Skip to main content
tekst ks. Marek Reczek (Biuletyn parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie)/fot. Francisco Gonzales

Światowy Dzień Chorego

List Papieża Franciszka

W tym roku obchodzony jest 11 lutego (czwartek), w liturgiczne wspomnienie MB z Lourdes. Przypomnijmy, że święto to ustanowione zostało przez św. Jana Pawła II, w dniu 13 maja 1992 roku. Celem było objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie oraz zwrócenie uwagi świata na potrzeby ludzi cierpiących. 11 lutego w 1984 r. ogłoszony został list apostolski „Salvifici Doloris” o chrześcijańskim spojrzeniu na ludzkie cierpienie, jako części tożsamości człowieka, która wzywa go do wzrastania ponad siebie, aby dojrzeć i odnaleźć zbawczy sens cierpienia. Kościół zachęca swoich członków do wolontariatu wyrażającego się w dwóch kierunkach: „Czyń dobro cierpieniem” i „Czyń dobro cierpiącym”.Sanktuarium Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej w Londynie

Chcesz dowiedzieć się więcej o cudownym wizerunku MB, bardzo ważnym dla pokoleń polskich emigrantów?