Skip to main content
Ks. Robert Hetzyg (Radio BOBOLA/Koinonia Jan Chrzciciel)/fot.Ill Ragazzo

„Czas czekania czyli adwentowe słuchanie Słowa Bożego”

Cykl codziennych, krótkich komentarzy biblijnych ks. Roberta Hetzyga ze wspólnoty “Koinonia Jan Chrzciciel”


ODC. 27 – “Czas czekania na Syna Dawida” – Piątek 24.12.2021

Kończymy nasze adwentowe spotkania, a dzisiejsze oczekiwanie na Syna Dawida zbiera w sobie całe bogactwo tego, co przynosi z sobą przychodzący na świat Pan.
Liturgia Słowa: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Łk 1,67-79

ODC. 26 – “Czas czekania na obecność Bożą” – Czwartek 23.12.2021

Czy obecność Boga jest tym, czego pragniemy, czy raczej nas przeraża? Czy Jezus może się czuć w naszym życiu, jak u siebie w domu?

Liturgia Słowa: Ml 3,1-4. 23-24; Łk 1,57-66

ODC. 25 – “Czas czekania na Jezusa, spełnienie obietnic” – Środa 22.12.2021

Wszystko, co Bóg nam obiecuje, wypełnia się w Jezusie. Czasem trudno w to uwierzyć, tym bardziej więc w Adwencie chcę tę wiarę w sobie ożywić.

Liturgia Słowa: 1 Sm 1,24-28; Łk 1,46-56

ODC. 24 – “Czas czekania na Oblubieńca” – Wtorek 21.12.2021

Dlaczego Jezusa nazywa się także Oblubieńcem? Czyim oblubieńcem jest Jezus? No i co mnie osobiście łączy z Jezusem?

Liturgia Słowa: PnP 2,8-14; Łk 1,39-45

 

ODC. 23 – “Czas czekania na Syna Bożego” – Poniedziałek 20.12.2021

Jest tajemnicą, jakie relacje łączą poszczególne osoby Trójcy Świętej. Ważne, że w Bożych zamiarach jest to, aby każdy z nas do tej niezwykłej Wspólnoty dołączył.

Liturgia Słowa: Iz 7,10-14; Łk 1,26-38

 

ODC. 22 – “Czas czekania na Jezusa Pana” – Niedziela 19.12.2021

Co to znaczy, że Jezus jest Panem? Co mogę zrobić w oczekiwaniu na Jego przyjście?

Liturgia Słowa: Mi 5,1-4a; Hbr 10,5-10; Łk 1,39-45

ODC. 21 – “Czas czekania na Jezusa zwanego Emanuelem” – Sobota 18.12.2021

Bóg jest dla nas albo za wielki, albo zbyt niepozorny, tak przynajmniej można by sądzić, przyglądając się różnym epizodom z historii zbawienia. A przecież najważniejsze w tym jest to, że On jest z nami.

Liturgia Słowa: Jr 23,5-8; Mt 1,18-24

ODC. 20 – “Czas czekania na Boga – Człowieka” – Piątek 17.12.2021
To zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe, mówimy czasem, kiedy coś przekracza naszą wyobraźnię. Ale tym razem to nasza wyobraźnia nie dorasta do faktów: Bóg stał się taki, jak my.

Liturgia Słowa: Rdz 49,1a.2.8-10; Mt 1,1-17
ODC. 19 – “Czas czekania na zaślubiny” – Czwartek 16.12.2021

Zaślubiny czyli ten moment, kiedy zaczynamy nawzajem do siebie należeć i nie mamy nikogo drugiego, jak ten, kogo poślubiliśmy… Takiej więzi z nami pragnie nasz Bóg.

