Skip to main content
07.01.2021|Niedziela FM(Na podstawie artykułu Grażyny Wilczyńskiej/www.dk.oaza.pl)/Fot. You Tube

Niedziela FM przedstawia: Przewodnik życia

Grażyna Miąsik opowiada o Ruchu Światło Życie i spotkaniu Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. W latach 50. XX wieku prowadził akcję przeciwalkoholową, jego aktywność napotkała opór komunistycznej władzy, która zlikwidowała Centralę Krucjaty Wstrzemięźliwości w Katowicach . Ks. Blachnickiego aresztowano, po ponad 4 miesiącach aresztu otrzymał wyrok 13 miesięcy więzienia z zawieszeniem na trzy lata i został zwolniony.

W latach 60. i 70. pracował na KUL-u. W 1972 r. zrezygnował z etatu na uczelni na znak protestu wobec niezatwierdzenia habilitacji przez Ministerstwo Oświaty. W oparciu o naukę Soboru Watykańskiego II wypracował własną koncepcję teologii pastoralnej, jeździł z wykładami po całej Polsce i rozwijał działalność w dziedzinie posoborowej odnowy liturgii w Polsce. Redagował ,,Biuletyn Odnowy Liturgii” i był Krajowym Duszpasterzem Służby Liturgicznej. Wypracował koncepcję i metody posoborowej formacji służby liturgicznej.

W powszechnej pamięci zasłynął prowadzeniem rekolekcji oazowych. Metodę 15-dniowych rekolekcji przeżyciowych zastosował do różnych grup młodzieży, dorosłych i rodzin. Praca formacyjna zapoczątkowana w oazie rekolekcyjnej, była kontynuowana w małej grupie w parafii. Ks. F. Blachnicki opracował potrzebne do niej pomoce. W ten sposób oazy rozwinęły się w ruch, zwany dziś Ruchem Światło-Życie, który przyciągał ludzi każdego wieku i stanu. Jego celem jest wychowanie dojrzałych chrześcijan i zrealizowanie soborowej wizji Kościoła – wspólnoty wspólnot. Ruch rozwijał się w Polsce mimo trudności zewnętrznych. Przenikał też na Słowację i do Czech, a nawet do Boliwii. Podejmował nowe inicjatywy ukazywane przez ks. Blachnickiego: w roku 1979 – Krucjatę Wyzwolenia Człowieka w celu przezwyciężenia alkoholizmu i innych zniewoleń współczesnego człowieka, w roku 1980 – plan Wielkiej Ewangelizacji ,,Ad Christum Redemptorem” dla dotarcia z Ewangelią do każdego człowieka w Polsce.

W okresie rewolucji Solidarności (1980-1981) ks. F. Blachnicki powołał do istnienia Niezależną Chrześcijańską Służbę Społeczną, mającą upowszechniać ideę ,,Prawda – Krzyż – Wyzwolenie”, tzn. działać w duchu chrześcijańskiej nauki społecznej i ruchu wyzwolenia bez przemocy.

Duszpasterz emigrantów

10 grudnia 1981 roku ks. F. Blachnicki wyjechał do Rzymu, gdzie zastał go stan wojenny. Osiadł w ośrodku polskim Marianum w Carlsbergu w RFN, organizując Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Światło-Życie. Kontynuując pracę społeczno-wyzwoleńczą wydawał biuletyn ,,Prawda-Krzyż-Wyzwolenie”. Założył ,,Chrześcijańską Służbę Wyzwolenia Narodów” – międzynarodowe stowarzyszenie skupiające ludzi wokół idei suwerenności wewnętrznej i jedności narodów Europy Środkowo-Wschodniej w walce o wyzwolenie z niewoli komunizmu. Zmarł nagle w Carlsbergu 27 lutego 1987 r. Jego niespodziewana śmierć nadal jest przedmiotem spekulacji.

Słuchaj na antenie Radio BOBOLA:
Piątek (08.01.2021) ⏰ 6:45, 11:00, 14:30, 17:15, 20:15, 22:30 GMT

SŁUCHAJ RADIA BOBOLA 24/7


Sanktuarium Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej w Londynie

Chcesz dowiedzieć się więcej o cudownym wizerunku MB, bardzo ważnym dla pokoleń polskich emigrantów?

[yooslider id=1]