Od samego początku modlitwa wielu osób jest dla nas największym wsparciem – dziękujemy i prosimy o więcej. Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że pieniądze szczęścia nie dają, ale do rozwoju mediów katolickich są bardzo potrzebne. Dlatego prosimy o pomoc również w tym zakresie.

Wszystkie przekazane nam środki zostaną spożytkowane zgodnie z celami statutowymi Radio BOBOLA Fundation (Charity Number: 1191186)


Covid-19: Pytaj o producenta szczepionki

Elżbieta Sobolewska-Farbotko (Radio BOBOLA/Vatican News)/foto: Morning Brew on Unsplash

Gigant na rynku szczepień firma Sanofi Pasteur ogłosiła, iż wycofuje się z produkcji szczepionki przeciw polio, pochodzącej z linii komórkowej ludzkiego płodu, uzyskanego wskutek aborcji. Firma ta zobowiązała się również do opracowania szczepionki przeciw Covid-19, która nie wykorzystuje linii komórkowej z tzw. planowej aborcji dziecka.

Jak podaje Catholic News Agency: do produkcji swojej szczepionki przeciw polio Sanofi Pasteur – jeden z trzech największych na świecie producentów szczepionek, będzie stosowała linie komórek zwierzęcych. Nie będzie już produkować samodzielnej szczepionki przeciw polio, Poliovax, stworzonej z aborcyjnej linii komórek płodowych. Zamiast tego zachowa inną samodzielną szczepionkę – IPOL, która została opracowana etycznie.

Rząd Wielkiej Brytanii podpisał umowę na łączną liczbę kilkuset milionów dawek szczepionki przeciw Covid-19, pochodzących od kilku różnych producentów. Szczepionki pochodzące z produkcji połączonych sił GlaxoSmithKline i Sanofi Pasteur oraz Pfizer i BioNtech są produkowane etycznie. Te źródła dostarczą brytyjskiemu rządowi łącznie ponad 100 milionów dawek. Niemal drugie tyle pochodzić będzie z jednego źródła: firmy AstraZeneca, która produkuje szczepionkę stworzoną przez Uniwersytet w Oksfordzie na bazie linii komórkowych abortowanego płodu.

W 2005 roku Papieska Akademia na rzecz Życia opracowała dokument, w którym stwierdzono, że stosowanie szczepionek powstałych na bazie linii komórkowych abortowanych dzieci jest moralnie dopuszczalne w sytuacji, jeśli nie ma innej alternatywy. Dokument ten stwierdza również, że katolicy powinni stosować szczepionki wyprodukowane w sposób etyczny. W przypadku braku alternatywy, koniecznym jest przerwanie milczenia. Spoczywa na nas obowiązek zabrania głosu w tej sprawie, a więc żądania produkcji szczepionek bez wykorzystywania linii komórkowych, pochodzących z abortowanych dzieci.

POSŁUCHAJ:Sanktuarium Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej w Londynie

Chcesz dowiedzieć się więcej o cudownym wizerunku MB, bardzo ważnym dla pokoleń polskich emigrantów?

St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Player Bobola