Liturgia Słowa: Iz 54,1-10; Łk 7,24-30

ODC. 18 – “Czas czekania na sprawiedliwość” – Środa 15.12.2021

Sprawiedliwość niejedno ma imię, można by powiedzieć, patrząc na to, jak różnych rzeczy oczekujemy, kiedy myślimy o sprawiedliwości. O tej prawdziwej, przed duże „S”, mówi nam dzisiaj słowo Boże.

Liturgia Słowa: Iz 45,6b-8.18.21b-25; Łk 7, 18b-23

ODC. 17 – “Czas czekania na oczyszczenie” – Wtorek 14.12.2021

Jest jedna rzecz, która leży u podstaw wszystkich naszych nieporządków życiowych. Czasem jest to coś, co kultywujemy w sobie świadomie, a czasem rodzi się nieomal bez naszego udziału. To pycha.

Liturgia Słowa: So 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32

ODC. 16 – “Czas czekania na gwiazdę i na berło” – Poniedziałek 13.12.2021

Czy gwiazda i berło mogą coś zmienić na lepsze w naszym życiu? Z jakiego powodu mielibyśmy na nie czekać?

Liturgia Słowa: Lb 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27

ODC. 15 – “Czas czekania na wylanie Ducha Świętego” – Niedziela 12.12.2021

Jan Chrzciciel zapowiada Kogoś, kto będzie chrzcił ogniem i Duchem Świętym. To na Niego czekamy!

Liturgia Słowa: So 3,14-17; Flp 4,4-7; Łk 3,10-18

ODC. 14 – “Czas czekania nie naprawienie wszystkiego” – Sobota 11.12.2021

Co jest najbardziej zepsute na świecie? Co potrzebuje szczególnej Bożej interwencji? Bez czego Bóg nie może nic dla nas zrobić? Posłuchajcie!

Liturgia Słowa: Syr 48,1-4. 9-11; Mt 17,10-13

ODC. 13 – “Czas czekania nie wiadomo na co” – Piątek 10.12.2021

Żebyśmy my to wiedzieli, o co nam w życiu chodzi! Nie miotalibyśmy się pomiędzy tym, co w zasięgu ręki i tym, co wydaje się niedosiężne… Dzisiaj o tym właśnie mówi do nas słowo Boże.

Liturgia Słowa: Iz 48,17-19; Mt 11,16-19

ODC. 12 – “Czas czekania na odkupienie” – Czwartek 09.12.2021

A jaka właściwie jest różnica między zbawieniem a odkupieniem? Czy to nie jakieś wyższe teologie? – Wcale nie! To samo życie. Posłuchajcie zresztą!

Liturgia Słowa: Iz 41,13-20; Mt 11, 11-15

ODC. 11 – “Czas czekania na zbawienie” – Środa 08.12.2021

Jak można jeszcze czekać na coś, co już się dokonało? Czy coś może być jednocześnie „już” i „jeszcze nie”? Posłuchajcie kolejnego odcinka naszego adwentowego słuchania słowa Bożego.

Liturgia Słowa: Rdz 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1, 26-38

ODC. 10 – “Czas czekania na objawienie się chwały Bożej” – Wtorek 07.12.2021

Chwała boża? Ala o co chodzi? Dlaczego mamy na nią czekać i co ona zmienia w naszym życiu? Posłuchajcie!

Liturgia Słowa: Iz 40,1-11; Mt 18,12-14

ODC. 9 – “Czas czekania na odpuszczenie grzechów” – Poniedziałek 06.12.2021

Na odpuszczenie grzechów nie czeka się jedynie w kolejce do konfesjonału. Czekamy na ten moment, kiedy do tej kolejki (czytaj do spowiedzi) przychodzić już nie będzie trzeba. Tak będzie w wieczności. Posłuchajcie o tym, jak możemy to oczekiwanie przeżywać.

Liturgia Słowa: Iz 35,1-10; Łk 5,17-26

ODC. 8 – “Czas czekania na dzień Chrystusa” – Niedziela 05.12.2021

Na ten dzień czekają Ci, którzy spodziewają się po nim wszystkiego, na czym im w życiu zależy. To są Ci, którzy swój „dzień Chrystusa” przeżyli / przeżyją tu, na ziemi. Posłuchajcie o tym!

