• 01-31/10/2021 - Różaniec w intencji powrotu do Chrystusa wszystkich ludzi w Wielkiej Brytanii

 • 16/10/2021 - KONGRES MŁODZIEŻY POLONIJNEJ

 • 13/11/2021 - AMATORKSI KONKURS PIEŚNI RELIGIJNEJ W SCUNTHORPE

  Quiz z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II

  foto: Dimitri Conejo Sanz

    Krótki quiz - wspólna zabawa z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II

  Przeczytajcie, zastanawiajcie się, zadzwońcie do znajomych, poszukajcie w internecie.

  Jeśli macie dzieci - zaangażujcie je w odnajdywanie odpowiedzi.

  Rozwiążmy ten quiz razem:)

  Wśród tych którzy wyślą do nas prawidłowe odpowiedzi do dnia 25.05.2020 rozlosowane zostaną:

  1 Roczna prenumerata miesięcznika - zwycięzca będzie miał prawo wyboru

  2 płyty CD i 2 płyty DVD z musicalem „Życie Maryi”

  1 płyta DVD z filmem „Miłość i Miłosierdzie”

  1 płyta DVD z filmem „Dwie Korony"

  Wyniki losowania zostaną podane na naszej stronie 27.05.2020

  Biorąc udział w konkursie zgadzasz się na użycie przez nas twoich danych kontaktowych w celu przeprowadzenia losowania i poinformowania o ew. wygranej.

   

  ZACZYNAMY:)

  Imię
  Email
  Numer Telefonu


  Pytanie 1.
  2 czerwca 1979 r. Jan Paweł II wylądował na lotnisku Okęcie rozpoczynając swoją pierwszą pielgrzymkę do Polski. Klękając i całując ziemię wypowiedział bardzo ważne słowa. Konsekwencją tej krótkiej modlitwy Ojca Świętego był m.in. upadek systemu komunistycznego w Europie.

  Jak dokładnie brzmiały te słowa?

  Pytanie 2.
  Totus Tuus (z łac. „Cały Twój”) – motto pontyfikatu Jana Pawła II. Jest cytatem z modlitwy z Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Przykładem w tym zawierzeniu Maryi byli dla Karola Wojtyły kardynałowie August Hlond i Stefan Wyszyński, którzy mówili o zwycięstwie, które przyjdzie przez Maryję:
  "Chrystus przez Nią zwycięży, bo chce, aby zwycięstwo Kościoła w świecie współczesnym i przyszłym łączyło się z Nią".

  13 maja 1982 r. - dokładnie rok po zamachu na jego życie Papież wypowiedział następujące słowa:
  „To orędzie jest bardziej naglące dzisiaj niż w roku 1917”.

  Gdzie te słowa zostały wypowiedziane i jakich orędzi dotyczyły?


  Pytanie 3.
  W 1997 roku Papież Jan Paweł II, podczas Mszy św. koronował płaskorzeźbę MB Kozielskiej Zwycięskiej, która znajduje się i jest czczona w kościele p.w. Św. Andrzeja
  Boboli w Londynie.

  Kiedy i gdzie odbyła się ta Msza?

  Pytanie 4.
  „Ja jestem światłością Świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12).

  "Z wierności dla ciebie ziemio, mówię o świetle,
  którego ty dać nie możesz,
  mówię o świetle
  bez niego nie spełni się człowiek
  bez niego i ty się nie spełnisz - ziemia - w człowieku.” („Obrzęd” - Karol Wojtyła)

  Różaniec jako modlitwa złożona z 15 tajemnic istniała przez około pięć wieków, aż do 2002 roku, kiedy Jan Paweł II ogłaszając „Rosarium Virginis Mariae” wprowadził tajemnice światła.

  Proszę podać 5 tajemnic światła.

  Pytanie 5.
  Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu do godności świętych wyniósł 478 osób, beatyfikował 1318 błogosławionych. W roku Wielkiego Jubileuszu 2000, podczas pierwszej w nowym tysiącleciu kanonizacji Papież powiedział tak:

  Poprzez tą kanonizację pragnę dziś przekazać orędzie miłosierdzia nowemu tysiącleciu. Przekazuję je wszystkim ludziom, aby uczyli się coraz pełniej poznawać prawdziwe oblicze Boga i prawdziwe oblicze człowieka (…) abyśmy osobiście Go doświadczyli i świadczyli o Nim. Twoje orędzie światłości i nadziei niech się rozprzestrzenia na całym świecie, niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech uśmierza spory i nienawiści, niech uzdalnia ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa… ”.

  Kto i kiedy jako pierwszy w nowym tysiącleciu 2000 został ogłoszony świętym?


  Pytanie 6.
  Podczas wszystkich swoich pielgrzymek Papież przebył ponad 1 700 000 kilometrów.

  Ile razy poleciałby na księżyc i z powrotem, gdyby tą odległość przebył latając na „srebrny glob”, zamiast do ludzi w najdalszych zakątkach świata?

  Pytanie 7.
  Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w Watykanie w piątek 8 kwietnia 2005, sześć dni po śmierci papieża. Pogrzeb był jednym z największych zgromadzeń chrześcijan w historii świata. Na ceremonię przybyło do Rzymu 2-4 milionów ludzi (niektóre źródła mówiły o około 5 milionach pielgrzymów). Na koniec uroczystości pogrzebowych na placu św. Piotra uczestnicy byli świadkami symbolicznego zdarzenia.


  Co takiego się wydarzyło?


  Pytanie 8.
  „Człowiek, ażeby żyć, potrzebuje pokarmu i napoju. Człowiek, ażeby osiągnąć życie wieczne, potrzebuje Eucharystii. Jest to pokarm oraz napój, który przemienia życie człowieka i otwiera przed nim horyzont życia wiecznego.”  (Jan Paweł II – fragment homilii wygłoszonej w czasie Mszy kończącej Kongres Eucharystyczny - Wrocław, 1 czerwca 1997 r.)

  17 kwietnia 2003 r., w 25-tym, jubileuszowym roku pontyfikatu Papież podpisał encyklikę „Ecclesia de Eucharistia”, która jest ukoronowanie i kompendium nauczania św. Jana Pawła II o Eucharystii.

  Jak (po Polsku) brzmią 4 pierwsze słowa tej encykliki?


  Słuchaj w radio BOBOLA lub oglądaj transmisję z kościoła – na żywo


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  St. Andrew Bobola RC Church

  1 Leysfield Road
  Hammersmith
  London W12 9JF
  United Kingdom
  +44 (0) 208 743 8848

  Player Bobola