Od samego początku modlitwa wielu osób jest dla nas największym wsparciem – dziękujemy i prosimy o więcej. Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że pieniądze szczęścia nie dają, ale do rozwoju mediów katolickich są bardzo potrzebne. Dlatego prosimy o pomoc również w tym zakresie.

Wszystkie przekazane nam środki zostaną spożytkowane zgodnie z celami statutowymi Radio BOBOLA Fundation (Charity Number: 1191186)


Watykańska instrukcja o parafiach na służbie ewangelizacji

„Parafia jest ciągle aktualna! Musi pozostać: jest strukturą, której nie wolno nam wyrzucić przez okno. Jest domem ludu Bożego, tym domem, w którym on mieszka”. Te słowa Papieża Franciszka ze spotkania z biskupami polskimi przypomniał podsekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa w prezentacji nowego dokumentu, wydanego przez tę dykasterię. Jest to instrukcja: „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła”.
Paweł Pasierbek SJ – Watykan (Vatican News)/foto. José Ignacio Heredia
Ks. Andrea Ripa podkreślił, że celem instrukcji jest zaproponowanie niektórych sposobów pomagających w dynamice „wyjścia”, która, zgodnie z życzeniem Papieża, winna charakteryzować wszystkie parafie. Konieczne jest więc nawrócenie duszpasterskie, które winno objąć wszystkich ochrzczonych, bo każdy z nich winien brać udział w ewangelizacyjnej misji Kościoła. Aby więc odpowiedzieć na znaczące zmiany społeczne i kulturowe, jakie zachodzą w świecie, konieczne jest przejście od duszpasterstwa zachowawczego, zamkniętego, do duszpasterstwa misyjnego, wychodzącego. Każda parafia więc winna stawać się miejscem, które sprzyja byciu razem, pomaga w kształtowaniu relacji międzyludzkich przezwyciężających wszechobecny indywidualizm i samotność.

Aby to zadanie zrealizować, dokument proponuje, by parafie czerpały inspirację z funkcjonowania i życia sanktuariów. Są one bowiem ośrodkami otwartymi na wszystkich, charakteryzującymi się modlitwą i ciszą, sprawowaniem sakramentu pokuty, umacniają ducha, a także wrażliwością na najbiedniejszych i różne kategorie osób odrzuconych.

„Nasza wiara ze swej natury przynagla nas, abyśmy patrzyli daleko w przód, poza nasze przyzwyczajenia, ograniczenia, poza nasze więzy rodzinne, społeczne i zrozumieli, że naszym polem działania winni być wszyscy ludzie. Bycie misjonarzami oznacza w pewnym sensie zapomnienie trochę o swoim miejscu zamieszkania, o swojej rodzinie, o swoich wygodach, aby iść do tych, którzy wiarę porzucili”. W ten sposób kard. Beniamino Stella, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, odniósł się do opublikowanej dziś instrukcji o parafiach: „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła”.
 

W wywiadzie dla Radia Watykańskie włoski hierarcha podkreślił nie tylko potrzebę przejścia od duszpasterstwa zachowawczego, zamkniętego do duszpasterstwa misyjnego, ale także współpracy między parafiami, które winny stawać się wspólnotami wspólnot.

Wychodźmy do tych, którzy nie wiedzą, gdzie znaleźć Boga

„Parafię do tej pory rozumieliśmy jako wspólnotę ograniczoną do miejsca, świątyni, plebani, o które trzeba dbać, chronić je. A słuszną rzeczą byłoby, abyśmy teraz otworzyli te drzwi i wyszli na zewnątrz, aby wejść w dynamikę wychodzenia, patrzenia daleko, aby zobaczyć tych, którzy potrzebują wiary. Tak więc trzeba zauważyć cały świat młodych, zauważyć tych, którzy potrzebują Boga, ale nie wiedzą, na jakiej drodze Go szukać – podkreślił w wywiadzie dla Radia Watykańskiego kard. Beniamino Stella. – Papież mówi często o byciu z drugim, «byciu z», co nie jest łatwe, bo niesie ze sobą ofiarowanie mu czasu, potrzebę odkrycia jego bogactwa, piękna, żyjąc razem. To wielkie poświęcenie, gdyż wszyscy lubimy nasze środowisko, «swoje miejsca», które sprawiają, że czujemy się spokojni, radośni, wygodnie. Ale to nie jest dynamika wiary. Oprócz tego rysuje się także potrzeba współpracy między parafiami, które winny stawać się wspólnotami wspólnot, a życie w nich życiem wielkiej rodziny. Rolą kapłana jest, aby pomagał swoim współpracownikom, rodzinom wychodzić na zewnątrz, by szukać tych, którzy są daleko i czekają na zaproszenie, słowo, które sprawi, że choć trochę przekonają się do tej drogi wiary, która daje pokój i radość.“


Sanktuarium Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej w Londynie

Chcesz dowiedzieć się więcej o cudownym wizerunku MB, bardzo ważnym dla pokoleń polskich emigrantów?


Co mówi Papież? Czym żyje Kościół?
Serwis Radia Watykańskiego – słuchaj u nas codziennie:
⏰17:40 (premiera), 20:40, 23:40, 02:40

SŁUCHAJ RADIA LUB OGLĄDAJ TRANSMISJĘ Z KOŚCIOŁA


St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Player Bobola