Liturgia Słowa: Ba 5,1-9; Flp 1,4-6. 8-11; Łk 3,1-6

ODC. 7 – “Czas czekania na zmiłowanie” – Sobota 04.12.2021

To trudne oczekiwanie, kiedy znikąd nadziei i właściwie tylko Pan Bóg może nas uratować, a jeszcze trudniejsze, kiedy nie spodziewamy się od Niego niczego dobrego, a do tego wokół nie widać ludzi, którzy mogliby pomóc. A co na to słowo Boże? Posłuchajcie!

Liturgia Słowa: Iz 30,19-21.23-26; Mt 9, 35 – 10,1.5a.6-8

ODC. 6 – “Czas czekania na uzdrowienie” – Piątek 03.12.2021

To nasze oczekiwanie wcale nie musi być bierne, jak to pokazuje historia dwóch niewidomych z dzisiejszej Ewangelii. Oni rozumieli, z kim mają do czynienia, kiedy spotkali Jezusa. Zapraszamy do słuchania kolejnej części adwentowego cyklu pt. „Czas czekania czyli adwentowe słuchanie słowa Bożego”.

Liturgia Słowa: Iz 29,17-Mt 9,27-31 24;

ODC. 5 – “Czas czekania na otwarcie bramy” – Czwartek 02.12.2021

O bramie, która stoi przed nami otworem i o drzwiach, które trzeba otworzyć, aby tę bramę zobaczyć, usłyszymy w dzisiejszym odcinku naszego adwentowego słuchania słowa Bożego.

Liturgia Słowa: Iz 26,1-6; Mt 7,21.24-27

ODC. 4 – “Czas czekania na pocieszenie” – Środa 01.12.2021

Mało kto nigdy w życiu nie potrzebował pociechy. Prawie każdy doświadczył smutku lub jakiegoś braku. O tym, że oczekiwanie adwentowe jest również czekaniem na prawdziwe pocieszenie i że nie my jedni tego pocieszenia potrzebujemy, mówi dzisiejszy komentarz do adwentowych czytań. Fragmenty biblijne przeczytała Małgorzata Wilczewska.

Liturgia Słowa: Iz 25,6-10a; Mt 15, 29-37

ODC. 3 – “Czas czekania na zmianę” – Wtorek 30.11.2021
Zmiana nie jest czymś, na co się czeka z radością, zwłaszcza, kiedy osiągnęliśmy stan jakiej takiej stabilizacji i moglibyśmy mieć coś do stracenia. Bo zmiana niesie często element niepewności i obawy. O zmianie, jaką przynosi nam obecność Jezusa w naszym życiu, a także o globalnej zmianie, jaka czeka nas z powtórnym przyjściem Jezusa, mówi dzisiejszy komentarz biblijny.
Liturgia Słowa:
Rz 10,9-18; Mt 4,18-22
ODC. 2 – “Czas czekania na pokój” – Poniedziałek 29.11.2021

Pokój – towar deficytowy w tych czasach, więc chyba nikt się nie dziwi, że oczekujemy go z utęsknieniem. Okazuje się jednak, że choć prawdziwy pokój przyniesie dopiero nasze ostateczne złączenie z Jezusem, to i dziś możemy zrobić coś, aby pokoju było więcej w nas i pomiędzy nami.

