• 01-31/10/2021 - Różaniec w intencji powrotu do Chrystusa wszystkich ludzi w Wielkiej Brytanii

 • 16/10/2021 - KONGRES MŁODZIEŻY POLONIJNEJ

 • 13/11/2021 - AMATORKSI KONKURS PIEŚNI RELIGIJNEJ W SCUNTHORPE

  Papież Franciszek

  Papież: módlmy się o łaskę jedności, przezwyciężania podziałów

  O łaskę przezwyciężania podziałów w tym trudnym czasie modlił się Papież na Mszy w Domu św. Marty. W homilii mówił o nawróceniu, które jest powrotem do wierności.

  Paweł Pasierbek SJ – Watykan (Vatican News)/foto Santiago Mejia LC


  Módlmy się o jedność

  „Módlmy się, aby Pan obdarzył nas łaską jedności – prosił Ojciec Święty. – Niech trudności obecnego czasu pozwolą nam odkryć komunię miedzy nami, jedność, która jest nadrzędna wobec wszelkich podziałów.“

  W homilii Franciszek nawiązał do mowy św. Piotra, w której wzywa on słuchaczy do nawrócenia (Dz 2, 36-41). Z jednej strony przypomina im, że to oni ukrzyżowali Jezusa, ale z drugiej tłumaczy, że można tę winę odkupić poprzez powrót do Boga.

  Nawrócenie to powrót do bycia wiernym

  „Nawrócić się to znaczy powrócić do bycia wiernym – podkreślił Ojciec Święty. – Wierność, to ludzka postawa, która nie jest zbyt powszechna w życiu ludzi, w naszym życiu. Ciągle pojawiają się jakieś iluzje, które przyciągają naszą uwagę i wiele razy chcemy za nimi podążać. Być wiernym, zarówno w dobrych czasach, jak i w złych.“

  Papież przypomniał postać króla Roboama ze Starego Testamentu (por. 2 Krn 12, 1), który poczuł się pewny i to sprawiło, że oddalił się od Pana. Przestrzegł, że podobnie dzieje się w naszym życiu, kiedy za bardzo ufamy sobie i polegamy na własnych planach, zabezpieczeniach. Nie są one złe, ale trzeba uważać, aby nie zamknęły nas na Boga.

  Unikajmy zabezpieczeń, w których centrum jesteśmy my sami

  „Czy własne zabezpieczenia są czymś złym? Nie, to łaska. Być pewnym, ale pewnym także i tego, że Pan jest ze mną. Ale kiedy mamy zabezpieczenia, w których centrum znajdujemy się my sami, to wtedy oddalamy się od Pana, tak jak Roboam, stajemy się niewierni. Nie jest łatwą rzeczą zachować wierność. Cała historia Izraela, potem cała historia Kościoła jest pełna niewierności. Pełna egoizmów, własnych zabezpieczeń, które sprawiają, że lud Boży oddala się od swego Pana, traci wierność, tę łaskę, jaką jest wierność – zaznaczył Ojciec Święty. – Ale także między nami, między ludźmi wierność nie jest cnotą zbyt cenioną. Jeden nie jest wierny drugiemu. Nawróćcie się, powróćcie do wierności Panu.“

  Franciszek wskazał na Marię Magdalenę jako wzór wierności. Ona zachowała tę cnotę nawet wtedy, kiedy stanęła wobec tego, co niemożliwie, wobec tragedii i była pewna, że sama będzie umiała przenieść ciało Jezusa. Krucha kobieta, ale pełna wierności.


  Co mówi Papież? Czym żyje Kościół?

  Serwis Radia Watykańskiego – słuchaj u nas codziennie:

  ⏰17:40 (premiera), 20:40, 23:40, 02:40


  Słuchaj w radio BOBOLA lub oglądaj transmisję z kościoła – na żywo


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  St. Andrew Bobola RC Church

  1 Leysfield Road
  Hammersmith
  London W12 9JF
  United Kingdom
  +44 (0) 208 743 8848

  Player Bobola