Wielki Tydzień w naszych rękach

Wielki czwartek

Dzień, w którym Pan Jezus ustanawia Eucharystię i Kapłaństwo. Msza Święta, to najdoskonalsza modlitwa Kościoła Chrystusa. Zapewne brakuje ci jej teraz, być może nawet tęsknisz za nią. To prawidłowy odruch. Post od Eucharystii może być dla Kościoła czasem oczyszczenia. Ale może też być próbą i przynieść zupełnie niepożądane zjawiska. Znów zapraszamy cię do modlitwy za miejsca kultu, za sposoby jej sprawowania, ale też za ludzi, od których zależy sposób jej sprawowania, kapłanów.

Foto: Christian R. Rodriguez


  • W ciągu dnia odczytajcie lub wysłuchajcie wspólnie czytania o Ostatniej Wieczerzy (J 13-14)
  • Zjedzcie wspólnie kolację, tak, jak jecie zwykle wieczerzę Wigilijną przed Bożym Narodzeniem;
  • Przypomnijcie swoją Pierwszą Komunię, porozmawiajcie o tym przeżyciu w rodzinie;
  • Po wieczerzy – odczytajcie lub wysłuchajcie wspólnie czytania o ustanowieniu Najświętszego Sakramentu (1 Kor 11,17-34);
  • Uczestniczcie w transmisji Liturgii Ostatniej Wieczerzy Wielkiego Czwartku o 20.00
  • Przyjmijcie Komunię duchową (patrz dodatek na dole).

Komunia duchowa

Klękam u Twoich stóp, o mój Jezu i ofiarowuję Tobie skruchę mego serca, które pogrąża się w nicości i Twojej świętej obecności. Uwielbiam Ciebie w Sakramencie Twej miłości, pragnę Cię przyjąć w ubogim mieszkaniu mego serca. W oczekiwaniu na szczęście Komunii sakramentalnej pragnę Cię przyjąć w Duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym przyszedł do Ciebie. Niech Twoja miłość rozpali całą moją istotę na życie i na śmierć. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Ciebie.

Niech się tak stanie. W tym duchu zamykam oczy i wsłuchuję się w siebie. W głębi serca pozwalam, by rosło we mnie pragnienie jedności z Jezusem w komunii duchowej. I by Jego miłość zaczęła działać w moim życiu. Bym kochał innych, jak on nas umiłował.


Słuchaj w radio BOBOLA lub oglądaj transmisję z kościoła – na żywo


Więcej o tym jak dobrze przeżyć ten święty czas:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prezentowane treści wyrażają jedynie poglądy autorów i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym
stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


Skontaktuj się z nami: +44 7525621817 | radio.secretary@stbobola.co.uk

St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Player Bobola