Liturgia słowa na poniedziałek I. Tygodnia Adwentu: Iz 2,1-5 ; Mt 8,5-11

ODC. 1 – “Czas czekania na sprawiedliwość” – Niedziela 28.11.2021
O tym, że oczekujemy objawienia się sprawiedliwości, która jest większa zarówno od naszych grzechów, jak i od krzywd, których doznaliśmy od bliźnich mówi ks. Robert Hetzyg w pierwszym z cyklu komentarzy biblijnych, zatytułowanego „Czas czekania czyli adwentowe słuchanie słowa Bożego”.
Liturgia słowa na I. Niedzielę Adwentu: 
Jr 33,14-16; 1Tes 3,12–4,2; Łk 21, 25-28. 34-36

Chcesz się dowiedzieć więcej o MB Kozielskiej-Zwycięskiej?

POLISH HERITAGE DAYS: ks. Juszczak dopiął swego!

Co zrobił ks. kanonik Ryszard Juszczak i kto go jeszcze dzisiaj pamięta? – rozmawiamy z Piotrem Wiśniewskim, który wyemigrował z PRL-u do “lepszego życia” i do dzisiaj wierny jest parafii, w której zakotwiczył na przełomie lat 70. i 80.


POLISH HERITAGE DAYS: Poproś Mamę! Co ci szkodzi? – rozmowa z ks. Markiem Reczkiem – proboszczem parafii św. Andrzeja Boboli i opiekunem sanktuarium MBKZ w Londynie

Oddaję cześć Maryi, jako Matce mojego Pana, jednak mam też do Niej osobisty kult i szacunek ze względu na to, co już mi wyprosiła u Pana Boga, za nieustanną pomoc. Nigdy się nie zdarzyło, żeby zostawiła mnie samego. Bardziej kocham Jej syna, ale nie wyobrażam sobie, żeby nie szanować Matki kogoś, kogo się koch.”

POLISH HERITAGE DAYS: Małe różańce z Grenfell Tower się nie spaliły – rozmowa z Michałem Sobieszczakiem

17 czerwca minie 4. rocznica pożaru wieżowca Grenfell Tower. Zginęło 71 osób. Wśród ocalonych znalazła się jedna polska rodzina, która mieszkała tam od 33 lat. Michał Sobieszczak był pierwszym mieszkańcem Grenfell, który zobaczył wnętrze budynku po pożarze. Ze swojego domu, jak każdy lokator, mógł wybrać to, co ocalało i co chciałby zachować.

POLISH HERITAGE DAYS: Najstarszy hymn maryjny – Akatyst w duchu jedności – rozmowa z dr. Agnieszką Pluta

Ekumeniczny duch jedności i pojednania rozpocznie świętowanie 24. rocznicy koronacji cudownej płaskorzeźby MBKZ. Parafia św. Andrzeja Boboli, gdzie znajduje się ten cudowny wizerunek, już dzisiaj zaprasza na nabożeństwo, które odbędzie się w sobotę, 29 maja. Tego wieczoru zostanie wykonany Akatyst ku czci Matki Bożej. Niezwykłe dzieło, hymn pochodzący z V-VI wieku, typowy dla chrześcijańskich Kościołów wschodu. Śpiewany w cerkwiach. Zawsze a cappella i na stojąco.

POLISH HERITAGE DAYS: Kim był autor cudownej płaskorzeźby MBKZ? – rozmowa z dr. Andrzejem Suchcitzem

W ramach 5. edycji Dni Polskiego Dziedzictwa na Wyspach Brytyjskich (Polish Heritage Days) przedstawiamy dzieje fenomenu cudownej płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej Zwycięskiej. Potajemnie stworzona przez więźniów Kozielska, cudem wywieziona z obozu, z polskimi żołnierzami przeszła cały bojowy szlak 2. Korpusu. Przed nią modlili się żołnierze walczący o Monte Cassino. A potem uchodźcy, polityczni emigranci, osiedli w Wielkiej Brytanii. Towarzyszła ich dzieciom i wreszcie kolejnym falom polskiej emigracji, i tak aż po dzień dzisiejszy.  Ten wizerunek Matki Bożej jest jedynym w Wielkiej Brytanii ukoronowanym koronami papieskimi (JP II – 08.06.1997 na krakowskich Błoniach).

