowadził tajemnice światła.

Proszę podać 5 tajemnic światła.
 
Odpowiedź: 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie; 2. Cud w Kanie Galilejskiej; 3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia; 4. Przemienienie na Górze Tabor; 5. Ustanowienie Eucharystii.
 

Pytanie 5.

Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu do godności świętych wyniósł 478 osób, beatyfikował 1318 błogosławionych. W roku Wielkiego Jubileuszu 2000, podczas pierwszej w nowym tysiącleciu kanonizacji Papież powiedział tak:
 
Poprzez tą kanonizację pragnę dziś przekazać orędzie miłosierdzia nowemu tysiącleciu. Przekazuję je wszystkim ludziom, aby uczyli się coraz pełniej poznawać prawdziwe oblicze Boga i prawdziwe oblicze człowieka (…) abyśmy osobiście Go doświadczyli i świadczyli o Nim. Twoje orędzie światłości i nadziei niech się rozprzestrzenia na całym świecie, niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech uśmierza spory i nienawiści, niech uzdalnia ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa… ”.


Kto i kiedy jako pierwszy w nowym tysiącleciu 2000 został ogłoszony świętym?

Odpowiedź: Siostra Faustyna Kowalska, 30.04.2000
 

Pytanie 6.

Podczas wszystkich swoich pielgrzymek Papież przebył ponad 1 700 000 kilometrów.

Ile razy poleciałby na księżyc i z powrotem, gdyby tą odległość przebył latając na „srebrny glob”, zamiast do ludzi w najdalszych zakątkach świata?
 
Odpowiedź: 2 razy
 

Pytanie 7.

Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w Watykanie w piątek 8 kwietnia 2005, sześć dni po śmierci papieża. Pogrzeb był jednym z największych zgromadzeń chrześcijan w historii świata. Na ceremonię przybyło do Rzymu 2-4 milionów ludzi (niektóre źródła mówiły o około 5 milionach pielgrzymów). Na koniec uroczystości pogrzebowych na placu św. Piotra uczestnicy byli świadkami symbolicznego zdarzenia.

Co takiego się wydarzyło?
 
Odpowiedź: Podmuch wiatru zamknął ewangeliarz leżący na trumnie.
 

Pytanie 8.

„Człowiek, ażeby żyć, potrzebuje pokarmu i napoju. Człowiek, ażeby osiągnąć życie wieczne, potrzebuje Eucharystii. Jest to pokarm oraz napój, który przemienia życie człowieka i otwiera przed nim horyzont życia wiecznego.”  (Jan Paweł II – fragment homilii wygłoszonej w czasie Mszy kończącej Kongres Eucharystyczny – Wrocław, 1 czerwca 1997 r.)
 
17 kwietnia 2003 r., w 25-tym, jubileuszowym roku pontyfikatu Papież podpisał encyklikę „Ecclesia de Eucharistia”, która jest ukoronowanie i kompendium nauczania św. Jana Pawła II o Eucharystii.

Jak (po Polsku) brzmią 4 pierwsze słowa tej encykliki?

Odpowiedź: Kościoł żyje dzięki Eucharystii[yooslider id=1]