Skip to main content
22.02.2021 | Elżbieta Sobolewska-Farbotko (Radio BOBOLA/ Vatican News)/fot. Nathan Anderson

Anglia: Covid-19 i eliminowanie najsłabszych

Jak ujawniły brytyjskie media, osoby niepełnosprawne intelektualnie były informowane o tym, że nie zostaną poddane reanimacji w przypadku zarażenia się koronawirusem. Sprawę bada rządowa Komisja ds. jakości opieki. Głos zabrał również Episkopat Anglii i Walii.

Media nie podają, kto jest autorem polecenia o zaniechaniu reanimacji osób niepełnosprawnych intelektualnie podczas drugiej fali pandemii Covid-19. Szokujące doniesienia potwierdziła jednak specjalistyczna organizacja MENCAP, informowana przez swoich podopiecznych o tym, że takich instrukcji im udzielono. Komisja ds. jakości opieki bada sprawę od grudnia 2020 roku, kiedy stwierdziła, że niewłaściwe zawiadomienia dotyczące reanimacji spowodowały w zeszłym roku potencjalnie możliwe do uniknięcia zgony. Pierwszy oficjalny raport w tej sprawie ma być opublikowany w ciągu najbliższych tygodni.

Z ramienia Episkopatu Anglii i Walii, stojący na czele Departamentu Sprawiedliwości Społecznej biskup Richard Moth wyraził głębokie zaniepokojenie tą sytuacją. „Całe życie ludzkie jest obdarzone tą samą godnością, jaką człowiek otrzymał od Boga, od chwili poczęcia do naturalnej śmierci – czytamy w oświadczeniu episkopatu. „O naszej wartości jako ludzi nigdy nie powinien decydować stan naszego zdrowia psychicznego ani naszych możliwości.

Papież Franciszek niedawno powiedział: „Jeśli pozbawiamy najsłabszych z nas prawa do życia, w jaki sposób możemy skutecznie zagwarantować poszanowanie każdego innego prawa?”. Całkowicie niedopuszczalne i niemoralne jest sugerowanie, że komunikowanie przez osoby z trudnościami w uczeniu się symptomów choroby spowoduje umieszczenie ich w grupie ludzi, których będzie dotyczyć dyrektywa o niepodejmowaniu reanimacji. Co więcej, wydawanie takich poleceń w sposób powszechny ignoruje fakt wyjątkowości każdego człowieka i uznaje, że osoby z trudnościami w uczeniu się są takie same. W naszej służbie zdrowia nie powinno być tego rodzaju dyskryminacji. Przedstawiamy powyższe pytanie Papieża Franciszka tym, którzy decydują się na wydanie ogólnych nakazów o braku reanimacji osób z trudnościami w uczeniu się. Ponawiamy apel katolickich biskupów Anglii i Walii z kwietnia 2020 r., aby dostęp do leczenia i decyzje dotyczące opieki nad chorymi zawsze koncentrowały się na specyficznych potrzebach jednostki, a wszelkie rozmowy na temat tych decyzji obejmowały bliską i jasną komunikację z chorymi i ich bliskimi” – czytamy w oświadczeniu episkopatu.

W Wielkiej Brytanii istnieje wskazanie o niepodejmowaniu tzw. „resuscytacji krążeniowo-oddechowej” (DNACPR) wobec osób, które są zbyt słabe, aby ich reanimacja była skuteczna. Organizacja MENCAP twierdzi jednak, że w związku z pandemią Covid-19 dyrektywą objęto osoby niepełnosprawne intelektualnie z powodu samego faktu istnienia tej niepełnosprawności.

Z danych ministerstwa zdrowia wynika, że w ciągu pięciu tygodni od rozpoczęcia trzeciej blokady kraju w styczniu tego roku Covid-19 był odpowiedzialny za 65 procent zgonów osób z trudnościami w uczeniu się. Państwowy Urząd Statystyczny również wskazuje, że sześć na dziesięć zgonów spowodowanych Covid-19 dotyczy osób niepełnosprawnych.

Posłuchaj (5 min.):Sanktuarium Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej w Londynie

Chcesz dowiedzieć się więcej o cudownym wizerunku MB, bardzo ważnym dla pokoleń polskich emigrantów?