Rozmowa z ks. Markiem Reczkiem – duszpasterzem londyńskiego sanktuarium

Kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Londynie nazywany jest sanktuarium Matki Boskiej Kozielskiej-Zwycięskiej. Są liczne dowody wskazujące na to, że Maryja tej świątyni zawierzyła los swojego wizerunku, okazując, że chce być w tym miejscu czczona. Jest więc Jej cudowna płaskorzeźba i żywy kult, trwający od pokoleń; są korony nadane przez św. Jana Pawła II; są modlitwy i pieśni specjalnie dla Niej napisane.

Z księdzem Markiem Reczkiem, proboszczem parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie rozmawiamy o tym, czym jest „Miejsce wsławione łaskami Najświętszej Panny” i „Źródło uzdrawiające naród”, jak nazywane są sanktuaria.

Maryja Kozielska–Zwycięska bardzo aktualna właśnie dzisiaj.

Zapraszamy na kolejną rozmowę z dr Andrzejem Suchcitzem, historykiem emigracji, autorem książki „Historia Płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej Zwycięskiej i jej kultu”, która ukaże się już jesienią.

Tropem cudownej płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej Zwycięskiej

Trwają przygotowania do druku pierwszej tak dokładnej historii fascynującej płaskorzeźby Maryi z dzieciątkiem, która znajduje się w kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie. W książce „Historia cudownej płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej Zwycięskiej i jej kultu” dr Andrzej Suchcitz, historyk polskiej emigracji na Wyspach Brytyjskich, zmierzył się z kontrowersjami, jakie narosły wokół powstania tego wizerunku. W rozmowie z radiem Bobola autor uchyla rąbka tajemnicy. 

Nowenna do “Matki emigrantów” przed Wniebowzięciem NMP

Gorąco zapraszamy do wspólnej modlitwy nowenną przed Uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.  O wstawiennictwo będziemy prosić “Matkę emigrantów” – Matkę Bożą Kozielską-Zwycięską. Jej wizerunek ukazany w cudownej płaskorzeźbie szczególną czcią jest otaczany w kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie – tzw. “Katedrze Wolnej Polski”.

Słuchaj i módl się: Litania do Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej

Po raz pierwszy śpiewana Litania do MBKZ w wersji audio zostanie zaprezentowana w niedzielę 7 czerwca, w Uroczystość Trójcy Świętej, o godzinie 14:30 czasu angielskiego, na stronie internetowej parafii św. Andrzeja Boboli w LondynieTUTAJ

Złóż podziękowanie lub intencję do Matki Bożej Kozielskiej- Zwycięskiej

W 1997 r. podczas Mszy św. na krakowskich Błoniach Ojciec Święty Jan Paweł II koronował płaskorzeźbę Zwycięskiej Matki Bożej Kozielskiej. Na odwrocie wizerunku autor, por. Tadeusz Zieliński, wyciął słowa poety: “Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono”, własne nazwisko oraz datę ukończenia wizerunku: 3 maja 1941 r.
Matka Boża Kozielska patronowała zwycięstwu pod Monte Cassino oraz innym bitwom wygranym dzięki bohaterstwu i poświęceniu polskich żołnierzy. Po wojnie towarzyszyła Polakom na emigracji.

Obecnie płaskorzeźba Zwycięskiej Matki Bożej Kozielskiej znajduje się w polskim kościele św. Andrzeja Boboli – Patrona Polski – w Londynie.

Nabożeństwa do Matki Bożej Kozielskiej Zwycięskiej – w każdą środę po Mszy św. o godzinie 19:00

Historia cudownej płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej-Zwycięskiej

Poznaj historię płaskorzeźby oraz kościoła św. Andrzeja Boboli w Londynie – sanktuarium, w którym cudowny wizerunek Matki Boskiej Kozielskiej-Zwycięskiej się znajduje.