Od samego początku modlitwa wielu osób jest dla nas największym wsparciem – dziękujemy i prosimy o więcej. Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że pieniądze szczęścia nie dają, ale do rozwoju mediów katolickich są bardzo potrzebne. Dlatego prosimy o pomoc również w tym zakresie.

Wszystkie przekazane nam środki zostaną spożytkowane zgodnie z celami statutowymi Radio BOBOLA Fundation (Charity Number: 1191186)


Quiz z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II

foto: Dimitri Conejo Sanz

  Krótki quiz - wspólna zabawa z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II

Przeczytajcie, zastanawiajcie się, zadzwońcie do znajomych, poszukajcie w internecie.

Jeśli macie dzieci - zaangażujcie je w odnajdywanie odpowiedzi.

Rozwiążmy ten quiz razem:)

Wśród tych którzy wyślą do nas prawidłowe odpowiedzi do dnia 25.05.2020 rozlosowane zostaną:

1 Roczna prenumerata miesięcznika - zwycięzca będzie miał prawo wyboru

2 płyty CD i 2 płyty DVD z musicalem „Życie Maryi”

1 płyta DVD z filmem „Miłość i Miłosierdzie”

1 płyta DVD z filmem „Dwie Korony"

Wyniki losowania zostaną podane na naszej stronie 27.05.2020

Biorąc udział w konkursie zgadzasz się na użycie przez nas twoich danych kontaktowych w celu przeprowadzenia losowania i poinformowania o ew. wygranej.

 

ZACZYNAMY:)

Imię
Email
Numer TelefonuPytanie 1.
2 czerwca 1979 r. Jan Paweł II wylądował na lotnisku Okęcie rozpoczynając swoją pierwszą pielgrzymkę do Polski. Klękając i całując ziemię wypowiedział bardzo ważne słowa. Konsekwencją tej krótkiej modlitwy Ojca Świętego był m.in. upadek systemu komunistycznego w Europie.

Jak dokładnie brzmiały te słowa?


Pytanie 2.
Totus Tuus (z łac. „Cały Twój”) – motto pontyfikatu Jana Pawła II. Jest cytatem z modlitwy z Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Przykładem w tym zawierzeniu Maryi byli dla Karola Wojtyły kardynałowie August Hlond i Stefan Wyszyński, którzy mówili o zwycięstwie, które przyjdzie przez Maryję:
"Chrystus przez Nią zwycięży, bo chce, aby zwycięstwo Kościoła w świecie współczesnym i przyszłym łączyło się z Nią".

13 maja 1982 r. - dokładnie rok po zamachu na jego życie Papież wypowiedział następujące słowa:
„To orędzie jest bardziej naglące dzisiaj niż w roku 1917”.

Gdzie te słowa zostały wypowiedziane i jakich orędzi dotyczyły?


Pytanie 3.
W 1997 roku Papież Jan Paweł II, podczas Mszy św. koronował płaskorzeźbę MB Kozielskiej Zwycięskiej, która znajduje się i jest czczona w kościele p.w. Św. Andrzeja
Boboli w Londynie.

Kiedy i gdzie odbyła się ta Msza?


Pytanie 4.
„Ja jestem światłością Świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12).

"Z wierności dla ciebie ziemio, mówię o świetle,
którego ty dać nie możesz,
mówię o świetle
bez niego nie spełni się człowiek
bez niego i ty się nie spełnisz - ziemia - w człowieku.” („Obrzęd” - Karol Wojtyła)

Różaniec jako modlitwa złożona z 15 tajemnic istniała przez około pięć wieków, aż do 2002 roku, kiedy Jan Paweł II ogłaszając „Rosarium Virginis Mariae” wprowadził tajemnice światła.

Proszę podać 5 tajemnic światła.


Pytanie 5.
Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu do godności świętych wyniósł 478 osób, beatyfikował 1318 błogosławionych. W roku Wielkiego Jubileuszu 2000, podczas pierwszej w nowym tysiącleciu kanonizacji Papież powiedział tak:

Poprzez tą kanonizację pragnę dziś przekazać orędzie miłosierdzia nowemu tysiącleciu. Przekazuję je wszystkim ludziom, aby uczyli się coraz pełniej poznawać prawdziwe oblicze Boga i prawdziwe oblicze człowieka (…) abyśmy osobiście Go doświadczyli i świadczyli o Nim. Twoje orędzie światłości i nadziei niech się rozprzestrzenia na całym świecie, niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech uśmierza spory i nienawiści, niech uzdalnia ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa… ”.

Kto i kiedy jako pierwszy w nowym tysiącleciu 2000 został ogłoszony świętym?


Pytanie 6.
Podczas wszystkich swoich pielgrzymek Papież przebył ponad 1 700 000 kilometrów.

Ile razy poleciałby na księżyc i z powrotem, gdyby tą odległość przebył latając na „srebrny glob”, zamiast do ludzi w najdalszych zakątkach świata?


Pytanie 7.
Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w Watykanie w piątek 8 kwietnia 2005, sześć dni po śmierci papieża. Pogrzeb był jednym z największych zgromadzeń chrześcijan w historii świata. Na ceremonię przybyło do Rzymu 2-4 milionów ludzi (niektóre źródła mówiły o około 5 milionach pielgrzymów). Na koniec uroczystości pogrzebowych na placu św. Piotra uczestnicy byli świadkami symbolicznego zdarzenia.


Co takiego się wydarzyło?


Pytanie 8.
„Człowiek, ażeby żyć, potrzebuje pokarmu i napoju. Człowiek, ażeby osiągnąć życie wieczne, potrzebuje Eucharystii. Jest to pokarm oraz napój, który przemienia życie człowieka i otwiera przed nim horyzont życia wiecznego.”  (Jan Paweł II – fragment homilii wygłoszonej w czasie Mszy kończącej Kongres Eucharystyczny - Wrocław, 1 czerwca 1997 r.)

17 kwietnia 2003 r., w 25-tym, jubileuszowym roku pontyfikatu Papież podpisał encyklikę „Ecclesia de Eucharistia”, która jest ukoronowanie i kompendium nauczania św. Jana Pawła II o Eucharystii.

Jak (po Polsku) brzmią 4 pierwsze słowa tej encykliki?


Słuchaj w radio BOBOLA lub oglądaj transmisję z kościoła – na żywo


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Player Bobola