Skip to main content
19.02.2021 | Elżbieta Sobolewska-Farbotko (Radio BOBOLA/Vatican News)/fot. Duszpasterstwo Emigracji Polskiej

Kongres Młodzieży Polonijnej LIVE

Z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski 20 lutego odbędzie się IV Kongres Młodzieży Polonijnej LIVE. Skierowany jest do młodych Polaków, żyjących z dala od kraju pochodzenia, ale blisko Boga. Od 2016 roku trwa budowa tej platformy więzi i współpracy, osadzonej na wspólnym fundamencie wiary i tożsamości. Spotkania w gronie rówieśników, idących pod prąd współczesnej kultury, kontynuowane są mimo trudności związanych z pandemią.

Kongres Młodzieży Polonijnej łączy formację duchową i networking. Uczestnicy projektów realizowanych przez Duszpasterstwo Emigracji Polskiej otwarcie mówią o tym, że spotkania z rówieśnikami, żyjącymi w różnych miejscach świata, ale według wspólnych wartości, to bezcenne doświadczenie i przydatne kontakty. Zwłaszcza, że żyją oni w otoczeniu, które do Kościoła katolickiego nastawione jest co najmniej obojętnie lub nawet wrogo. Działania formacyjne prowadzone są w ramach programu „Familijna Polonia”. Podczas konferencji prasowej, podsumowującej funkcjonowanie programu, biskup Wiesław Lechowicz delegat episkopatu do spraw Duszpasterstwa Emigracji m.in. powiedział:

„W świecie realnym nie jesteśmy w stanie w jednym miejscu i w jednym czasie zgromadzić kilkaset osób, a tyle mniej więcej się zgłosiło na spotkania Kongresu Rodzin Polonijnych. Korzystamy z  możliwości, które pozwalają nam dotrzeć do osób z ponad 20 krajów, jeśli chodzi o Kongres Rodzin Polonijnych i Kongres Młodzieży Polonijnej. Jest chyba rzeczą naturalną, że młodzież za ileś lat będzie kształtować kulturę, współczesną cywilizację, będzie decydować o obrazie Kościoła i w Polsce, i poza granicami naszego kraju, więc zależy nam bardzo, aby ta młodzież była uformowana zgodnie z nauką Jezusa, zgodnie z nauczaniem Kościoła, tym bardziej, że dzisiejszy świat proponuje nam styl życia i myślenia zupełnie odbiegający od tego, o czym mówił Pan Jezus”.

Inicjatywa Kongresu Młodzieży Polonijnej nie zamarła podczas pandemii, mimo niemożności fizycznego spotkania w Polsce, jak to było podczas dwóch pierwszych edycji tego wydarzenia. Biskup Lechowicz nie traci również nadziei na przejście z formy wirtualnej w wymiar realnego spotkania, latem tego roku, w Krakowie. Organizowane od początku pandemii spotkania online dla młodzieży służą więc podtrzymywaniu już istniejącej więzi i dalszemu rozwojowi relacji w środowisku polonijnym, wzrostowi w wierze i wymianie doświadczeń duchowych z rodakami.

Młodzież polskiego pochodzenia, która aktywnie uczestniczy w życiu Polskich Misji Katolickich, podejmuje również samodzielne, oddolne projekty ewangelizacyjne. Przykładem są Dni Młodych: trzydniowy festiwal plenerowy, zrealizowany z zadziwiającym rozmachem organizacyjnym, w czerwcu 2019 roku, przez grupę młodzieży, działającą przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Londynie. Niestety wybuch pandemii uniemożliwił realizację kolejnej edycji.

Podczas dotychczasowych edycji Kongresu Młodzieży Polonijnej LIVE podejmowano temat świętości, miłości samego siebie i przyjaźni społecznej. Uczestniczyli w nich młodzi, polscy katolicy z kilkudziesięciu krajów. Również do nich skierowane były warsztaty organizowane w ubiegłym roku w ramach projektu Polonia online. Służyły one poznaniu podstawowych narzędzi z zakresu promowania polskiej kultury, dziennikarstwa oraz posługiwania się nowoczesnymi mediami. Wśród młodszych pokoleń Polonii poszukiwani są ludzie, chcący angażować się w tworzenie przekazu w duchu „kultury życia”. Wirtualny świat informacji, znosząc granice, umożliwia swobodną współpracę, czego przykładem Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIKA. „W dobie mediów społecznościowych  tworzących ‘szósty kontynent’ – jak mówi papież Franciszek – pragniemy, aby świat się dowiedział o młodych ludziach głoszących Ewangelię, angażujących się w życie Kościoła, dających innym świadectwo o swojej miłości do Jezusa Chrystusa” – odnotowują autorzy projektu.

Tegoroczne spotkania młodych w ramach Kongresu Młodzieży Polonijnej LIVE będą odbywać się co dwa miesiące, łącząc ze sobą pracę w grupach, świadectwa i modlitwę. Najbliższy kongres 20 lutego odbędzie się pod hasłem „Ja + Ty = My” i poświęcony będzie miłości kobiety i mężczyzny.

POSŁUCHAJ (7 min.):

Szczegóły dot. Kongresu i zapisy TUTAJSanktuarium Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej w Londynie

Chcesz dowiedzieć się więcej o cudownym wizerunku MB, bardzo ważnym dla pokoleń polskich emigrantów?